Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Ls Ổ cắm đôi

Mã:: LSV-OB2W16

Ls Ổ cắm đôi

Thương hiệu: LS

87,000
Có sẵn
2 Ls Ổ cắm đôi 2 chấu

Mã:: LSV-OC2P2W16

Ls Ổ cắm đôi 2 chấu

Thương hiệu: LS

70,000
Có sẵn
3 Ls Ổ cắm đơn

Mã:: LSV-OB1W16

Ls Ổ cắm đơn

Thương hiệu: LS

55,000
Có sẵn
4 Ls Ổ cắm đơn 3 chấu

Mã:: LSV-OC3P1W16

Ls Ổ cắm đơn 3 chấu

Thương hiệu: LS

70,000
Có sẵn
5 Ls Ổ cắm đơn 3 chấu kèm công tắc

Mã:: LSV-OC3P1W16S

Ls Ổ cắm đơn 3 chấu kèm công tắc

Thương hiệu: LS

85,000
Có sẵn
6 Ls Ổ Điện Thoại

Mã:: LSV-CBPW

Ls Ổ Điện Thoại

Thương hiệu: LS

65,000
Có sẵn
7 Ls Ổ Điện Thoại CC

Mã:: LSV-CCPWQ

Ls Ổ Điện Thoại CC

Thương hiệu: LS

60,000
Có sẵn
8 Ls Ổ Điện thoại và ổ mạng

Mã:: LSV-CBPNW

Ls Ổ Điện thoại và ổ mạng

Thương hiệu: LS

165,000
Có sẵn
9 Ls Ổ Mạng

Mã:: LSV-CBNW

Ls Ổ Mạng

Thương hiệu: LS

131,000
Có sẵn
10 Ls Ổ Mạng CC

Mã:: LSV-CCNWQ

Ls Ổ Mạng CC

Thương hiệu: LS

120,000
Có sẵn
11 Ls Ổ Tivi

Mã:: LSV-CBTW

Ls Ổ Tivi

Thương hiệu: LS

54,000
Có sẵn
12 Ls Ổ Tivi CC

Mã:: LSV-CCTWQ

Ls Ổ Tivi CC

Thương hiệu: LS

60,000
Có sẵn
13 Ls Ổ Tivi và điện thoại

Mã:: LSV-CBTPW

Ls Ổ Tivi và điện thoại

Thương hiệu: LS

109,000
Có sẵn
14 Ls Ổ Tivi và ổ mạng

Mã:: LSV-CBTNW

Ls Ổ Tivi và ổ mạng

Thương hiệu: LS

153,000
Có sẵn
15 Ls Ổ truyền hình vệ tinh

Mã:: LSV-CCSW

Ls Ổ truyền hình vệ tinh

Thương hiệu: LS

65,000
Có sẵn
16 Máy cắt hạ thế -1000A -65kA -Fix

Mã:: AN10D310H

Máy cắt hạ thế -1000A -65kA -Fix

Thương hiệu: LS

49,500,000
Có sẵn
17 Máy cắt hạ thế -1250A -65kA -Fix

Mã:: AN13D313H

Máy cắt hạ thế -1250A -65kA -Fix

Thương hiệu: LS

50,000,000
Có sẵn
18 Máy cắt hạ thế -1600A -65kA -Fix

Mã:: AN16D316H

Máy cắt hạ thế -1600A -65kA -Fix

Thương hiệu: LS

52,000,000
Có sẵn
19 Máy cắt hạ thế -2000A -85kA -Fix

Mã:: AS20E320H

Máy cắt hạ thế -2000A -85kA -Fix

Thương hiệu: LS

63,000,000
Có sẵn
20 Máy cắt hạ thế -2500A -85kA -Fix

Mã:: AS25E325H

Máy cắt hạ thế -2500A -85kA -Fix

Thương hiệu: LS

80,000,000
Có sẵn
21 Máy cắt hạ thế -3200A -85kA -Fix

Mã:: AS32E332H

Máy cắt hạ thế -3200A -85kA -Fix

Thương hiệu: LS

91,000,000
Có sẵn
22 Máy cắt hạ thế -4000A -100kA -Fix

Mã:: AS40F340H

Máy cắt hạ thế -4000A -100kA -Fix

Thương hiệu: LS

160,000,000
Có sẵn
23 Máy cắt hạ thế -4000A -85kA -Fix

Mã:: AS40E340H

Máy cắt hạ thế -4000A -85kA -Fix

Thương hiệu: LS

155,000,000
Có sẵn
24 Máy cắt hạ thế -4P -1000A -65kA -Fix

Mã:: AN10D410H

Máy cắt hạ thế -4P -1000A -65kA -Fix

Thương hiệu: LS

56,000,000
Có sẵn
25 Máy cắt hạ thế -4P -1250A -65kA -Fix

Mã:: AN13D413H

Máy cắt hạ thế -4P -1250A -65kA -Fix

Thương hiệu: LS

60,500,000
Có sẵn
26 Máy cắt hạ thế -4P -1600A -65kA -Fix

Mã:: AN16D416H

Máy cắt hạ thế -4P -1600A -65kA -Fix

