Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Hyundai Contactor 3P 9A 220V

Mã:: HGC9220V

Hyundai Contactor 3P 9A 220V

Thương hiệu: Hyundai

275,000
Có sẵn
2 Hyundai Contactor 3P 9A 380V

Mã:: HGC9380V

Hyundai Contactor 3P 9A 380V

Thương hiệu: Hyundai

275,000
Có sẵn
3 Hyundai Cuộn cắt thấp áp UVT Coil

Mã:: UANUVT

Hyundai Cuộn cắt thấp áp UVT Coil

Thương hiệu: Hyundai

1,250,000
Có sẵn
4 Hyundai Cuộn cắt thấp áp UVT Time delay Controller

Mã:: UANUVT2

Hyundai Cuộn cắt thấp áp UVT Time delay Controller

Thương hiệu: Hyundai

2,990,000
Có sẵn
5 Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 100A 220V

Mã:: HGCOL100220V

Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 100A 220V

Thương hiệu: Hyundai

220,000
Có sẵn
6 Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 150A 220V

Mã:: HGCOL150220V

Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 150A 220V

Thương hiệu: Hyundai

1,150,000
Có sẵn
7 Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 150A 380V

Mã:: HGCOL150380V

Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 150A 380V

Thương hiệu: Hyundai

1,150,000
Có sẵn
8 Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 18A 220V

Mã:: HGCOL18220V

Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 18A 220V

Thương hiệu: Hyundai

138,000
Có sẵn
9 Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 18A 380V

Mã:: HGCOL18380V

Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 18A 380V

Thương hiệu: Hyundai

138,000
Có sẵn
10 Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 265A 220V

Mã:: HGCOL265220V

Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 265A 220V

Thương hiệu: Hyundai

1,480,000
Có sẵn
11 Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 265A 380V

Mã:: HGCOL265380V

Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 265A 380V

Thương hiệu: Hyundai

1,480,000
Có sẵn
12 Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 40A 220V

Mã:: HGCOL40220V

Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 40A 220V

Thương hiệu: Hyundai

138,000
Có sẵn
13 Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 40A 380V

Mã:: HGCOL40380V

Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 40A 380V

Thương hiệu: Hyundai

138,000
Có sẵn
14 Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 500A 220V

Mã:: HGCOL500220V

Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 500A 220V

Thương hiệu: Hyundai

2,620,000
Có sẵn
15 Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 500A 380V

Mã:: HGCOL500380V

Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 500A 380V

Thương hiệu: Hyundai

2,620,000
Có sẵn
16 Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 65A 220V

Mã:: HGCOL65220V

Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 65A 220V

Thương hiệu: Hyundai

196,000
Có sẵn
17 Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 65A 380V

Mã:: HGCOL65380V

Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 65A 380V

Thương hiệu: Hyundai

196,000
Có sẵn
18 Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 800A 220V

Mã:: HGCOL800220V

Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 800A 220V

Thương hiệu: Hyundai

3,520,000
Có sẵn
19 Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 800A 380V

