Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Aptomat 4P 160A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Mã:: ABS204FMU160A

Aptomat 4P 160A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Thương hiệu: LS

3,100,000
Có sẵn
2 Aptomat 4P 160A-50kA – chỉnh dòng

Mã:: TS250NFMU160A4P

Aptomat 4P 160A-50kA – chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

5,680,000
Có sẵn
3 Aptomat 4P 160A-50kA – chỉnh dòng TD

Mã:: TD160NFMU160A4P

Aptomat 4P 160A-50kA – chỉnh dòng TD

Thương hiệu: LS

4,570,000
Có sẵn
4 Aptomat 4P 16A -50kA-không chỉnh dòng

Mã:: TD100NFTU16A4P

Aptomat 4P 16A -50kA-không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,260,000
Có sẵn
5 Aptomat 4P 200A -50kA- không chỉnh dòng

Mã:: TS250NFTU200A4P

Aptomat 4P 200A -50kA- không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

5,400,000
Có sẵn
6 Aptomat 4P 200A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Mã:: ABS204FMU200A

Aptomat 4P 200A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Thương hiệu: LS

3,100,000
Có sẵn
7 Aptomat 4P 200A-50kA – chỉnh dòng

Mã:: TS250NFMU200A4P

Aptomat 4P 200A-50kA – chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

5,680,000
Có sẵn
8 Aptomat 4P 20A -50kA- không chỉnh dòng

Mã:: TD100NFTU20A4P

Aptomat 4P 20A -50kA- không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,260,000
Có sẵn
9 Aptomat 4P 20A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Mã:: ABS104FMU20A

Aptomat 4P 20A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Thương hiệu: LS

1,900,000
Có sẵn
10 Aptomat 4P 250A -50kA- không chỉnh dòng

Mã:: TS250NFTU250A4P

Aptomat 4P 250A -50kA- không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

7,080,000
Có sẵn
11 Aptomat 4P 250A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Mã:: ABS204FMU250A

Aptomat 4P 250A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Thương hiệu: LS

3,100,000
Có sẵn
12 Aptomat 4P 250A-50kA – chỉnh dòng

Mã:: TS250NFMU250A4P

Aptomat 4P 250A-50kA – chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

7,440,000
Có sẵn
13 Aptomat 4P 25A -50kA- không chỉnh dòng

Mã:: TD100NFTU25A4P

Aptomat 4P 25A -50kA- không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,260,000
Có sẵn
14 Aptomat 4P 25A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Mã:: ABS104FMU25A

Aptomat 4P 25A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Thương hiệu: LS

1,900,000
Có sẵn
15 Aptomat 4P 25A-50kA – chỉnh dòng

Mã:: TD100NFMU25A4P

Aptomat 4P 25A-50kA – chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,380,000
Có sẵn
16 Aptomat 4P 300A -50kA- không chỉnh dòng

Mã:: TS400NFTU300A4P

Aptomat 4P 300A -50kA- không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

7,930,000
Có sẵn
17 Aptomat 4P 300A-50kA chỉnh dòng

Mã:: TS400NFMU300A4P

Aptomat 4P 300A-50kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

8,460,000
Có sẵn
18 Aptomat 4P 32A -50kA- không chỉnh dòng

Mã:: TD100NFTU32A4P

Aptomat 4P 32A -50kA- không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,260,000
Có sẵn
19 Aptomat 4P 32A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Mã:: ABS104FMU32A

Aptomat 4P 32A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Thương hiệu: LS

1,900,000
Có sẵn
20 Aptomat 4P 32A-50kA – chỉnh dòng

Mã:: TD100NFMU32A4P

Aptomat 4P 32A-50kA – chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,380,000
Có sẵn
21 Aptomat 4P 400A -50kA- không chỉnh dòng

Mã:: TS400NFTU400A4P

Aptomat 4P 400A -50kA- không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

7,930,000
Có sẵn
22 Aptomat 4P 400A-65kA – chỉnh dòng

Mã:: TS400NFMU400A4P

Aptomat 4P 400A-65kA – chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

8,460,000
Có sẵn
23 Aptomat 4P 40A -50kA- không chỉnh dòng

Mã:: TD100NFTU40A4P

Aptomat 4P 40A -50kA- không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,260,000
Có sẵn
24 Aptomat 4P 40A -50kA- không chỉnh dòng TS

Mã:: TS100NFTU40A4P

Aptomat 4P 40A -50kA- không chỉnh dòng TS

Thương hiệu: LS

2,570,000
Có sẵn
25 Aptomat 4P 40A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Mã:: ABS104FMU40A

