Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Aptomat – 3P -125A -10kA

Mã:: BKH3P125A

Aptomat – 3P -125A -10kA

Thương hiệu: LS

810,000
Có sẵn
2 Aptomat – 3P -63A -10kA

Mã:: BKNB3P63A

Aptomat – 3P -63A -10kA

Thương hiệu: LS

480,000
Có sẵn
3 Aptomat – 3P -63A-6kA

Mã:: BKN3P63A

Aptomat – 3P -63A-6kA

Thương hiệu: LS

260,000
Có sẵn
4 Aptomat – 3P -80A -10kA

Mã:: BKH3P80A

Aptomat – 3P -80A -10kA

Thương hiệu: LS

735,000
Có sẵn
5 Aptomat – 3P- 50A -10kA

Mã:: BKNB3P50A

Aptomat – 3P- 50A -10kA

Thương hiệu: LS

480,000
Có sẵn
6 Aptomat – 3P- 50A-6kA

Mã:: BKN3P50A

Aptomat – 3P- 50A-6kA

Thương hiệu: LS

260,000
Có sẵn
7 Aptomat -4P – 100A -10kA

Mã:: BKH4P100A

Aptomat -4P – 100A -10kA

Thương hiệu: LS

950,000
Có sẵn
8 Aptomat -4P – 10A -10kA

Mã:: BKNB4P10A

Aptomat -4P – 10A -10kA

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
9 Aptomat -4P – 10A -6kA

Mã:: BKN4P10A

Aptomat -4P – 10A -6kA

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
10 Aptomat -4P – 125A -10kA

Mã:: BKH4P125A

Aptomat -4P – 125A -10kA

Thương hiệu: LS

1,190,000
Có sẵn
11 Aptomat -4P – 16A -10kA

Mã:: BKNB4P16A

Aptomat -4P – 16A -10kA

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
12 Aptomat -4P – 16A -6kA

Mã:: BKN4P16A

Aptomat -4P – 16A -6kA

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
13 Aptomat -4P – 20A -10kA

Mã:: BKNB4P20A

Aptomat -4P – 20A -10kA

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
14 Aptomat -4P – 20A -6kA

Mã:: BKN4P20A

Aptomat -4P – 20A -6kA

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
15 Aptomat -4P – 25A -10kA

Mã:: BKNB4P25A

Aptomat -4P – 25A -10kA

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
16 Aptomat -4P – 25A -6kA

Mã:: BKN4P25A

Aptomat -4P – 25A -6kA

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
17 Aptomat -4P – 32A -10kA

Mã:: BKNB4P32A

Aptomat -4P – 32A -10kA

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
18 Aptomat -4P – 32A -6kA

Mã:: BKN4P32A

Aptomat -4P – 32A -6kA

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
19 Aptomat -4P – 40A -10kA

Mã:: BKNB4P40A

Aptomat -4P – 40A -10kA

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
20 Aptomat -4P – 40A -6kA

Mã:: BKN4P40A

Aptomat -4P – 40A -6kA

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
21 Aptomat -4P – 50A -10kA

Mã:: BKNB4P50A

Aptomat -4P – 50A -10kA

Thương hiệu: LS

690,000
Có sẵn
22 Aptomat -4P – 50A -6kA

Mã:: BKN4P50A

Aptomat -4P – 50A -6kA

Thương hiệu: LS

468,000
Có sẵn
23 Aptomat -4P – 63A -10kA

Mã:: BKNB4P63A

Aptomat -4P – 63A -10kA

Thương hiệu: LS

690,000
Có sẵn
24 Aptomat -4P – 63A -6kA

Mã:: BKN4P63A

Aptomat -4P – 63A -6kA

Thương hiệu: LS

468,000
Có sẵn
25 Aptomat -4P – 6A -10kA

Mã:: BKNB4P6A

Aptomat -4P – 6A -10kA

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
26 Aptomat -4P – 6A -6kA

Mã:: BKN4P6A

Aptomat -4P – 6A -6kA

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
27 Aptomat -4P – 80A -10kA

Mã:: BKH4P80A

Aptomat -4P – 80A -10kA

Thương hiệu: LS

950,000
Có sẵn
28 Aptomat 2P -100A -35kA

Mã:: ABN102100A

Aptomat 2P -100A -35kA

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
29 Aptomat 2P -100A -85kA

Mã:: ABS102100A

Aptomat 2P -100A -85kA

Thương hiệu: LS

1,195,000
Có sẵn
30 Aptomat 2P -10A -25kA

Mã:: ABS3210A

Aptomat 2P -10A -25kA

Thương hiệu: LS

650,000
Có sẵn
31 Aptomat 2P -125A -65kA

Mã:: ABN202125A

Aptomat 2P -125A -65kA

Thương hiệu: LS

1,520,000
Có sẵn
32 Aptomat 2P -125A -85kA

Mã:: ABS102125A

Aptomat 2P -125A -85kA

Thương hiệu: LS

1,195,000
Có sẵn
33 Aptomat 2P -150A -65kA

Mã:: ABN202150A

Aptomat 2P -150A -65kA

Thương hiệu: LS

1,520,000
Có sẵn
34 Aptomat 2P -150A -85kA

Mã:: ABS202150A

Aptomat 2P -150A -85kA

Thương hiệu: LS

1,755,000
Có sẵn
35 Aptomat 2P -15A -25kA

Mã:: ABS3215A

Aptomat 2P -15A -25kA

Thương hiệu: LS

650,000
Có sẵn
36 Aptomat 2P -15A -30kA

Mã:: ABN5215A

Aptomat 2P -15A -30kA

Thương hiệu: LS

615,000
Có sẵn
37 Aptomat 2P -15A -35kA

Mã:: ABN10215A

Aptomat 2P -15A -35kA

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
38 Aptomat 2P -175A -85kA

Mã:: ABS202175A

Aptomat 2P -175A -85kA

Thương hiệu: LS

1,755,000
Có sẵn
39 Aptomat 2P -200A -65kA

Mã:: ABN202200A

Aptomat 2P -200A -65kA

Thương hiệu: LS

1,520,000
Có sẵn
40 Aptomat 2P -200A -85kA

Mã:: ABS202200A

Aptomat 2P -200A -85kA

Thương hiệu: LS

1,755,000
Có sẵn
41 Aptomat 2P -20A -25kA

Mã:: ABS3220A

Aptomat 2P -20A -25kA

Thương hiệu: LS

650,000
Có sẵn
42 Aptomat 2P -20A -30kA

Mã:: ABN5220A

Aptomat 2P -20A -30kA

Thương hiệu: LS

615,000
Có sẵn
43 Aptomat 2P -20A -35kA

Mã:: ABN10220A

Aptomat 2P -20A -35kA

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
44 Aptomat 2P -225A -65kA

Mã:: ABN202225A

Aptomat 2P -225A -65kA

Thương hiệu: LS

1,520,000
Có sẵn
45 Aptomat 2P -225A -85kA

Mã:: ABS202225A

Aptomat 2P -225A -85kA

Thương hiệu: LS

1,755,000
Có sẵn
46 Aptomat 2P -250A -50kA

Mã:: ABN402250A

Aptomat 2P -250A -50kA

Thương hiệu: LS

3,750,000
Có sẵn
47 Aptomat 2P -250A -65kA

Mã:: ABN202250A

Aptomat 2P -250A -65kA

Thương hiệu: LS

1,520,000
Có sẵn
48 Aptomat 2P -250A -85kA

Mã:: ABS202250A

Aptomat 2P -250A -85kA

Thương hiệu: LS

1,755,000
Có sẵn