Thương hiệu: LS

61,000,000
Có sẵn
27 Máy cắt hạ thế -4P -2000A -85kA -Fix

Mã:: AS20E420H

Máy cắt hạ thế -4P -2000A -85kA -Fix

Thương hiệu: LS

73,500,000
Có sẵn
28 Máy cắt hạ thế -4P -2500A -85kA -Fix

Mã:: AS25E425H

Máy cắt hạ thế -4P -2500A -85kA -Fix

Thương hiệu: LS

95,000,000
Có sẵn
29 Máy cắt hạ thế -4P -3200A -85kA -Fix

Mã:: AS32E432H

Máy cắt hạ thế -4P -3200A -85kA -Fix

Thương hiệu: LS

112,000,000
Có sẵn
30 Máy cắt hạ thế -4P -4000A -100kA -Fix

Mã:: AS40F440H

Máy cắt hạ thế -4P -4000A -100kA -Fix

Thương hiệu: LS

192,000,000
Có sẵn
31 Máy cắt hạ thế -4P -4000A -85kA -Fix

Mã:: AS40E440H

Máy cắt hạ thế -4P -4000A -85kA -Fix

Thương hiệu: LS

186,000,000
Có sẵn
32 Máy cắt hạ thế -4P -5000A -100kA -Fix

Mã:: AS50F450H

Máy cắt hạ thế -4P -5000A -100kA -Fix

Thương hiệu: LS

197,000,000
Có sẵn
33 Máy cắt hạ thế -4P -6300A -120kA -Fix

Mã:: AS63G463H

Máy cắt hạ thế -4P -6300A -120kA -Fix

Thương hiệu: LS

350,000,000
Có sẵn
34 Máy cắt hạ thế -4P -630A -65kA -Fix

Mã:: AN06D406H

Máy cắt hạ thế -4P -630A -65kA -Fix

Thương hiệu: LS

51,000,000
Có sẵn
35 Máy cắt hạ thế -4P -800A -65kA -Fix

Mã:: AN08D408H

Máy cắt hạ thế -4P -800A -65kA -Fix

Thương hiệu: LS

54,000,000
Có sẵn
36 Máy cắt hạ thế -5000A -100kA -Fix

Mã:: AS50F350H

Máy cắt hạ thế -5000A -100kA -Fix

Thương hiệu: LS

165,000,000
Có sẵn
37 Máy cắt hạ thế -6300A -120kA -Fix

Mã:: AS63G363H

Máy cắt hạ thế -6300A -120kA -Fix

Thương hiệu: LS

270,000,000
Có sẵn
38 Máy cắt hạ thế -630A -65kA -Fix

Mã:: AN06D306H

Máy cắt hạ thế -630A -65kA -Fix

Thương hiệu: LS

45,000,000
Có sẵn
39 Máy cắt hạ thế -800A -65kA -Fix

Mã:: AN08D308H

Máy cắt hạ thế -800A -65kA -Fix

Thương hiệu: LS

49,000,000
Có sẵn
40 MCCB Cài 2P -10A -1,5kA có vỏ

Mã:: BS3210AC

MCCB Cài 2P -10A -1,5kA có vỏ

Thương hiệu: LS

96,000
Có sẵn
41 MCCB Cài 2P -10A -1,5kA Không vỏ

Mã:: BS3210AK

MCCB Cài 2P -10A -1,5kA Không vỏ

Thương hiệu: LS

82,000
Có sẵn
42 MCCB Cài 2P -15A -1,5kA có vỏ

Mã:: BS3215AC

MCCB Cài 2P -15A -1,5kA có vỏ

Thương hiệu: LS

96,000
Có sẵn
43 MCCB Cài 2P -15A -1,5kA Không vỏ

Mã:: BS3215AK

MCCB Cài 2P -15A -1,5kA Không vỏ

Thương hiệu: LS

82,000
Có sẵn
44 MCCB Cài 2P -20A -1,5kA có vỏ

Mã:: BS3220AC

MCCB Cài 2P -20A -1,5kA có vỏ

Thương hiệu: LS

96,000
Có sẵn
45 MCCB Cài 2P -20A -1,5kA Không vỏ

Mã:: BS3220AK

MCCB Cài 2P -20A -1,5kA Không vỏ

Thương hiệu: LS

82,000
Có sẵn
46 MCCB Cài 2P -30A -1,5kA có vỏ

Mã:: BS3230AC

MCCB Cài 2P -30A -1,5kA có vỏ

Thương hiệu: LS

96,000
Có sẵn
47 MCCB Cài 2P -30A -1,5kA Không vỏ

Mã:: BS3230AK

MCCB Cài 2P -30A -1,5kA Không vỏ

Thương hiệu: LS

82,000
Có sẵn
48 MCCB Cài 2P -6A -1,5kA có vỏ

Mã:: BS326AC

MCCB Cài 2P -6A -1,5kA có vỏ

Thương hiệu: LS

96,000
Có sẵn