Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Aptomat 2P -300A -50kA

Mã:: ABN402300A

Aptomat 2P -300A -50kA

Thương hiệu: LS

3,750,000
Có sẵn
2 Aptomat 2P -30A -25kA

Mã:: ABS3230A

Aptomat 2P -30A -25kA

Thương hiệu: LS

650,000
Có sẵn
3 Aptomat 2P -30A -30kA

Mã:: ABN5230A

Aptomat 2P -30A -30kA

Thương hiệu: LS

615,000
Có sẵn
4 Aptomat 2P -30A -35kA

Mã:: ABN10230A

Aptomat 2P -30A -35kA

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
5 Aptomat 2P -30A -35kA ABS

Mã:: ABS5230A

Aptomat 2P -30A -35kA ABS

Thương hiệu: LS

710,000
Có sẵn
6 Aptomat 2P -350A -50kA

Mã:: ABN402350A

Aptomat 2P -350A -50kA

Thương hiệu: LS

3,750,000
Có sẵn
7 Aptomat 2P -400A -50kA

Mã:: ABN402400A

Aptomat 2P -400A -50kA

Thương hiệu: LS

3,750,000
Có sẵn
8 Aptomat 2P -40A -30kA

Mã:: ABN5240A

Aptomat 2P -40A -30kA

Thương hiệu: LS

615,000
Có sẵn
9 Aptomat 2P -40A -35kA

Mã:: ABN10240A

Aptomat 2P -40A -35kA

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
10 Aptomat 2P -40A -35kA ABS

Mã:: ABS5240A

Aptomat 2P -40A -35kA ABS

Thương hiệu: LS

710,000
Có sẵn
11 Aptomat 2P -40A -85kA

Mã:: ABS10240A

Aptomat 2P -40A -85kA

Thương hiệu: LS

1,195,000
Có sẵn
12 Aptomat 2P -50A -30kA

Mã:: ABN5250A

Aptomat 2P -50A -30kA

Thương hiệu: LS

615,000
Có sẵn
13 Aptomat 2P -50A -35kA

Mã:: ABN10250A

Aptomat 2P -50A -35kA

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
14 Aptomat 2P -50A -35kA ABS

Mã:: ABS5250A

Aptomat 2P -50A -35kA ABS

Thương hiệu: LS

710,000
Có sẵn
15 Aptomat 2P -50A -85kA

Mã:: ABS10250A

Aptomat 2P -50A -85kA

Thương hiệu: LS

1,195,000
Có sẵn
16 Aptomat 2P -60A -30kA

Mã:: ABN6260A

Aptomat 2P -60A -30kA

Thương hiệu: LS

729,000
Có sẵn
17 Aptomat 2P -60A -35kA

Mã:: ABN10260A

Aptomat 2P -60A -35kA

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
18 Aptomat 2P -60A -85kA

Mã:: ABS10260A

Aptomat 2P -60A -85kA

Thương hiệu: LS

1,195,000
Có sẵn
19 Aptomat 2P -75A -35kA

Mã:: ABN10275A

Aptomat 2P -75A -35kA

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
20 Aptomat 2P -75A -85kA

Mã:: ABS10275A

Aptomat 2P -75A -85kA

Thương hiệu: LS

1,195,000
Có sẵn
21 Aptomat 3P – 10A – 22kA

Mã:: ABS3310A

Aptomat 3P – 10A – 22kA

Thương hiệu: LS

760,000
Có sẵn
22 Aptomat 3P – 125A – 42kA

Mã:: ABS203125A

Aptomat 3P – 125A – 42kA

Thương hiệu: LS

2,340,000
Có sẵn
23 Aptomat 3P – 150A – 42kA

Mã:: ABS203150A

Aptomat 3P – 150A – 42kA

Thương hiệu: LS

2,340,000
Có sẵn
24 Aptomat 3P – 175A – 42kA

Mã:: ABS203175A

Aptomat 3P – 175A – 42kA

Thương hiệu: LS

2,340,000
Có sẵn
25 Aptomat 3P – 200A – 42kA

Mã:: ABS203200A

Aptomat 3P – 200A – 42kA

Thương hiệu: LS

2,340,000
Có sẵn
26 Aptomat 3P – 225A – 42kA

Mã:: ABS203225A

Aptomat 3P – 225A – 42kA

Thương hiệu: LS

2,340,000
Có sẵn
27 Aptomat 3P – 250A – 42kA

Mã:: ABS203250A

Aptomat 3P – 250A – 42kA

Thương hiệu: LS

2,340,000
Có sẵn
28 Aptomat 3P – 250A – 65kA

Mã:: ABS403250A

Aptomat 3P – 250A – 65kA

Thương hiệu: LS

5,150,000
Có sẵn
29 Aptomat 3P – 300A – 65kA

Mã:: ABS403300A

Aptomat 3P – 300A – 65kA

Thương hiệu: LS

5,150,000
Có sẵn
30 Aptomat 3P – 350A – 65kA

Mã:: ABS403350A

Aptomat 3P – 350A – 65kA

Thương hiệu: LS

5,150,000
Có sẵn
31 Aptomat 3P – 400A – 65kA

Mã:: ABS403400A

Aptomat 3P – 400A – 65kA

Thương hiệu: LS

5,150,000
Có sẵn
32 Aptomat 3P – 500A -75kA

Mã:: ABS803500A

Aptomat 3P – 500A -75kA

Thương hiệu: LS

11,500,000
Có sẵn
33 Aptomat 3P – 5A – 22kA

Mã:: ABS335A

Aptomat 3P – 5A – 22kA

Thương hiệu: LS

760,000
Có sẵn
34 Aptomat 3P – 630A -75kA

Mã:: ABS803630A

Aptomat 3P – 630A -75kA

Thương hiệu: LS

11,500,000
Có sẵn
35 Aptomat 3P -1000A -65kA

Mã:: ABS10031000A

Aptomat 3P -1000A -65kA

Thương hiệu: LS

23,200,000
Có sẵn
36 Aptomat 3P -100A – 42kA

Mã:: ABS103100A

Aptomat 3P -100A – 42kA

Thương hiệu: LS

1,395,000
Có sẵn
37 Aptomat 3P -100A -22kA

Mã:: ABN103100A

Aptomat 3P -100A -22kA

Thương hiệu: LS

960,000
Có sẵn
38 Aptomat 3P -100A -30kA

Mã:: ABN203100A

Aptomat 3P -100A -30kA

Thương hiệu: LS

1,820,000
Có sẵn
39 Aptomat 3P -1200A -65kA

Mã:: ABS12031200A

Aptomat 3P -1200A -65kA

Thương hiệu: LS

25,300,000
Có sẵn
40 Aptomat 3P -125A – 42kA

Mã:: ABS103125A

Aptomat 3P -125A – 42kA

Thương hiệu: LS

1,395,000
Có sẵn
41 Aptomat 3P -125A -30kA

Mã:: ABN203125A

Aptomat 3P -125A -30kA

Thương hiệu: LS

1,820,000
Có sẵn
42 Aptomat 3P -150A -30kA

Mã:: ABN203150A

Aptomat 3P -150A -30kA

Thương hiệu: LS

1,820,000
Có sẵn
43 Aptomat 3P -15A – 22kA

Mã:: ABS5315A

Aptomat 3P -15A – 22kA

Thương hiệu: LS

865,000
Có sẵn
44 Aptomat 3P -15A – 42kA

Mã:: ABS10315A

Aptomat 3P -15A – 42kA

Thương hiệu: LS

1,395,000
Có sẵn
45 Aptomat 3P -15A -18kA

Mã:: ABN5315A

Aptomat 3P -15A -18kA

Thương hiệu: LS

718,000
Có sẵn
46 Aptomat 3P -15A -22kA

Mã:: ABN10315A

Aptomat 3P -15A -22kA

Thương hiệu: LS

960,000
Có sẵn
47 Aptomat 3P -175A -30kA

Mã:: ABN203175A

Aptomat 3P -175A -30kA

Thương hiệu: LS

1,820,000
Có sẵn
48 Aptomat 3P -200A -30kA

Mã:: ABN203200A

Aptomat 3P -200A -30kA

Thương hiệu: LS

1,820,000
Có sẵn