Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Tiếp điểm phụ bên trên 2NO+2NC dùng cho MC-6A-150A

Mã:: UA-4

Tiếp điểm phụ bên trên 2NO+2NC dùng cho MC-6A-150A

Thương hiệu: LS

130,000
Có sẵn
2 Tiếp điểm phụ bên trên dùng cho 1NO+1NC

Mã:: UA-2

Tiếp điểm phụ bên trên dùng cho 1NO+1NC

Thương hiệu: LS

75,000
Có sẵn
3 Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ4 Poles AC

Mã:: MR-4(2NO+2NC)

Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ4 Poles AC

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
4 Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ4 Poles DC

Mã:: MR-4(2NO+2NC)DC

Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ4 Poles DC

Thương hiệu: LS

435,000
Có sẵn
5 Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ6 Poles AC

Mã:: MR-6(3NO+3NC)

Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ6 Poles AC

Thương hiệu: LS

470,000
Có sẵn
6 Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ6 Poles DC

Mã:: MR-6(3NO+3NC)DC

Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ6 Poles DC

Thương hiệu: LS

510,000
Có sẵn
7 Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ8 Poles AC

Mã:: MR-8(4NO+4NC)

Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ8 Poles AC

Thương hiệu: LS

545,000
Có sẵn
8 Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ8 Poles DC

Mã:: MR-8(4NO+4NC)DC

Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ8 Poles DC

Thương hiệu: LS

590,000
Có sẵn
9 UVT MCCB 1000-1200A

Mã:: UVT10001200A

UVT MCCB 1000-1200A

Thương hiệu: LS

1,100,000
Có sẵn
10 UVT MCCB ABN400-800A

Mã:: UVT400800A

UVT MCCB ABN400-800A

Thương hiệu: LS

970,000
Có sẵn
11 UVT MCCB ABN52-ABS250A

Mã:: UVT52250A

UVT MCCB ABN52-ABS250A

Thương hiệu: LS

900,000
Có sẵn
12 UVT TS 1000-1600A

Mã:: UVTTS10001600

UVT TS 1000-1600A

Thương hiệu: LS

1,200,000
Có sẵn