Mã:: HGCOL800380V

Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 800A 380V

Thương hiệu: Hyundai

3,520,000
Có sẵn
20 Hyundai Cuộn hút ontactor 3p 100A 380V

Mã:: HGCOL100380V

Hyundai Cuộn hút ontactor 3p 100A 380V

Thương hiệu: Hyundai

220,000
Có sẵn
21 Hyundai Khóa liên động 2 ACB

Mã:: UANS_2

Hyundai Khóa liên động 2 ACB

Thương hiệu: Hyundai

18,000,000
Có sẵn
22 Hyundai Khóa liên động 3 ACB

Mã:: UANS_3

Hyundai Khóa liên động 3 ACB

Thương hiệu: Hyundai

30,000,000
Có sẵn
23 Hyundai Máy cắt hạ thế 1000A – 65KA Cố định A3B

Mã:: UAS10A3B

Hyundai Máy cắt hạ thế 1000A – 65KA Cố định A3B

Thương hiệu: Hyundai

59,000,000
Có sẵn
24 Hyundai Máy cắt hạ thế 1000A – 65KA cố định A3H

Mã:: UAS10A3H

Hyundai Máy cắt hạ thế 1000A – 65KA cố định A3H

Thương hiệu: Hyundai

44,000,000
Có sẵn
25 Hyundai Máy cắt hạ thế 1250A – 65KA Cố định A3B

Mã:: UAS12A3B

Hyundai Máy cắt hạ thế 1250A – 65KA Cố định A3B

Thương hiệu: Hyundai

63,500,000
Có sẵn
26 Hyundai Máy cắt hạ thế 1250A – 65KA cố định A3H

Mã:: UAS12A3H

Hyundai Máy cắt hạ thế 1250A – 65KA cố định A3H

Thương hiệu: Hyundai

46,000,000
Có sẵn
27 Hyundai Máy cắt hạ thế 1600A – 65KA Cố định A3B

Mã:: UAS16A3B

Hyundai Máy cắt hạ thế 1600A – 65KA Cố định A3B

Thương hiệu: Hyundai

66,000,000
Có sẵn
28 Hyundai Máy cắt hạ thế 1600A – 65KA cố định A3H

Mã:: UAS16A3H

Hyundai Máy cắt hạ thế 1600A – 65KA cố định A3H

Thương hiệu: Hyundai

48,000,000
Có sẵn
29 Hyundai Máy cắt hạ thế 2000A – 85KA Cố định B3B

Mã:: UAS20B3B

Hyundai Máy cắt hạ thế 2000A – 85KA Cố định B3B

Thương hiệu: Hyundai

78,000,000
Có sẵn
30 Hyundai Máy cắt hạ thế 2000A – 85KA cố định B3H

Mã:: UAS20B3H

Hyundai Máy cắt hạ thế 2000A – 85KA cố định B3H

Thương hiệu: Hyundai

60,000,000
Có sẵn
31 Hyundai Máy cắt hạ thế 2500A – 85KA Cố định B3B

Mã:: UAS25B3B

Hyundai Máy cắt hạ thế 2500A – 85KA Cố định B3B

Thương hiệu: Hyundai

86,000,000
Có sẵn
32 Hyundai Máy cắt hạ thế 2500A – 85KA cố định B3H

Mã:: UAS25B3H

Hyundai Máy cắt hạ thế 2500A – 85KA cố định B3H

Thương hiệu: Hyundai

66,000,000
Có sẵn
33 Hyundai Máy cắt hạ thế 3200A – 85KA Cố định B3B

Mã:: UAS32B3B

Hyundai Máy cắt hạ thế 3200A – 85KA Cố định B3B

Thương hiệu: Hyundai

96,000,000
Có sẵn
34 Hyundai Máy cắt hạ thế 3200A – 85KA cố định B3H

Mã:: UAS32B3H

Hyundai Máy cắt hạ thế 3200A – 85KA cố định B3H

Thương hiệu: Hyundai

76,500,000
Có sẵn
35 Hyundai Máy cắt hạ thế 630A – 65KA Cố định A3B

Mã:: UAS06A3B

Hyundai Máy cắt hạ thế 630A – 65KA Cố định A3B

Thương hiệu: Hyundai

56,500,000
Có sẵn
36 Hyundai Máy cắt hạ thế 630A – 65KA cố định A3H

Mã:: UAS06A3H

Hyundai Máy cắt hạ thế 630A – 65KA cố định A3H

Thương hiệu: Hyundai

42,000,000
Có sẵn
37 Hyundai Máy cắt hạ thế 800A – 65KA Cố định A3B

Mã:: UAS08A3B

Hyundai Máy cắt hạ thế 800A – 65KA Cố định A3B

Thương hiệu: Hyundai

58,000,000
Có sẵn
38 Hyundai Máy cắt hạ thế 800A – 65KA cố định A3H

Mã:: UAS08A3H

Hyundai Máy cắt hạ thế 800A – 65KA cố định A3H

Thương hiệu: Hyundai

42,500,000
Có sẵn
39 Hyundai Máy cắt không khí ACB 1000A – 65kA cố định A4B

Mã:: UAS10A4B

Hyundai Máy cắt không khí ACB 1000A – 65kA cố định A4B

Thương hiệu: Hyundai

70,500,000
Có sẵn
40 Hyundai Máy cắt không khí ACB 1000A – 65kA cố định A4H

Mã:: UAS10A4H

Hyundai Máy cắt không khí ACB 1000A – 65kA cố định A4H

Thương hiệu: Hyundai

50,000,000
Có sẵn
41 Hyundai Máy cắt không khí ACB 1000A – 85kA cố định A3B

Mã:: UAN10A3B

Hyundai Máy cắt không khí ACB 1000A – 85kA cố định A3B

Thương hiệu: Hyundai

66,000,000
Có sẵn
42 Hyundai Máy cắt không khí ACB 1000A – 85kA cố định A3H

Mã:: UAN10A3H

Hyundai Máy cắt không khí ACB 1000A – 85kA cố định A3H

Thương hiệu: Hyundai

48,000,000
Có sẵn
43 Hyundai Máy cắt không khí ACB 1000A – 85kA cố định A4B

Mã:: UAN10A4B

Hyundai Máy cắt không khí ACB 1000A – 85kA cố định A4B

Thương hiệu: Hyundai

78,000,000
Có sẵn
44 Hyundai Máy cắt không khí ACB 1000A – 85kA cố định A4H

Mã:: UAN10A4H

Hyundai Máy cắt không khí ACB 1000A – 85kA cố định A4H

Thương hiệu: Hyundai

55,000,000
Có sẵn
45 Hyundai Máy cắt không khí ACB 1250A – 65kA cố định A4B

Mã:: UAS12A4B

Hyundai Máy cắt không khí ACB 1250A – 65kA cố định A4B

Thương hiệu: Hyundai

76,000,000
Có sẵn
46 Hyundai Máy cắt không khí ACB 1250A – 65kA cố định A4H

Mã:: UAS12A4H

Hyundai Máy cắt không khí ACB 1250A – 65kA cố định A4H

Thương hiệu: Hyundai

53,000,000
Có sẵn
47 Hyundai Máy cắt không khí ACB 1250A – 85kA cố định A3B

Mã:: UAN12A3B

Hyundai Máy cắt không khí ACB 1250A – 85kA cố định A3B

Thương hiệu: Hyundai

71,000,000
Có sẵn
48 Hyundai Máy cắt không khí ACB 1250A – 85kA cố định A3H

Mã:: UAN12A3H

Hyundai Máy cắt không khí ACB 1250A – 85kA cố định A3H

Thương hiệu: Hyundai

50,000,000
Có sẵn