Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
2 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-240-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD240-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
3 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-25-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD25-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
4 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×10(2×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x10-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×10(2×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
5 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
6 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
7 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x16-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
8 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
9 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x240-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
10 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x25-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
11 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×300-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x300-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
12 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x35-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
13 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×4(2×7/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x4-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×4(2×7/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
14 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×400-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x400-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
15 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x50-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
16 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×6(2×7/1.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x6-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×6(2×7/1.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
17 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
18 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
19 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-300-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD300-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
20 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-35-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD35-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
21 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×10(3×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x10-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×10(3×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
22 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×10+1×6(3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x10+1x6-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×10+1×6(3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
23 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
24 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×120+1×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x120+1x70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×120+1×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
25 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×120+1×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x120+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×120+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
26 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
27 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×150+1×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x150+1x70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×150+1×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
28 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×150+1×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x150+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×150+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
29 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x16-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
30 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×16+1×10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x16+1x10-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×16+1×10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
31 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
32 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×185+1×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x185+1x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×185+1×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
33 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×185+1×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x185+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×185+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
34 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x240-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
35 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×240+1×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x240+1x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×240+1×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
36 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×240+1×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x240+1x150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×240+1×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
37 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×240+1×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x240+1x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×240+1×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
38 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x25-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
39 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×25+1×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x25+1x16-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×25+1×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
40 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×300-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x300-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
41 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×300+1×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x300+1x150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×300+1×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
42 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×300+1×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x300+1x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×300+1×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
43 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x35-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
44 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×35+1×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x35+1x16-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×35+1×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
45 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×35+1×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x35+1x25-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×35+1×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
46 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×4+1×2.5(3×7/0.85+1×7/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x4+1x2.5-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×4+1×2.5(3×7/0.85+1×7/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
47 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×400-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x400-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
48 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×400+1×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x400+1x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×400+1×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn