Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Aptomat chống rò điện 2P -175A -30mA -65kA

Mã:: EBN202175A

Aptomat chống rò điện 2P -175A -30mA -65kA

Thương hiệu: LS

3,690,000
Có sẵn
2 Aptomat chống rò điện 2P -200A -30mA -65kA

Mã:: EBN202200A

Aptomat chống rò điện 2P -200A -30mA -65kA

Thương hiệu: LS

3,690,000
Có sẵn
3 Aptomat chống rò điện 2P -20A -30mA -1.5kA

Mã:: 32GRC20A

Aptomat chống rò điện 2P -20A -30mA -1.5kA

Thương hiệu: LS

288,000
Có sẵn
4 Aptomat chống rò điện 2P -20A -30mA -2.5kA

Mã:: 32GRHD20A

Aptomat chống rò điện 2P -20A -30mA -2.5kA

Thương hiệu: LS

263,000
Có sẵn
5 Aptomat chống rò điện 2P -20A -30mA -2.5kA(loại to)

Mã:: 32KGRD20A

Aptomat chống rò điện 2P -20A -30mA -2.5kA(loại to)

Thương hiệu: LS

288,000
Có sẵn
6 Aptomat chống rò điện 2P -225A -30mA -65kA

Mã:: EBN202255A

Aptomat chống rò điện 2P -225A -30mA -65kA

Thương hiệu: LS

3,690,000
Có sẵn
7 Aptomat chống rò điện 2P -250A -30mA -65kA

Mã:: EBN202250A

Aptomat chống rò điện 2P -250A -30mA -65kA

Thương hiệu: LS

3,690,000
Có sẵn
8 Aptomat chống rò điện 2P -30A -30mA -1.5kA

Mã:: 32GRC30A

Aptomat chống rò điện 2P -30A -30mA -1.5kA

Thương hiệu: LS

288,000
Có sẵn
9 Aptomat chống rò điện 2P -30A -30mA -2.5kA

Mã:: 32GRHD30A

Aptomat chống rò điện 2P -30A -30mA -2.5kA

Thương hiệu: LS

263,000
Có sẵn
10 Aptomat chống rò điện 2P -30A -30mA -2.5kA(loại to)

Mã:: 32KGRD30A

Aptomat chống rò điện 2P -30A -30mA -2.5kA(loại to)

