Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Aptomat 3P 50A -50kA-không chỉnh dòng

Mã:: TD100NFTU50A

Aptomat 3P 50A -50kA-không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

1,840,000
Có sẵn
2 Aptomat 3P 50A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã:: TS100NFTU503P

Aptomat 3P 50A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Thương hiệu: LS

2,020,000
Có sẵn
3 Aptomat 3P 50A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TD100NFMU50A

Aptomat 3P 50A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

1,950,000
Có sẵn
4 Aptomat 3P 630A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Mã:: TS630NETS630A

Aptomat 3P 630A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Thương hiệu: LS

13,230,000
Có sẵn
5 Aptomat 3P 630A -65kA-không chỉnh dòng

Mã:: TS630NFTU6303P

Aptomat 3P 630A -65kA-không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

11,130,000
Có sẵn
6 Aptomat 3P 630A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TS630NFMU630A

Aptomat 3P 630A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

11,340,000
Có sẵn
7 Aptomat 3P 630A-65kA chỉnh dòng

Mã:: TS630NATU630A

Aptomat 3P 630A-65kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

12,080,000
Có sẵn
8 Aptomat 3P 63A – 16kA chỉnh dòng

Mã:: ABE10363G

Aptomat 3P 63A – 16kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

1,500,000
Có sẵn
9 Aptomat 3P 63A – 37kA chỉnh dòng

Mã:: ABS103FMU63A

Aptomat 3P 63A – 37kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

1,750,000
Có sẵn
10 Aptomat 3P 63A -50kA-không chỉnh dòng

Mã:: TD100NFTU63A

Aptomat 3P 63A -50kA-không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

1,840,000
Có sẵn
11 Aptomat 3P 63A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã:: TS100NFTU633P

Aptomat 3P 63A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Thương hiệu: LS

2,020,000
Có sẵn
12 Aptomat 3P 63A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TD100NFMU63A

Aptomat 3P 63A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

1,950,000
Có sẵn
13 Aptomat 3P 63A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Mã:: TS100NFMU63A

Aptomat 3P 63A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Thương hiệu: LS

2,120,000
Có sẵn
14 Aptomat 3P 800A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Mã:: TS800NETS800A

Aptomat 3P 800A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Thương hiệu: LS

14,700,000
Có sẵn
15 Aptomat 3P 800A -65kA-không chỉnh dòng

Mã:: TS800NFTU8003P

Aptomat 3P 800A -65kA-không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

12,600,000
Có sẵn
16 Aptomat 3P 800A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TS800NFMU800A

Aptomat 3P 800A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

13,440,000
Có sẵn
17 Aptomat 3P 800A-50kA chỉnh dòng

Mã:: TS800NATU800A

Aptomat 3P 800A-50kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

13,860,000
Có sẵn
18 Aptomat 3P 80A – 16kA chỉnh dòng

Mã:: ABE10380G

Aptomat 3P 80A – 16kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

1,500,000
Có sẵn
19 Aptomat 3P 80A – 37kA chỉnh dòng

Mã:: ABS103FMU80A

Aptomat 3P 80A – 37kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

1,750,000
Có sẵn
20 Aptomat 3P 80A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Mã:: TS100NETS80A

Aptomat 3P 80A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Thương hiệu: LS

3,470,000
Có sẵn
21 Aptomat 3P 80A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước TS160

Mã:: TS160NETS80A

Aptomat 3P 80A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước TS160

Thương hiệu: LS

4,730,000
Có sẵn
22 Aptomat 3P 80A -50kA-không chỉnh dòng

Mã:: TD100NFTU80A

Aptomat 3P 80A -50kA-không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

1,840,000
Có sẵn
23 Aptomat 3P 80A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã:: TS100NFTU803P

Aptomat 3P 80A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Thương hiệu: LS

2,020,000
Có sẵn
24 Aptomat 3P 80A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TD100NFMU80A

Aptomat 3P 80A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

1,950,000
Có sẵn
25 Aptomat 3P 80A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Mã:: TS100NFMU80A

Aptomat 3P 80A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Thương hiệu: LS

