Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Contactor 3P -630A -220V

Mã:: MC630A220V

Contactor 3P -630A -220V

Thương hiệu: LS

20,700,000
Có sẵn
2 Contactor 3P -630A -380V

Mã:: MC630A380V

Contactor 3P -630A -380V

Thương hiệu: LS

20,700,000
Có sẵn
3 Contactor 3P -65A -220V Ls

Mã:: MC65A220V

Contactor 3P -65A -220V Ls

Thương hiệu: LS

1,370,000
Có sẵn
4 Contactor 3P -65A -380V Ls

Mã:: MC65A380V

Contactor 3P -65A -380V Ls

Thương hiệu: LS

1,370,000
Có sẵn
5 Contactor 3P -6a -220V Ls

Mã:: MC6A220V

Contactor 3P -6a -220V Ls

Thương hiệu: LS

260,000
Có sẵn
6 Contactor 3P -6a -380V Ls

Mã:: MC6A380V

Contactor 3P -6a -380V Ls

Thương hiệu: LS

260,000
Có sẵn
7 Contactor 3P -75A -220V Ls

Mã:: MC75A220V

Contactor 3P -75A -220V Ls

Thương hiệu: LS

1,560,000
Có sẵn
8 Contactor 3P -75A -380V Ls

Mã:: MC75A380V

Contactor 3P -75A -380V Ls

Thương hiệu: LS

1,560,000
Có sẵn
9 Contactor 3P -800A -220V

Mã:: MC800A220V

Contactor 3P -800A -220V

Thương hiệu: LS

26,500,000
Có sẵn
10 Contactor 3P -800A -380V

Mã:: MC800A380V

Contactor 3P -800A -380V

Thương hiệu: LS

26,500,000
Có sẵn
11 Contactor 3P -85A -220V Ls

Mã:: MC85A220V

Contactor 3P -85A -220V Ls

Thương hiệu: LS

1,895,000
Có sẵn
12 Contactor 3P -85A -380V Ls

Mã:: MC85A380V

Contactor 3P -85A -380V Ls

Thương hiệu: LS

1,895,000
Có sẵn
13 Contactor 3P -9a -220V Ls

Mã:: MC9A220V

Contactor 3P -9a -220V Ls

Thương hiệu: LS

282,000
Có sẵn
14 Contactor 3P -9a -380V Ls

Mã:: MC9A380V

Contactor 3P -9a -380V Ls

Thương hiệu: LS

282,000
Có sẵn
15 Contactor 3P -9b -220V Ls

Mã:: MC9B220V

Contactor 3P -9b -220V Ls

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
16 Contactor 3P -9b -380V Ls