Thương hiệu: LS

288,000
Có sẵn
11 Aptomat chống rò điện 2P -30A -30mA -30kA

Mã:: EBN5230A

Aptomat chống rò điện 2P -30A -30mA -30kA

Thương hiệu: LS

1,260,000
Có sẵn
12 Aptomat chống rò điện 2P -40A -30mA -2.5kA

Mã:: EBS5240A

Aptomat chống rò điện 2P -40A -30mA -2.5kA

Thương hiệu: LS

510,000
Có sẵn
13 Aptomat chống rò điện 2P -40A -30mA -30kA

Mã:: EBN5240A

Aptomat chống rò điện 2P -40A -30mA -30kA

Thương hiệu: LS

1,260,000
Có sẵn
14 Aptomat chống rò điện 2P -50A -30mA -2.5kA

Mã:: EBS5250A

Aptomat chống rò điện 2P -50A -30mA -2.5kA

Thương hiệu: LS

510,000
Có sẵn
15 Aptomat chống rò điện 2P -50A -30mA -30kA

Mã:: EBN5250A

Aptomat chống rò điện 2P -50A -30mA -30kA

Thương hiệu: LS

1,260,000
Có sẵn
16 Aptomat chống rò điện 2P -60A -30mA -35kA

Mã:: EBN10260A

Aptomat chống rò điện 2P -60A -30mA -35kA

Thương hiệu: LS

1,680,000
Có sẵn
17 Aptomat chống rò điện 2P -60A -30mA -5kA

Mã:: EBE10260A

Aptomat chống rò điện 2P -60A -30mA -5kA

Thương hiệu: LS

905,000
Có sẵn
18 Aptomat chống rò điện 2P -75A -30mA -35kA

Mã:: EBN10275A

Aptomat chống rò điện 2P -75A -30mA -35kA

Thương hiệu: LS

1,680,000
Có sẵn
19 Aptomat chống rò điện 2P -75A -30mA -5kA

Mã:: EBE10275A

Aptomat chống rò điện 2P -75A -30mA -5kA

Thương hiệu: LS

905,000
Có sẵn
20 Aptomat chống rò điện 3P – 100A -30mA

Mã:: RKNB3PN100A

Aptomat chống rò điện 3P – 100A -30mA

Thương hiệu: LS

1,280,000
Có sẵn
21 Aptomat chống rò điện 3P – 25A -30mA

Mã:: RKNB3PN25A

Aptomat chống rò điện 3P – 25A -30mA

Thương hiệu: LS

980,000
Có sẵn
22 Aptomat chống rò điện 3P – 32A -30mA

Mã:: RKNB3PN32A

Aptomat chống rò điện 3P – 32A -30mA

Thương hiệu: LS

980,000
Có sẵn
23 Aptomat chống rò điện 3P – 40A -30mA

Mã:: RKNB3PN40A

Aptomat chống rò điện 3P – 40A -30mA

Thương hiệu: LS

980,000
Có sẵn
24 Aptomat chống rò điện 3P – 63A -30mA

Mã:: RKNB3PN63A

Aptomat chống rò điện 3P – 63A -30mA

Thương hiệu: LS

1,090,000
Có sẵn
25 Aptomat chống rò điện 3P – 80A -30mA

Mã:: RKNB3PN80A

Aptomat chống rò điện 3P – 80A -30mA

Thương hiệu: LS

1,280,000
Có sẵn
26 Aptomat chống rò điện 3P -40A -30mA

Mã:: RKN3PN40A

Aptomat chống rò điện 3P -40A -30mA

Thương hiệu: LS

750,000
Có sẵn
27 Aptomat chống rò điện 4P -100A -30/100mA -37kA

Mã:: EBS104100A

Aptomat chống rò điện 4P -100A -30/100mA -37kA

Thương hiệu: LS

3,260,000
Có sẵn
28 Aptomat chống rò điện 4P -100A -30mA -18kA

Mã:: EBN104100A

Aptomat chống rò điện 4P -100A -30mA -18kA

Thương hiệu: LS

2,850,000
Có sẵn
29 Aptomat chống rò điện 4P -125A -30/100/500mA -37kA

Mã:: EBS204125A

Aptomat chống rò điện 4P -125A -30/100/500mA -37kA

Thương hiệu: LS

6,280,000
Có sẵn
30 Aptomat chống rò điện 4P -125A -30/100mA -37kA

Mã:: EBS104125A

Aptomat chống rò điện 4P -125A -30/100mA -37kA

Thương hiệu: LS

3,260,000
Có sẵn
31 Aptomat chống rò điện 4P -150A -30/100/500mA -37kA

Mã:: EBS204150A

Aptomat chống rò điện 4P -150A -30/100/500mA -37kA

Thương hiệu: LS

6,280,000
Có sẵn
32 Aptomat chống rò điện 4P -15A -30/100mA -37kA

Mã:: EBS10415A

Aptomat chống rò điện 4P -15A -30/100mA -37kA

Thương hiệu: LS

3,260,000
Có sẵn
33 Aptomat chống rò điện 4P -15A -30mA -18kA

Mã:: EBN10415A

Aptomat chống rò điện 4P -15A -30mA -18kA

Thương hiệu: LS

2,850,000
Có sẵn
34 Aptomat chống rò điện 4P -175A -30/100/500mA -37kA

Mã:: EBS204175A

Aptomat chống rò điện 4P -175A -30/100/500mA -37kA

Thương hiệu: LS

6,280,000
Có sẵn
35 Aptomat chống rò điện 4P -200A -30/100/500mA -37kA

Mã:: EBS204200A

Aptomat chống rò điện 4P -200A -30/100/500mA -37kA

Thương hiệu: LS

6,280,000
Có sẵn
36 Aptomat chống rò điện 4P -20A -30/100mA -37kA

Mã:: EBS10420A

Aptomat chống rò điện 4P -20A -30/100mA -37kA

Thương hiệu: LS

3,260,000
Có sẵn
37 Aptomat chống rò điện 4P -20A -30mA -18kA

Mã:: EBN10420A

Aptomat chống rò điện 4P -20A -30mA -18kA

Thương hiệu: LS

2,850,000
Có sẵn
38 Aptomat chống rò điện 4P -225A -30/100/500mA -37kA

Mã:: EBS204225A

Aptomat chống rò điện 4P -225A -30/100/500mA -37kA

Thương hiệu: LS

6,280,000
Có sẵn
39 Aptomat chống rò điện 4P -250A -30/100/500mA -37kA

Mã:: EBS204250A

Aptomat chống rò điện 4P -250A -30/100/500mA -37kA

Thương hiệu: LS

6,280,000
Có sẵn
40 Aptomat chống rò điện 4P -250A -30/100/500mA -37kA(EBN)

Mã:: EBN404250A

Aptomat chống rò điện 4P -250A -30/100/500mA -37kA(EBN)

Thương hiệu: LS

11,500,000
Có sẵn
41 Aptomat chống rò điện 4P -25A -30mA

Mã:: RKN3PN25A

Aptomat chống rò điện 4P -25A -30mA

Thương hiệu: LS

750,000
Có sẵn
42 Aptomat chống rò điện 4P -300A -30/100/500mA -37kA

Mã:: EBN404300A

Aptomat chống rò điện 4P -300A -30/100/500mA -37kA

Thương hiệu: LS

11,500,000
Có sẵn
43 Aptomat chống rò điện 4P -30A -30mA -18kA

Mã:: EBN10430A

Aptomat chống rò điện 4P -30A -30mA -18kA

Thương hiệu: LS

2,850,000
Có sẵn
44 Aptomat chống rò điện 4P -32A -30mA

Mã:: RKN3PN32A

Aptomat chống rò điện 4P -32A -30mA

Thương hiệu: LS

750,000
Có sẵn
45 Aptomat chống rò điện 4P -350A -30/100/500mA -37kA

Mã:: EBN404350A

Aptomat chống rò điện 4P -350A -30/100/500mA -37kA

Thương hiệu: LS

11,500,000
Có sẵn
46 Aptomat chống rò điện 4P -400A -30/100/500mA -37kA

Mã:: EBN404400A

Aptomat chống rò điện 4P -400A -30/100/500mA -37kA

Thương hiệu: LS

11,500,000
Có sẵn
47 Aptomat chống rò điện 4P -40A -30/100mA -37kA

Mã:: EBS10440A

Aptomat chống rò điện 4P -40A -30/100mA -37kA

Thương hiệu: LS

3,260,000
Có sẵn
48 Aptomat chống rò điện 4P -40A -30mA -18kA

Mã:: EBN10440A

Aptomat chống rò điện 4P -40A -30mA -18kA

Thương hiệu: LS

2,850,000
Có sẵn