2,120,000
Có sẵn
26 Aptomat 3P100A – 37kA chỉnh dòng

Mã:: ABS103FMU100A

Aptomat 3P100A – 37kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

1,750,000
Có sẵn
27 Aptomat 4P -1000A -65kA

Mã:: ABS10041000A

Aptomat 4P -1000A -65kA

Thương hiệu: LS

26,500,000
Có sẵn
28 Aptomat 4P -100A -22kA

Mã:: ABN104100A

Aptomat 4P -100A -22kA

Thương hiệu: LS

1,270,000
Có sẵn
29 Aptomat 4P -100A -42kA

Mã:: ABS104100A

Aptomat 4P -100A -42kA

Thương hiệu: LS

1,650,000
Có sẵn
30 Aptomat 4P -1200A -65kA

Mã:: ABS12041200A

Aptomat 4P -1200A -65kA

Thương hiệu: LS

28,500,000
Có sẵn
31 Aptomat 4P -125A -30kA

Mã:: ABN204125A

Aptomat 4P -125A -30kA

Thương hiệu: LS

2,375,000
Có sẵn
32 Aptomat 4P -125A -42kA

Mã:: ABS104125A

Aptomat 4P -125A -42kA

Thương hiệu: LS

1,650,000
Có sẵn
33 Aptomat 4P -150A -30kA

Mã:: ABN204150A

Aptomat 4P -150A -30kA

Thương hiệu: LS

2,375,000
Có sẵn
34 Aptomat 4P -150A -42kA

Mã:: ABS204150A

Aptomat 4P -150A -42kA

Thương hiệu: LS

2,800,000
Có sẵn
35 Aptomat 4P -15A -18kA

Mã:: ABN5415A

Aptomat 4P -15A -18kA

Thương hiệu: LS

1,060,000
Có sẵn
36 Aptomat 4P -15A -22kA

Mã:: ABN10415A

Aptomat 4P -15A -22kA

Thương hiệu: LS

1,270,000
Có sẵn
37 Aptomat 4P -16A-50kA chỉnh dòng

Mã:: TD100NFMU16A4P

Aptomat 4P -16A-50kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,380,000
Có sẵn
38 Aptomat 4P -175A -30kA

Mã:: ABN204175A

Aptomat 4P -175A -30kA

Thương hiệu: LS

2,375,000
Có sẵn
39 Aptomat 4P -175A -42kA

Mã:: ABS204175A

Aptomat 4P -175A -42kA

Thương hiệu: LS

2,800,000
Có sẵn
40 Aptomat 4P -200A -30kA

Mã:: ABN204200A

Aptomat 4P -200A -30kA

Thương hiệu: LS

2,375,000
Có sẵn
41 Aptomat 4P -200A -42kA

Mã:: ABS204200A

Aptomat 4P -200A -42kA

Thương hiệu: LS

2,800,000
Có sẵn
42 Aptomat 4P -20A -18kA

Mã:: ABN5420A

Aptomat 4P -20A -18kA

Thương hiệu: LS

1,060,000
Có sẵn
43 Aptomat 4P -20A -22kA

Mã:: ABN10420A

Aptomat 4P -20A -22kA

Thương hiệu: LS

1,270,000
Có sẵn
44 Aptomat 4P -20A -22kA ABS

Mã:: ABS5420A

Aptomat 4P -20A -22kA ABS

Thương hiệu: LS

1,100,000
Có sẵn
45 Aptomat 4P -20A-50kA chỉnh dòng

Mã:: TD100NFMU20A4P

Aptomat 4P -20A-50kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,380,000
Có sẵn
46 Aptomat 4P -225A -30kA

Mã:: ABN204225A

Aptomat 4P -225A -30kA

Thương hiệu: LS

2,375,000
Có sẵn
47 Aptomat 4P -225A -42kA

Mã:: ABS204225A

Aptomat 4P -225A -42kA

Thương hiệu: LS

2,800,000
Có sẵn
48 Aptomat 4P -250A -30kA

Mã:: ABN204250A

Aptomat 4P -250A -30kA

Thương hiệu: LS

2,375,000
Có sẵn