Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Tụ bù 440V – 10KVA – EUN-SUNG Tụ dầu

Mã:: ESLII-44010KT

Tụ bù 440V – 10KVA – EUN-SUNG Tụ dầu

Thương hiệu: Eunsung

500,000
Có sẵn
2 Tụ bù 440V – 15KVA – EUN-SUNG Tụ dầu

Mã:: ESLII-44015KT

Tụ bù 440V – 15KVA – EUN-SUNG Tụ dầu

Thương hiệu: Eunsung

750,000
Có sẵn
3 Tụ bù 440V – 20KVA – EUN-SUNG Tụ dầu

Mã:: ESLII-44020KT

Tụ bù 440V – 20KVA – EUN-SUNG Tụ dầu

Thương hiệu: Eunsung

1,000,000
Có sẵn
4 Tụ bù 440V – 25KVA – EUN-SUNG Tụ dầu

Mã:: ESLII-44025KT

Tụ bù 440V – 25KVA – EUN-SUNG Tụ dầu

Thương hiệu: Eunsung

1,250,000
Có sẵn
5 Tụ bù 440V – 30KVA – EUN-SUNG Tụ dầu

Mã:: ESLII-44030KT

Tụ bù 440V – 30KVA – EUN-SUNG Tụ dầu

Thương hiệu: Eunsung

1,500,000
Có sẵn
6 Tụ bù 440V – 40KVA – EUN-SUNG Tụ dầu

Mã:: ESLII-44040KT

Tụ bù 440V – 40KVA – EUN-SUNG Tụ dầu

Thương hiệu: Eunsung

2,000,000
Có sẵn
7 Tụ bù 440V – 50KVA – EUN-SUNG Tụ dầu

Mã:: ESLII-44050KT

Tụ bù 440V – 50KVA – EUN-SUNG Tụ dầu

Thương hiệu: Eunsung

2,500,000
Có sẵn