Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Aptomat chống rò điện 4P -50A -30/100mA -37kA

Mã:: EBS10450A

Aptomat chống rò điện 4P -50A -30/100mA -37kA

Thương hiệu: LS

3,260,000
Có sẵn
2 Aptomat chống rò điện 4P -50A -30mA -18kA

Mã:: EBN10450A

Aptomat chống rò điện 4P -50A -30mA -18kA

Thương hiệu: LS

2,850,000
Có sẵn
3 Aptomat chống rò điện 4P -60A -30/100mA -37kA

Mã:: EBS10460A

Aptomat chống rò điện 4P -60A -30/100mA -37kA

Thương hiệu: LS

3,260,000
Có sẵn
4 Aptomat chống rò điện 4P -60A -30mA -18kA

Mã:: EBN10460A

Aptomat chống rò điện 4P -60A -30mA -18kA

Thương hiệu: LS

2,850,000
Có sẵn
5 Aptomat chống rò điện 4P -63A -30mA

Mã:: RKN3PN63A

Aptomat chống rò điện 4P -63A -30mA

Thương hiệu: LS

835,000
Có sẵn
6 Aptomat chống rò điện 4P -75A -30/100mA -37kA

Mã:: EBS10475A

Aptomat chống rò điện 4P -75A -30/100mA -37kA

Thương hiệu: LS

3,260,000
Có sẵn
7 Aptomat chống rò điện 4P -75A -30mA -18kA

Mã:: EBN10475A

Aptomat chống rò điện 4P -75A -30mA -18kA

Thương hiệu: LS

2,850,000
Có sẵn
8 Aptomat chống rò điện 4P-30A -30/100mA -37kA

Mã:: EBS10430A

Aptomat chống rò điện 4P-30A -30/100mA -37kA

Thương hiệu: LS

3,260,000
Có sẵn
9 Aptomat ls 1P -10A -30mA -4,5kA

Mã:: RKP1PN10A

Aptomat ls 1P -10A -30mA -4,5kA

Thương hiệu: LS

365,000
Có sẵn
10 Aptomat ls rkp 1P -16A -30mA -4,5kA

Mã:: RKP1PN16A

Aptomat ls rkp 1P -16A -30mA -4,5kA

Thương hiệu: LS

365,000
Có sẵn
11 Aptomat4P -60A -42kA

Mã:: ABS10460A

Aptomat4P -60A -42kA

Thương hiệu: LS

1,650,000
Có sẵn
12 AX MCCB 1200A

Mã:: AX1200A

AX MCCB 1200A

Thương hiệu: LS

450,000
Có sẵn
13 AX MCCB ABN400-800A

Mã:: AX400800A

AX MCCB ABN400-800A

Thương hiệu: LS

420,000
Có sẵn
14 AX MCCB ABN52-ABS250A

Mã:: AX52250A

AX MCCB ABN52-ABS250A

Thương hiệu: LS

280,000
Có sẵn
15 Contactor 3P -100A -220V Ls

Mã:: MC100A220V

Contactor 3P -100A -220V Ls

Thương hiệu: LS

2,480,000
Có sẵn
16 Contactor 3P -100A -380V Ls

Mã:: MC100A380V

Contactor 3P -100A -380V Ls

Thương hiệu: LS

2,480,000
Có sẵn
17 Contactor 3P -12a -220V Ls

Mã:: MC12A220V

Contactor 3P -12a -220V Ls

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
18 Contactor 3P -12a -380V Ls

Mã:: MC12A380V

Contactor 3P -12a -380V Ls

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
19 Contactor 3P -12b -220V Ls

