Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 MCCB Cài 2P -6A -1,5kA Không vỏ

Mã:: BS326AK

MCCB Cài 2P -6A -1,5kA Không vỏ

Thương hiệu: LS

82,000
Có sẵn
2 Rơ le nhiệt 3P (0.63-1)A

Mã:: MT121A

Rơ le nhiệt 3P (0.63-1)A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
3 Rơ le nhiệt 3P (0.63-1)A MT32

Mã:: MT321A

Rơ le nhiệt 3P (0.63-1)A MT32

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
4 Rơ le nhiệt 3P (1 -1.6)A

Mã:: MT121.6A

Rơ le nhiệt 3P (1 -1.6)A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
5 Rơ le nhiệt 3P (1 -1.6)A MT32

Mã:: MT321.6A

Rơ le nhiệt 3P (1 -1.6)A MT32

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
6 Rơ le nhiệt 3P (1.6 -2.5)A

Mã:: MT122.5A

Rơ le nhiệt 3P (1.6 -2.5)A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
7 Rơ le nhiệt 3P (1.6 -2.5)A MT32

Mã:: MT322.5A

Rơ le nhiệt 3P (1.6 -2.5)A MT32

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
8 Rơ le nhiệt 3P (100 -160)A

Mã:: MT225160A

Rơ le nhiệt 3P (100 -160)A

Thương hiệu: LS

2,550,000
Có sẵn
9 Rơ le nhiệt 3P (110 -150)A

Mã:: MT150150A

Rơ le nhiệt 3P (110 -150)A

Thương hiệu: LS

1,435,000
Có sẵn
10 Rơ le nhiệt 3P (12 -18)A

Mã:: MT1218A

Rơ le nhiệt 3P (12 -18)A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
11 Rơ le nhiệt 3P (12 -18)A MT32

Mã:: MT3218A

Rơ le nhiệt 3P (12 -18)A MT32

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
12 Rơ le nhiệt 3P (120 -185)A

Mã:: MT225185A

Rơ le nhiệt 3P (120 -185)A

Thương hiệu: LS

2,550,000
Có sẵn
13 Rơ le nhiệt 3P (16 -22)A

Mã:: MT3222A

Rơ le nhiệt 3P (16 -22)A

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
14 Rơ le nhiệt 3P (160 -240)A

Mã:: MT225240A

Rơ le nhiệt 3P (160 -240)A

Thương hiệu: LS

2,550,000
Có sẵn
15 Rơ le nhiệt 3P (18 -25)A

Mã:: MT3225A

Rơ le nhiệt 3P (18 -25)A

Thương hiệu: LS

307,000
Có sẵn
16 Rơ le nhiệt 3P (2.5 -4)A

Mã:: MT124A

Rơ le nhiệt 3P (2.5 -4)A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
17 Rơ le nhiệt 3P (2.5 -4)A MT32

Mã:: MT324A

Rơ le nhiệt 3P (2.5 -4)A MT32

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
18 Rơ le nhiệt 3P (200 -330)A

Mã:: MT400330A

Rơ le nhiệt 3P (200 -330)A

Thương hiệu: LS

3,700,000
Có sẵn
19 Rơ le nhiệt 3P (22 -32)A

Mã:: MT3232A

Rơ le nhiệt 3P (22 -32)A

Thương hiệu: LS

307,000
Có sẵn
20 Rơ le nhiệt 3P (260 -400)A

Mã:: MT400400A

Rơ le nhiệt 3P (260 -400)A

Thương hiệu: LS

3,700,000
Có sẵn
21 Rơ le nhiệt 3P (28 -40)A

Mã:: MT3240A

Rơ le nhiệt 3P (28 -40)A

Thương hiệu: LS

307,000
Có sẵn
22 Rơ le nhiệt 3P (34 -50)A

Mã:: MT6350A

Rơ le nhiệt 3P (34 -50)A

Thương hiệu: LS

660,000
Có sẵn
23 Rơ le nhiệt 3P (4- 6)A

Mã:: MT126A

Rơ le nhiệt 3P (4- 6)A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
24 Rơ le nhiệt 3P (4- 6)A MT32

Mã:: MT326A

Rơ le nhiệt 3P (4- 6)A MT32

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
25 Rơ le nhiệt 3P (400 -630)A