Mã:: MC9B380V

Contactor 3P -9b -380V Ls

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
17 Contactor 50a~65a

Mã:: AC-50

Contactor 50a~65a

Thương hiệu: LS

430,000
Có sẵn
18 Contactor 6a~40a

Mã:: AC-9

Contactor 6a~40a

Thương hiệu: LS

346,000
Có sẵn
19 Contactor 75a~100a

Mã:: AC-75

Contactor 75a~100a

Thương hiệu: LS

440,000
Có sẵn
20 Cuộn hút khởi động từ 130a, 150a

Mã:: Coil150a

Cuộn hút khởi động từ 130a, 150a

Thương hiệu: LS

1,150,000
Có sẵn
21 Cuộn hút khởi động từ 185a, 225a

Mã:: Coil225a

Cuộn hút khởi động từ 185a, 225a

Thương hiệu: LS

1,480,000
Có sẵn
22 Cuộn hút khởi động từ 32a, 40a

Mã:: Coil40a

Cuộn hút khởi động từ 32a, 40a

Thương hiệu: LS

138,000
Có sẵn
23 Cuộn hút khởi động từ 330a, 400a

Mã:: Coil400a

Cuộn hút khởi động từ 330a, 400a

Thương hiệu: LS

2,620,000
Có sẵn
24 Cuộn hút khởi động từ 50a, 65a

Mã:: Coil65a

Cuộn hút khởi động từ 50a, 65a

Thương hiệu: LS

196,000
Có sẵn
25 Cuộn hút khởi động từ 630a, 800a

Mã:: Coil800a

Cuộn hút khởi động từ 630a, 800a

Thương hiệu: LS

3,520,000
Có sẵn
26 Cuộn hút khởi động từ 6a – 22b

Mã:: Coil22b

Cuộn hút khởi động từ 6a – 22b

Thương hiệu: LS

138,000
Có sẵn
27 Cuộn hút khởi động từ 75a, 85a. 100a

Mã:: Coil100a

Cuộn hút khởi động từ 75a, 85a. 100a

Thương hiệu: LS

235,000
Có sẵn
28 Khóa liên động cho khởi 185-400A

Mã:: AR180

Khóa liên động cho khởi 185-400A

Thương hiệu: LS

660,000
Có sẵn
29 Khóa liên động cho khởi 500-800A

Mã:: AR-600

Khóa liên động cho khởi 500-800A

Thương hiệu: LS

9,800,000
Có sẵn
30 Khóa liên động cho khởi 6-150A

Mã:: UR-2

Khóa liên động cho khởi 6-150A

Thương hiệu: LS

165,000
Có sẵn
31 Ls Công tắc ba 1 chiều

Mã:: LSV-SB1W3W16

Ls Công tắc ba 1 chiều

Thương hiệu: LS

67,000
Có sẵn
32 Ls Công tắc ba 1 chiều SC

Mã:: LSV-SC1W3W16Q

Ls Công tắc ba 1 chiều SC

Thương hiệu: LS

76,000
Có sẵn
33 Ls Công tắc ba 2 chiều

Mã:: LSV-SB2W3W16

Ls Công tắc ba 2 chiều

Thương hiệu: LS

84,000
Có sẵn
34 Ls Công tắc bốn 1 chiều SC

Mã:: LSV-SC1W4W16Q

Ls Công tắc bốn 1 chiều SC

Thương hiệu: LS

88,000
Có sẵn
35 Ls Công tắc chuông cửa

Mã:: LSV-DBUW

Ls Công tắc chuông cửa

Thương hiệu: LS

56,000
Có sẵn
36 Ls Công tắc đôi 1 chiều

Mã:: LSV-SB1W2W16

Ls Công tắc đôi 1 chiều

Thương hiệu: LS

46,000
Có sẵn
37 Ls Công tắc đôi 1 chiều SC

Mã:: LSV-SC1W2W16Q

Ls Công tắc đôi 1 chiều SC

Thương hiệu: LS

60,000
Có sẵn
38 Ls Công tắc đôi 2 chiều

Mã:: LSV-SB2W2W16

Ls Công tắc đôi 2 chiều

Thương hiệu: LS

61,000
Có sẵn
39 Ls Công tắc đôi 2 chiều SC

Mã:: LSV-SC2W2W16Q

Ls Công tắc đôi 2 chiều SC

Thương hiệu: LS

75,000
Có sẵn
40 Ls Công tắc đơn 1 chiều

Mã:: LSV-SB1W1W16

Ls Công tắc đơn 1 chiều

Thương hiệu: LS

26,000
Có sẵn
41 Ls Công tắc đơn 1 chiều SC

Mã:: LSV-SC1W1W16Q

Ls Công tắc đơn 1 chiều SC

Thương hiệu: LS

45,000
Có sẵn
42 Ls Công tắc đơn 2 chiều

Mã:: LSV-SB2W1W16

Ls Công tắc đơn 2 chiều

Thương hiệu: LS

36,000
Có sẵn
43 Ls Công tắc đơn 2 chiều SC

Mã:: LSV-SC2W1W16Q

Ls Công tắc đơn 2 chiều SC

Thương hiệu: LS

50,000
Có sẵn
44 Ls Công tắc hai cực có đèn báo (dùng cho máy nước nóng)

Mã:: LSV-SH1W1W20Q

Ls Công tắc hai cực có đèn báo (dùng cho máy nước nóng)

Thương hiệu: LS

168,000
Có sẵn
45 Ls Nắp đậy – Standard Plate

Mã:: LSV-PSW

Ls Nắp đậy – Standard Plate

Thương hiệu: LS

13,000
Có sẵn
46 Ls Nút xoay điều chỉnh đèn

Mã:: LSV-DICL50WQ

Ls Nút xoay điều chỉnh đèn

Thương hiệu: LS

205,000
Có sẵn
47 Ls Nút xoay điều chỉnh quạt

Mã:: LSV-DICF50WQ

Ls Nút xoay điều chỉnh quạt

Thương hiệu: LS

205,000
Có sẵn
48 Ls Ổ cắm cạo râu

Mã:: LSV-OSUW

Ls Ổ cắm cạo râu

Thương hiệu: LS

870,000
Có sẵn