Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Hyundai Aptoamt tép 3P – 40A-6kA

Mã:: HIBD3P40A

Hyundai Aptoamt tép 3P – 40A-6kA

Thương hiệu: Hyundai

225,000
Có sẵn
2 Hyundai Aptoamt tép 3P – 50A-10kA

Mã:: HIBD3PH50A

Hyundai Aptoamt tép 3P – 50A-10kA

Thương hiệu: Hyundai

340,000
Có sẵn
3 Hyundai Aptoamt tép 3P – 50A-6kA

Mã:: HIBD3P50A

Hyundai Aptoamt tép 3P – 50A-6kA

Thương hiệu: Hyundai

225,000
Có sẵn
4 Hyundai Aptoamt tép 3P – 63A-10kA

Mã:: HIBD3PH63A

Hyundai Aptoamt tép 3P – 63A-10kA

Thương hiệu: Hyundai

340,000
Có sẵn
5 Hyundai Aptoamt tép 3P – 63A-6kA

Mã:: HIBD3P63A

Hyundai Aptoamt tép 3P – 63A-6kA

Thương hiệu: Hyundai

225,000
Có sẵn
6 Hyundai Aptoamt tép 3P – 6A-10kA

Mã:: HIBD3PH6A

Hyundai Aptoamt tép 3P – 6A-10kA

Thương hiệu: Hyundai

340,000
Có sẵn
7 Hyundai Aptoamt tép 3P – 6A-6kA

Mã:: HIBD3P6A

Hyundai Aptoamt tép 3P – 6A-6kA

Thương hiệu: Hyundai

225,000
Có sẵn
8 Hyundai Aptoamt tép 4P – 100A-10kA

Mã:: HIBD4P100A

Hyundai Aptoamt tép 4P – 100A-10kA

Thương hiệu: Hyundai

990,000
Có sẵn
9 Hyundai Aptoamt tép 4P – 10A-6kA

Mã:: HIBD4P10A

Hyundai Aptoamt tép 4P – 10A-6kA

Thương hiệu: Hyundai

370,000
Có sẵn
10 Hyundai Aptoamt tép 4P – 125A-10kA

Mã:: HIBD4P125A

Hyundai Aptoamt tép 4P – 125A-10kA

Thương hiệu: Hyundai

990,000
Có sẵn
11 Hyundai Aptoamt tép 4P – 16A-6kA

Mã:: HIBD4P16A

Hyundai Aptoamt tép 4P – 16A-6kA

Thương hiệu: Hyundai

370,000
Có sẵn
12 Hyundai Aptoamt tép 4P – 20A-6kA

Mã:: HIBD4P20A

Hyundai Aptoamt tép 4P – 20A-6kA

Thương hiệu: Hyundai

370,000
Có sẵn
13 Hyundai Aptoamt tép 4P – 25A-6kA

Mã:: HIBD4P25A

Hyundai Aptoamt tép 4P – 25A-6kA

Thương hiệu: Hyundai

370,000
Có sẵn
14 Hyundai Aptoamt tép 4P – 32A-6kA

Mã:: HIBD4P32A

Hyundai Aptoamt tép 4P – 32A-6kA

Thương hiệu: Hyundai

370,000
Có sẵn
15 Hyundai Aptoamt tép 4P – 40A-6kA

Mã:: HIBD4P40A

Hyundai Aptoamt tép 4P – 40A-6kA

Thương hiệu: Hyundai

370,000
Có sẵn
16 Hyundai Aptoamt tép 4P – 50A-6kA

Mã:: HIBD4P50A

Hyundai Aptoamt tép 4P – 50A-6kA

Thương hiệu: Hyundai

370,000
Có sẵn
17 Hyundai Aptoamt tép 4P – 63A-6kA

Mã:: HIBD4P63A

Hyundai Aptoamt tép 4P – 63A-6kA

Thương hiệu: Hyundai

370,000
Có sẵn
18 Hyundai Aptoamt tép 4P – 6A-6kA

Mã:: HIBD4P6A

Hyundai Aptoamt tép 4P – 6A-6kA

Thương hiệu: Hyundai

370,000
Có sẵn
19 Hyundai Aptoamt tép 4P – 80A-10kA

Mã:: HIBD4P80A

Hyundai Aptoamt tép 4P – 80A-10kA

Thương hiệu: Hyundai

990,000
Có sẵn
20 Hyundai Aptomat 3P 1000A 100kA Chỉnh dòng ( 0.5-1)

Mã:: UCB1000S

Hyundai Aptomat 3P 1000A 100kA Chỉnh dòng ( 0.5-1)

Thương hiệu: Hyundai

23,000,000
Có sẵn
21 Hyundai Aptomat 3P 100A 16kA chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM100E100A

Hyundai Aptomat 3P 100A 16kA chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

900,000
Có sẵn
22 Hyundai Aptomat 3P 100A 20kA chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM125E100A

