Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Aptomat 4P -250A -42kA

Mã:: ABN404250A

Aptomat 4P -250A -42kA

Thương hiệu: LS

5,730,000
Có sẵn
2 Aptomat 4P -250A -42kA ABS

Mã:: ABS204250A

Aptomat 4P -250A -42kA ABS

Thương hiệu: LS

2,800,000
Có sẵn
3 Aptomat 4P -250A -65kA

Mã:: ABS404250A

Aptomat 4P -250A -65kA

Thương hiệu: LS

6,500,000
Có sẵn
4 Aptomat 4P -300A -42kA

Mã:: ABN404300A

Aptomat 4P -300A -42kA

Thương hiệu: LS

5,730,000
Có sẵn
5 Aptomat 4P -300A -65kA

Mã:: ABS404300A

Aptomat 4P -300A -65kA

Thương hiệu: LS

6,500,000
Có sẵn
6 Aptomat 4P -30A -18kA

Mã:: ABN5430A

Aptomat 4P -30A -18kA

Thương hiệu: LS

1,060,000
Có sẵn
7 Aptomat 4P -30A -22kA

Mã:: ABN10430A

Aptomat 4P -30A -22kA

Thương hiệu: LS

1,270,000
Có sẵn
8 Aptomat 4P -30A -22kA ABS

Mã:: ABS5430A

Aptomat 4P -30A -22kA ABS

Thương hiệu: LS

1,100,000
Có sẵn
9 Aptomat 4P -30A -42kA

Mã:: ABS10430A

Aptomat 4P -30A -42kA

Thương hiệu: LS

1,650,000
Có sẵn
10 Aptomat 4P -350A -42kA

Mã:: ABN404350A

Aptomat 4P -350A -42kA

Thương hiệu: LS

5,730,000
Có sẵn
11 Aptomat 4P -350A -65kA

Mã:: ABS404350A

Aptomat 4P -350A -65kA

Thương hiệu: LS

6,500,000
Có sẵn
12 Aptomat 4P -400A -42kA

Mã:: ABN404400A

Aptomat 4P -400A -42kA

Thương hiệu: LS

5,730,000
Có sẵn
13 Aptomat 4P -400A -65kA

Mã:: ABS404400A

Aptomat 4P -400A -65kA

Thương hiệu: LS

6,500,000
Có sẵn
14 Aptomat 4P -40A -18kA

Mã:: ABN5440A

Aptomat 4P -40A -18kA

Thương hiệu: LS

1,060,000
Có sẵn
15 Aptomat 4P -40A -22kA

Mã:: ABN10440A

Aptomat 4P -40A -22kA

Thương hiệu: LS

1,270,000
Có sẵn
16 Aptomat 4P -40A -22kA ABS

Mã:: ABS5440A

Aptomat 4P -40A -22kA ABS

Thương hiệu: LS

1,100,000
Có sẵn
17 Aptomat 4P -40A -42kA

Mã:: ABS10440A

Aptomat 4P -40A -42kA

Thương hiệu: LS

1,650,000
Có sẵn
18 Aptomat 4P -500A -45kA

Mã:: ABN804500A

Aptomat 4P -500A -45kA

Thương hiệu: LS

10,800,000
Có sẵn
19 Aptomat 4P -500A -75kA

Mã:: ABS804500A

Aptomat 4P -500A -75kA

Thương hiệu: LS

14,300,000
Có sẵn
20 Aptomat 4P -50A -18kA

Mã:: ABN5450A

Aptomat 4P -50A -18kA

Thương hiệu: LS

1,060,000
Có sẵn
21 Aptomat 4P -50A -22kA

Mã:: ABN10450A

Aptomat 4P -50A -22kA

Thương hiệu: LS

1,270,000
Có sẵn
22 Aptomat 4P -50A -22kA ABS

Mã:: ABS550A

Aptomat 4P -50A -22kA ABS

Thương hiệu: LS

1,100,000
Có sẵn
23 Aptomat 4P -50A -42kA

Mã:: ABS10450A

Aptomat 4P -50A -42kA

Thương hiệu: LS

1,650,000
Có sẵn
24 Aptomat 4P -60A -22kA

Mã:: ABN10460A

Aptomat 4P -60A -22kA

Thương hiệu: LS

1,270,000
Có sẵn
25 Aptomat 4P -630A -45kA

Mã:: ABN804630A

Aptomat 4P -630A -45kA

Thương hiệu: LS

10,800,000
Có sẵn
26 Aptomat 4P -630A -75kA

Mã:: ABS804630A

Aptomat 4P -630A -75kA

Thương hiệu: LS

14,300,000
Có sẵn
27 Aptomat 4P -700A -45kA

Mã:: ABN804700A

Aptomat 4P -700A -45kA

Thương hiệu: LS

12,800,000
Có sẵn
28 Aptomat 4P -75A -22kA

Mã:: ABN10475A

Aptomat 4P -75A -22kA

Thương hiệu: LS

1,270,000
Có sẵn
29 Aptomat 4P -75A -42kA

Mã:: ABS10475A

Aptomat 4P -75A -42kA

Thương hiệu: LS

1,650,000
Có sẵn
