Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Aptomat 3P 125A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TD160NFMU125A

Aptomat 3P 125A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

2,630,000
Có sẵn
2 Aptomat 3P 125A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Mã:: TS160NFMU125A

Aptomat 3P 125A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Thương hiệu: LS

2,780,000
Có sẵn
3 Aptomat 3P 1600A -150kA- chỉnh dòng

Mã:: TS1600L1600A

Aptomat 3P 1600A -150kA- chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

55,000,000
Có sẵn
4 Aptomat 3P 1600A -50kA- chỉnh dòng

Mã:: TS1600N1600A

Aptomat 3P 1600A -50kA- chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

51,000,000
Có sẵn
5 Aptomat 3P 1600A -70kA- chỉnh dòng

Mã:: TS1600H1600A

Aptomat 3P 1600A -70kA- chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

52,000,000
Có sẵn
6 Aptomat 3P 160A – 37kA chỉnh dòng 203

Mã:: ABS203FMU160A

Aptomat 3P 160A – 37kA chỉnh dòng 203

Thương hiệu: LS

2,480,000
Có sẵn
7 Aptomat 3P 160A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Mã:: TS160NETS160A

Aptomat 3P 160A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Thương hiệu: LS

4,730,000
Có sẵn
8 Aptomat 3P 160A -50kA-không chỉnh dòng

Mã:: TD160N FTU160 3P

Aptomat 3P 160A -50kA-không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

3,250,000
Có sẵn
9 Aptomat 3P 160A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã:: TS160NFTU1603P

Aptomat 3P 160A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Thương hiệu: LS

3,470,000
Có sẵn
10 Aptomat 3P 160A -65kA-không chỉnh dòng

Mã:: TS400NFTU3003P

Aptomat 3P 160A -65kA-không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

5,930,000
Có sẵn
11 Aptomat 3P 160A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TS250NFMU160A

Aptomat 3P 160A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

4,310,000
Có sẵn
12 Aptomat 3P 160A-50kA chỉnh dòng

Mã:: TS160NATU160A

Aptomat 3P 160A-50kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

3,830,000
Có sẵn
13 Aptomat 3P 160A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TD160NFMU160A

Aptomat 3P 160A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

3,360,000
Có sẵn
14 Aptomat 3P 160A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Mã:: TS160NFMU160A

Aptomat 3P 160A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Thương hiệu: LS

3,620,000
Có sẵn
15 Aptomat 3P 16A -50kA -không chỉnh dòng

Mã:: TD100NFTU16A

Aptomat 3P 16A -50kA -không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

1,840,000
Có sẵn
16 Aptomat 3P 16A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TD100NFMU16A

Aptomat 3P 16A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

1,950,000
Có sẵn
17 Aptomat 3P 200A – 37kA chỉnh dòng 203

Mã:: ABS203FMU200A

Aptomat 3P 200A – 37kA chỉnh dòng 203

Thương hiệu: LS

2,480,000
Có sẵn
18 Aptomat 3P 200A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã:: TS250NFTU2003P

Aptomat 3P 200A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Thương hiệu: LS

4,100,000
Có sẵn
19 Aptomat 3P 200A-25kA chỉnh dòng

Mã:: ABS203200G

Aptomat 3P 200A-25kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,220,000
Có sẵn
20 Aptomat 3P 200A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TS250NFMU200A

Aptomat 3P 200A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

4,310,000
Có sẵn
21 Aptomat 3P 200A-50kA chỉnh dòng

Mã:: TS250NATU200A

Aptomat 3P 200A-50kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

4,620,000
Có sẵn
22 Aptomat 3P 20A – 37kA chỉnh dòng

Mã:: ABS103FMU20A

Aptomat 3P 20A – 37kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

1,750,000
Có sẵn
23 Aptomat 3P 20A -50kA-không chỉnh dòng

Mã:: TD100NFTU20A

Aptomat 3P 20A -50kA-không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

1,840,000
Có sẵn
24 Aptomat 3P 20A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TD100NFMU20A