Mã:: MC12B220V

Contactor 3P -12b -220V Ls

Thương hiệu: LS

328,000
Có sẵn
20 Contactor 3P -12b -380V Ls

Mã:: MC12B380V

Contactor 3P -12b -380V Ls

Thương hiệu: LS

328,000
Có sẵn
21 Contactor 3P -130A -220V Ls

Mã:: MC130A220V

Contactor 3P -130A -220V Ls

Thương hiệu: LS

2,995,000
Có sẵn
22 Contactor 3P -130A -380V Ls

Mã:: MC130A380V

Contactor 3P -130A -380V Ls

Thương hiệu: LS

2,995,000
Có sẵn
23 Contactor 3P -150A -220V Ls

Mã:: MC150A220V

Contactor 3P -150A -220V Ls

Thương hiệu: LS

3,850,000
Có sẵn
24 Contactor 3P -150A -380V Ls

Mã:: MC150A380V

Contactor 3P -150A -380V Ls

Thương hiệu: LS

3,850,000
Có sẵn
25 Contactor 3P -185A -220V Ls

Mã:: MC185A220V

Contactor 3P -185A -220V Ls

Thương hiệu: LS

4,950,000
Có sẵn
26 Contactor 3P -185A -380V Ls

Mã:: MC185A380V

Contactor 3P -185A -380V Ls

Thương hiệu: LS

4,950,000
Có sẵn
27 Contactor 3P -18a -220V Ls

Mã:: MC18A220V

Contactor 3P -18a -220V Ls

Thương hiệu: LS

452,000
Có sẵn
28 Contactor 3P -18a -380V Ls

Mã:: MC18A380V

Contactor 3P -18a -380V Ls

Thương hiệu: LS

452,000
Có sẵn
29 Contactor 3P -18b -220V Ls

Mã:: MC18B220V

Contactor 3P -18b -220V Ls

Thương hiệu: LS

474,000
Có sẵn
30 Contactor 3P -18b -380V Ls

Mã:: MC18B380V

Contactor 3P -18b -380V Ls

Thương hiệu: LS

474,000
Có sẵn
31 Contactor 3P -225A -220V Ls

Mã:: MC225A220V

Contactor 3P -225A -220V Ls

Thương hiệu: LS

5,850,000
Có sẵn
32 Contactor 3P -225A -380V

Mã:: MC225A380V

Contactor 3P -225A -380V

Thương hiệu: LS

5,850,000
Có sẵn
33 Contactor 3P -22b -220V Ls

Mã:: MC22B220V

Contactor 3P -22b -220V Ls

Thương hiệu: LS

583,000
Có sẵn
34 Contactor 3P -22b -380V Ls

Mã:: MC22B380V

Contactor 3P -22b -380V Ls

Thương hiệu: LS

583,000
Có sẵn
35 Contactor 3P -265A -220V

Mã:: MC265A220V

Contactor 3P -265A -220V

Thương hiệu: LS

7,950,000
Có sẵn
36 Contactor 3P -265A -380V

Mã:: MC265A380V

Contactor 3P -265A -380V

Thương hiệu: LS

7,950,000
Có sẵn
37 Contactor 3P -32A -220V Ls

Mã:: MC32A220V

Contactor 3P -32A -220V Ls

Thương hiệu: LS

850,000
Có sẵn
38 Contactor 3P -32A -380V Ls

Mã:: MC32A380V

Contactor 3P -32A -380V Ls

Thương hiệu: LS

850,000
Có sẵn
39 Contactor 3P -330A -220V

Mã:: MC330A220V

Contactor 3P -330A -220V

Thương hiệu: LS

8,700,000
Có sẵn
40 Contactor 3P -330A -380V

Mã:: MC330A380V

Contactor 3P -330A -380V

Thương hiệu: LS

8,700,000
Có sẵn
41 Contactor 3P -400A -220V

Mã:: MC400A220V

Contactor 3P -400A -220V

Thương hiệu: LS

9,850,000
Có sẵn
42 Contactor 3P -400A -380V

Mã:: MC400A380V

Contactor 3P -400A -380V

Thương hiệu: LS

9,850,000
Có sẵn
43 Contactor 3P -40A -220V Ls

Mã:: MC40A220V

Contactor 3P -40A -220V Ls

Thương hiệu: LS

1,000,000
Có sẵn
44 Contactor 3P -40A -380V Ls

Mã:: MC40A380V

Contactor 3P -40A -380V Ls

Thương hiệu: LS

1,000,000
Có sẵn
45 Contactor 3P -500A -220V

Mã:: MC500A220V

Contactor 3P -500A -220V

Thương hiệu: LS

19,700,000
Có sẵn
46 Contactor 3P -500A -380V

Mã:: MC500A380V

Contactor 3P -500A -380V

Thương hiệu: LS

19,700,000
Có sẵn
47 Contactor 3P -50A -220V Ls

Mã:: MC50A220V

Contactor 3P -50A -220V Ls

Thương hiệu: LS

1,210,000
Có sẵn
48 Contactor 3P -50A -380V Ls

Mã:: MC50A380V

Contactor 3P -50A -380V Ls

Thương hiệu: LS

1,210,000
Có sẵn