Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 100KVAR – 440V

Mã:: BR07ELCO1000ALU

Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 100KVAR – 440V

Thương hiệu: Elco

Liên hệ Có sẵn
2 Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 10KVAR – 440V

Mã:: BR07ELCO0200ALU

Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 10KVAR – 440V

Thương hiệu: Elco

Liên hệ Có sẵn
3 Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 120KVAR – 440V

Mã:: BR07ELCO1200ALU

Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 120KVAR – 440V

Thương hiệu: Elco

Liên hệ Có sẵn
4 Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 150KVAR – 440V

Mã:: BR07ELCO1500ALU

Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 150KVAR – 440V

Thương hiệu: Elco

Liên hệ Có sẵn
5 Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 15KVAR – 440V

Mã:: BR07ELCO0250ALU

Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 15KVAR – 440V

Thương hiệu: Elco

Liên hệ Có sẵn
6 Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 20KVAR – 440V

Mã:: BR07ELCO0300ALU

Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 20KVAR – 440V

Thương hiệu: Elco

Liên hệ Có sẵn
7 Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 25KVAR – 440V

Mã:: BR07ELCO0400ALU

Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 25KVAR – 440V

Thương hiệu: Elco

Liên hệ Có sẵn
8 Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 30KVAR – 440V

Mã:: BR07ELCO0500ALU

Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 30KVAR – 440V

Thương hiệu: Elco

Liên hệ Có sẵn
9 Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 40KVAR – 440V

Mã:: BR07ELCO0600ALU

Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 40KVAR – 440V

Thương hiệu: Elco

Liên hệ Có sẵn
10 Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 50KVAR – 440V

Mã:: BR07ELCO0700ALU

Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 50KVAR – 440V

Thương hiệu: Elco

Liên hệ Có sẵn
11 Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 60KVAR – 440V

Mã:: BR07ELCO0750ALU

Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 60KVAR – 440V

Thương hiệu: Elco

Liên hệ Có sẵn
12 Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 75KVAR – 440V

Mã:: BR07ELCO0800ALU

Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 75KVAR – 440V

Thương hiệu: Elco

Liên hệ Có sẵn
13 Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 80KVAR – 440V

Mã:: BR07ELCO0900ALU

Elco Cuộn kháng dùng cho tụ 80KVAR – 440V

Thương hiệu: Elco

Liên hệ Có sẵn