Aptomat 3P 20A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

1,950,000
Có sẵn
25 Aptomat 3P 250A – 37kA chỉnh dòng 203

Mã:: ABS203FMU250A

Aptomat 3P 250A – 37kA chỉnh dòng 203

Thương hiệu: LS

2,480,000
Có sẵn
26 Aptomat 3P 250A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Mã:: TS250NETS250A

Aptomat 3P 250A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Thương hiệu: LS

6,720,000
Có sẵn
27 Aptomat 3P 250A -50kA-không chỉnh dòng

Mã:: TS250NFTU250A

Aptomat 3P 250A -50kA-không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

5,360,000
Có sẵn
28 Aptomat 3P 250A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TS250NFMU250A

Aptomat 3P 250A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

5,670,000
Có sẵn
29 Aptomat 3P 250A-50kA chỉnh dòng

Mã:: TS250NATU250A

Aptomat 3P 250A-50kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

6,090,000
Có sẵn
30 Aptomat 3P 25A – 37kA chỉnh dòng

Mã:: ABS103FMU25A

Aptomat 3P 25A – 37kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

1,750,000
Có sẵn
31 Aptomat 3P 25A -50kA-không chỉnh dòng

Mã:: TD100NFTU25A

Aptomat 3P 25A -50kA-không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

2,780,000
Có sẵn
32 Aptomat 3P 25A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TD100NFMU25A

Aptomat 3P 25A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

1,950,000
Có sẵn
33 Aptomat 3P 300A-65kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TS400NFMU300A

Aptomat 3P 300A-65kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

6,290,000
Có sẵn
34 Aptomat 3P 32A – 37kA chỉnh dòng

Mã:: ABS103FMU32A

Aptomat 3P 32A – 37kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

1,750,000
Có sẵn
35 Aptomat 3P 32A -50kA-không chỉnh dòng

Mã:: TD100NFTU32A

Aptomat 3P 32A -50kA-không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

1,840,000
Có sẵn
36 Aptomat 3P 32A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TD100NFMU32A

Aptomat 3P 32A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

1,950,000
Có sẵn
37 Aptomat 3P 400A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Mã:: TS400NETS400A

Aptomat 3P 400A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Thương hiệu: LS

7,560,000
Có sẵn
38 Aptomat 3P 400A -65kA-không chỉnh dòng

Mã:: TS400NFTU4003P

Aptomat 3P 400A -65kA-không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

5,930,000
Có sẵn
39 Aptomat 3P 400A-65kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TS400NFMU400A

Aptomat 3P 400A-65kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

6,290,000
Có sẵn
40 Aptomat 3P 400A-65kA chỉnh dòng

Mã:: TS400NATU400A

Aptomat 3P 400A-65kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

6,720,000
Có sẵn
41 Aptomat 3P 40A – 37kA chỉnh dòng

Mã:: ABS103FMU40A

Aptomat 3P 40A – 37kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

1,750,000
Có sẵn
42 Aptomat 3P 40A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Mã:: TS160NETS40A

Aptomat 3P 40A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Thương hiệu: LS

4,730,000
Có sẵn
43 Aptomat 3P 40A -50kA-không chỉnh dòng

Mã:: TD100NFTU40A

Aptomat 3P 40A -50kA-không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

1,840,000
Có sẵn
44 Aptomat 3P 40A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã:: TS100NFTU403P

Aptomat 3P 40A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Thương hiệu: LS

2,020,000
Có sẵn
45 Aptomat 3P 40A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TD100NFMU40A

Aptomat 3P 40A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

1,950,000
Có sẵn
46 Aptomat 3P 500A -65kA-không chỉnh dòng

Mã:: TS630NFTU5003P

Aptomat 3P 500A -65kA-không chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

11,130,000
Có sẵn
47 Aptomat 3P 500A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã:: TS630NFMU500A

Aptomat 3P 500A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Thương hiệu: LS

11,340,000
Có sẵn
48 Aptomat 3P 50A – 37kA chỉnh dòng

Mã:: ABS103FMU50A

Aptomat 3P 50A – 37kA chỉnh dòng

Thương hiệu: LS

1,750,000
Có sẵn