Mã:: MT800630A

Rơ le nhiệt 3P (400 -630)A

Thương hiệu: LS

6,800,000
Có sẵn
26 Rơ le nhiệt 3P (45 -65)A

Mã:: MT6365A

Rơ le nhiệt 3P (45 -65)A

Thương hiệu: LS

660,000
Có sẵn
27 Rơ le nhiệt 3P (5 -8)A

Mã:: MT128A

Rơ le nhiệt 3P (5 -8)A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
28 Rơ le nhiệt 3P (5 -8)A MT32

Mã:: MT328A

Rơ le nhiệt 3P (5 -8)A MT32

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
29 Rơ le nhiệt 3P (520 -800)A

Mã:: MT800800A

Rơ le nhiệt 3P (520 -800)A

Thương hiệu: LS

6,800,000
Có sẵn
30 Rơ le nhiệt 3P (54 -75)A

Mã:: MT9575A

Rơ le nhiệt 3P (54 -75)A

Thương hiệu: LS

952,000
Có sẵn
31 Rơ le nhiệt 3P (6 -9)A

Mã:: MT129A

Rơ le nhiệt 3P (6 -9)A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
32 Rơ le nhiệt 3P (6 -9)A MT32

Mã:: MT329A

Rơ le nhiệt 3P (6 -9)A MT32

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
33 Rơ le nhiệt 3P (63 -85)A

Mã:: MT9585A

Rơ le nhiệt 3P (63 -85)A

Thương hiệu: LS

952,000
Có sẵn
34 Rơ le nhiệt 3P (7 -10)A

Mã:: MT1210A

Rơ le nhiệt 3P (7 -10)A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
35 Rơ le nhiệt 3P (7 -10)A MT32

Mã:: MT3210A

Rơ le nhiệt 3P (7 -10)A MT32

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
36 Rơ le nhiệt 3P (70 -95)A

Mã:: MT9595A

Rơ le nhiệt 3P (70 -95)A

Thương hiệu: LS

952,000
Có sẵn
37 Rơ le nhiệt 3P (80 -100)A

Mã:: MT95100A

Rơ le nhiệt 3P (80 -100)A

Thương hiệu: LS

952,000
Có sẵn
38 Rơ le nhiệt 3P (80 -105)A

Mã:: MT150105A

Rơ le nhiệt 3P (80 -105)A

Thương hiệu: LS

1,435,000
Có sẵn
39 Rơ le nhiệt 3P (85~125)A

Mã:: MT225125A

Rơ le nhiệt 3P (85~125)A

Thương hiệu: LS

2,550,000
Có sẵn
40 Rơ le nhiệt 3P (9 -13)A

Mã:: MT1213A

Rơ le nhiệt 3P (9 -13)A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
41 Rơ le nhiệt 3P (9 -13)A MT32

Mã:: MT3213A

Rơ le nhiệt 3P (9 -13)A MT32

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
42 Rơ le nhiệt 3P (95 -130)A

Mã:: MT150130A

Rơ le nhiệt 3P (95 -130)A

Thương hiệu: LS

1,435,000
Có sẵn
43 Shuntrip MCCB 1000- 1200A

Mã:: Shuntrip10001200A

Shuntrip MCCB 1000- 1200A

Thương hiệu: LS

900,000
Có sẵn
44 Shuntrip MCCB 1000-1600A TS

Mã:: ShuntripTS10001600A

Shuntrip MCCB 1000-1600A TS

Thương hiệu: LS

920,000
Có sẵn
45 Shuntrip MCCB ABN400-800A

Mã:: Shuntrip400800A

Shuntrip MCCB ABN400-800A

Thương hiệu: LS

850,000
Có sẵn
46 Shuntrip MCCB ABN52-ABS250A

Mã:: Shuntrip52250A

Shuntrip MCCB ABN52-ABS250A

Thương hiệu: LS

720,000
Có sẵn
47 Tiếp điểm phụ bên hông 1NO+1NC dùng cho MC-6A-150A

Mã:: UA-1

Tiếp điểm phụ bên hông 1NO+1NC dùng cho MC-6A-150A

Thương hiệu: LS

75,000
Có sẵn
48 Tiếp điểm phụ bên hông 2NO+2NC dùng cho MC-185a-800a

Mã:: UA-100

Tiếp điểm phụ bên hông 2NO+2NC dùng cho MC-185a-800a

Thương hiệu: LS

190,000
Có sẵn