Aptomat 4P 40A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Thương hiệu: LS

1,900,000
Có sẵn
26 Aptomat 4P 40A-50kA – chỉnh dòng

Mã:: TS100NFMU40A4P

Aptomat 4P 40A-50kA – chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,780,000
Có sẵn
27 Aptomat 4P 40A-50kA chỉnh dòng

Mã:: TD100NFMU40A4P

Aptomat 4P 40A-50kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,380,000
Có sẵn
28 Aptomat 4P 500A -65kA- không chỉnh dòng

Mã:: TS630NFTU500A4P

Aptomat 4P 500A -65kA- không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

11,240,000
Có sẵn
29 Aptomat 4P 500A 65kA chỉnh dòng

Mã:: TS630NFMU500A4P

Aptomat 4P 500A 65kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

12,920,000
Có sẵn
30 Aptomat 4P 50A -50kA- không chỉnh dòng

Mã:: TD100NFTU50A4P

Aptomat 4P 50A -50kA- không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,260,000
Có sẵn
31 Aptomat 4P 50A -50kA- không chỉnh dòng TS

Mã:: TS100NFTU50A4P

Aptomat 4P 50A -50kA- không chỉnh dòng TS

Thương hiệu: LS

2,570,000
Có sẵn
32 Aptomat 4P 50A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Mã:: ABS104FMU50A

Aptomat 4P 50A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Thương hiệu: LS

1,900,000
Có sẵn
33 Aptomat 4P 50A-50kA – chỉnh dòng

Mã:: TD100NFMU50A4P

Aptomat 4P 50A-50kA – chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,380,000
Có sẵn
34 Aptomat 4P 50A-50kA – chỉnh dòng TS

Mã:: TS100NFMU50A4P

Aptomat 4P 50A-50kA – chỉnh dòng TS

Thương hiệu: LS

2,780,000
Có sẵn
35 Aptomat 4P 630A -65kA- không chỉnh dòng

Mã:: TS630NFTU630A4P

Aptomat 4P 630A -65kA- không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

11,240,000
Có sẵn
36 Aptomat 4P 630A 65kA chỉnh dòng

Mã:: TS630NFMU630A4P

Aptomat 4P 630A 65kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

12,920,000
Có sẵn
37 Aptomat 4P 63A -50kA- không chỉnh dòng

Mã:: TD100NFTU63A4P

Aptomat 4P 63A -50kA- không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,260,000
Có sẵn
38 Aptomat 4P 63A -50kA- không chỉnh dòng TS

Mã:: TS100NFTU63A4P

Aptomat 4P 63A -50kA- không chỉnh dòng TS

Thương hiệu: LS

2,570,000
Có sẵn
39 Aptomat 4P 63A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Mã:: ABS104FMU63A

Aptomat 4P 63A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Thương hiệu: LS

1,900,000
Có sẵn
40 Aptomat 4P 63A-50kA – chỉnh dòng

Mã:: TS100NFMU63A4P

Aptomat 4P 63A-50kA – chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,780,000
Có sẵn
41 Aptomat 4P 800A -65kA- không chỉnh dòng

Mã:: TS800NFTU800A4P

Aptomat 4P 800A -65kA- không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

13,130,000
Có sẵn
42 Aptomat 4P 80A -50kA- không chỉnh dòng

Mã:: TD100NFTU80A4P

Aptomat 4P 80A -50kA- không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,260,000
Có sẵn
43 Aptomat 4P 80A -50kA- không chỉnh dòng TS

Mã:: TS100NFTU80A4P

Aptomat 4P 80A -50kA- không chỉnh dòng TS

Thương hiệu: LS

2,570,000
Có sẵn
44 Aptomat 4P 80A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Mã:: ABS104FMU80A

Aptomat 4P 80A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Thương hiệu: LS

1,900,000
Có sẵn
45 Aptomat 4P 80A-50kA – chỉnh dòng

Mã:: TD100NFMU80A4P

Aptomat 4P 80A-50kA – chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,380,000
Có sẵn
46 Aptomat 4P 80A-50kA – chỉnh dòng TS

Mã:: TS100NFMU80A4P

Aptomat 4P 80A-50kA – chỉnh dòng TS

Thương hiệu: LS

2,780,000
Có sẵn
47 Aptomat 4P- 15A -22kA

Mã:: ABS5415A

Aptomat 4P- 15A -22kA

Thương hiệu: LS

1,100,000
Có sẵn
48 Aptomat 4P63A-50kA – chỉnh dòng

Mã:: TD100NFMU63A4P

Aptomat 4P63A-50kA – chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,380,000
Có sẵn