30 Aptomat 4P -800A -45kA

Mã:: ABN804800A

Aptomat 4P -800A -45kA

Thương hiệu: LS

12,800,000
Có sẵn
31 Aptomat 4P -800A -75kA

Mã:: ABS804800A

Aptomat 4P -800A -75kA

Thương hiệu: LS

16,300,000
Có sẵn
32 Aptomat 4P -800A-65kA chỉnh dòng

Mã:: TS800NFMU800A4P

Aptomat 4P -800A-65kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

14,180,000
Có sẵn
33 Aptomat 4P 100A -50kA- không chỉnh dòng

Mã:: TD100NFTU100A4P

Aptomat 4P 100A -50kA- không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,260,000
Có sẵn
34 Aptomat 4P 100A -50kA- không chỉnh dòng TS

Mã:: TS100NFTU100A4P

Aptomat 4P 100A -50kA- không chỉnh dòng TS

Thương hiệu: LS

2,570,000
Có sẵn
35 Aptomat 4P 100A -50kA- không chỉnh dòng TS160

Mã:: TS160NFTU100A4P

Aptomat 4P 100A -50kA- không chỉnh dòng TS160

Thương hiệu: LS

3,450,000
Có sẵn
36 Aptomat 4P 100A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Mã:: ABS104FMU100A

Aptomat 4P 100A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Thương hiệu: LS

1,900,000
Có sẵn
37 Aptomat 4P 100A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max 203

Mã:: ABS204FMU100A

Aptomat 4P 100A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max 203

Thương hiệu: LS

3,100,000
Có sẵn
38 Aptomat 4P 100A-50kA – chỉnh dòng

Mã:: TD100NFMU100A4P

Aptomat 4P 100A-50kA – chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,380,000
Có sẵn
39 Aptomat 4P 100A-50kA – chỉnh dòng TS 160

Mã:: TS160NFMU100A4P

Aptomat 4P 100A-50kA – chỉnh dòng TS 160

Thương hiệu: LS

3,630,000
Có sẵn
40 Aptomat 4P 125A -50kA- không chỉnh dòng

Mã:: TS160NFTU125A4P

Aptomat 4P 125A -50kA- không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

3,450,000
Có sẵn
41 Aptomat 4P 125A -50kA- không chỉnh dòng TS

Mã:: TS250NFTU125A4P

Aptomat 4P 125A -50kA- không chỉnh dòng TS

Thương hiệu: LS

5,400,000
Có sẵn
42 Aptomat 4P 125A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Mã:: ABS104FMU125A

Aptomat 4P 125A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max

Thương hiệu: LS

1,900,000
Có sẵn
43 Aptomat 4P 125A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max 203

Mã:: ABS204FMU125A

Aptomat 4P 125A-37kA- chỉnh dòng (0.7-0.85-0.1)x In max 203

Thương hiệu: LS

3,100,000
Có sẵn
44 Aptomat 4P 125A-50kA – chỉnh dòng

Mã:: TS250NFMU125A4P

Aptomat 4P 125A-50kA – chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

5,680,000
Có sẵn
45 Aptomat 4P 125A-50kA – chỉnh dòng TD

Mã:: TD160NFMU125A4P

Aptomat 4P 125A-50kA – chỉnh dòng TD

Thương hiệu: LS

3,500,000
Có sẵn
46 Aptomat 4P 160A -50kA- không chỉnh dòng

Mã:: TD160NFTU160A4P

Aptomat 4P 160A -50kA- không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

4,340,000
Có sẵn
47 Aptomat 4P 160A -50kA- không chỉnh dòng TS

Mã:: TS250NFTU160A4P

Aptomat 4P 160A -50kA- không chỉnh dòng TS

Thương hiệu: LS

5,400,000
Có sẵn
48 Aptomat 4P 160A -50kA- không chỉnh dòng TS160

Mã:: TS160NFTU160A4P

Aptomat 4P 160A -50kA- không chỉnh dòng TS160

Thương hiệu: LS

4,510,000
Có sẵn