Hyundai Aptomat 3P 100A 20kA chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

935,000
Có sẵn
23 Hyundai Aptomat 3P 100A 26kA chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM100H100A

Hyundai Aptomat 3P 100A 26kA chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

950,000
Có sẵn
24 Hyundai Aptomat 3P 100A 26kA chỉnh dòng nhiệt 125AF

Mã:: HGM125S100A

Hyundai Aptomat 3P 100A 26kA chỉnh dòng nhiệt 125AF

Thương hiệu: Hyundai

950,000
Có sẵn
25 Hyundai Aptomat 3P 100A 30kA chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM100L100A

Hyundai Aptomat 3P 100A 30kA chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

980,000
Có sẵn
26 Hyundai Aptomat 3P 100A 38kA chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM125H100A

Hyundai Aptomat 3P 100A 38kA chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

1,170,000
Có sẵn
27 Hyundai Aptomat 3P 1250A 100kA Chỉnh dòng ( 0.5-1)

Mã:: UCB1250S

Hyundai Aptomat 3P 1250A 100kA Chỉnh dòng ( 0.5-1)

Thương hiệu: Hyundai

24,500,000
Có sẵn
28 Hyundai Aptomat 3P 125A 20kA chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM125E125A

Hyundai Aptomat 3P 125A 20kA chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

935,000
Có sẵn
29 Hyundai Aptomat 3P 125A 26kA chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM125S125A

Hyundai Aptomat 3P 125A 26kA chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

950,000
Có sẵn
30 Hyundai Aptomat 3P 125A 38kA chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM125H125A

Hyundai Aptomat 3P 125A 38kA chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

1,170,000
Có sẵn
31 Hyundai Aptomat 3P 125A-26kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM250S125A

Hyundai Aptomat 3P 125A-26kA – chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

1,750,000
Có sẵn
32 Hyundai Aptomat 3P 125A-38kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM250H125A

Hyundai Aptomat 3P 125A-38kA – chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

1,850,000
Có sẵn
33 Hyundai Aptomat 3P 125A-55kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM250L125A

Hyundai Aptomat 3P 125A-55kA – chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

2,200,000
Có sẵn
34 Hyundai Aptomat 3P 150A-26kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM250S150A

Hyundai Aptomat 3P 150A-26kA – chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

1,750,000
Có sẵn
35 Hyundai Aptomat 3P 150A-38kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM250H150A

Hyundai Aptomat 3P 150A-38kA – chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

1,850,000
Có sẵn
36 Hyundai Aptomat 3P 150A-55kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM250L150A

Hyundai Aptomat 3P 150A-55kA – chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

2,200,000
Có sẵn
37 Hyundai Aptomat 3P 1600A 65kA Chỉnh dòng ( 0.5-1)

Mã:: UCB1600S

Hyundai Aptomat 3P 1600A 65kA Chỉnh dòng ( 0.5-1)

Thương hiệu: Hyundai

48,500,000
Có sẵn
38 Hyundai Aptomat 3P 16A 20kA chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM50S16A

Hyundai Aptomat 3P 16A 20kA chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

680,000
Có sẵn
39 Hyundai Aptomat 3P 16A 38kA chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM50H16A

Hyundai Aptomat 3P 16A 38kA chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

815,000
Có sẵn
40 Hyundai Aptomat 3P 175A-26kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM250S175A

Hyundai Aptomat 3P 175A-26kA – chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

1,750,000
Có sẵn
41 Hyundai Aptomat 3P 175A-38kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM250H175A

Hyundai Aptomat 3P 175A-38kA – chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

1,850,000
Có sẵn
42 Hyundai Aptomat 3P 175A-55kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM250L175A

Hyundai Aptomat 3P 175A-55kA – chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

2,200,000
Có sẵn
43 Hyundai Aptomat 3P 200A-26kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM250S200A

Hyundai Aptomat 3P 200A-26kA – chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

1,750,000
Có sẵn
44 Hyundai Aptomat 3P 200A-38kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM250H200A

Hyundai Aptomat 3P 200A-38kA – chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

1,850,000
Có sẵn
45 Hyundai Aptomat 3P 200A-55kA – chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM250L200A

Hyundai Aptomat 3P 200A-55kA – chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

2,200,000
Có sẵn
46 Hyundai Aptomat 3P 20A 16kA chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM50E20A

Hyundai Aptomat 3P 20A 16kA chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

660,000
Có sẵn
47 Hyundai Aptomat 3P 20A 20kA chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM50S20A

Hyundai Aptomat 3P 20A 20kA chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

680,000
Có sẵn
48 Hyundai Aptomat 3P 20A 38kA chỉnh dòng nhiệt

Mã:: HGM50H20A

Hyundai Aptomat 3P 20A 38kA chỉnh dòng nhiệt

Thương hiệu: Hyundai

815,000
Có sẵn