Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

372,834
Có sẵn
2 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-240-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD240-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

481,866
Có sẵn
3 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-25-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD25-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

67,144
Có sẵn
4 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×10(2×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x10-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×10(2×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

60,522
Có sẵn
5 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

525,294
Có sẵn
6 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

620,004
Có sẵn
7 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x16-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

86,779
Có sẵn
8 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

76,384
Có sẵn
9 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x240-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

990,528
Có sẵn
10 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x25-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

123,739
Có sẵn
11 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×300-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x300-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,239,084
Có sẵn
12 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x35-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

161,161
Có sẵn
13 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×4(2×7/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x4-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×4(2×7/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

34,573
Có sẵn
14 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×400-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x400-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,568,259
Có sẵn
15 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x50-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

210,210
Có sẵn
16 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×6(2×7/1.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x6-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×6(2×7/1.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

44,352
Có sẵn
17 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

289,751
Có sẵn
18 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD2x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-2×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

394,702
Có sẵn
19 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-300-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD300-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

599,445
Có sẵn
20 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-35-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD35-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

86,163
Có sẵn
21 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×10(3×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x10-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×10(3×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

80,465
Có sẵn
22 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×10+1×6(3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x10+1x6-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×10+1×6(3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

94,248
Có sẵn
23 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

756,602
Có sẵn
24 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×120+1×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x120+1x70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×120+1×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

898,282
Có sẵn
25 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×120+1×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x120+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×120+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

952,028
Có sẵn
26 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

895,048
Có sẵn
27 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×150+1×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x150+1x70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×150+1×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

991,067
Có sẵn
28 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×150+1×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x150+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×150+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,119,811
Có sẵn
29 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x16-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

116,809
Có sẵn
30 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×16+1×10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x16+1x10-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×16+1×10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

140,525
Có sẵn
31 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,110,340
Có sẵn
32 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×185+1×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x185+1x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×185+1×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,392,006
Có sẵn
33 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×185+1×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x185+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×185+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,302,147
Có sẵn
34 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x240-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,444,289
Có sẵn
35 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×240+1×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x240+1x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×240+1×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,742,279
Có sẵn
36 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×240+1×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x240+1x150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×240+1×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,797,026
Có sẵn
37 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×240+1×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x240+1x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×240+1×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,869,791
Có sẵn
38 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x25-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

170,324
Có sẵn
39 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×25+1×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x25+1x16-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×25+1×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

201,124
Có sẵn
40 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×300-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x300-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,797,642
Có sẵn
41 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×300+1×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x300+1x150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×300+1×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,860,551
Có sẵn
42 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×300+1×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x300+1x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×300+1×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,173,094
Có sẵn
43 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x35-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

224,378
Có sẵn
44 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×35+1×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x35+1x16-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×35+1×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

256,564
Có sẵn
45 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×35+1×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x35+1x25-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×35+1×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

274,505
Có sẵn
46 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×4+1×2.5(3×7/0.85+1×7/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x4+1x2.5-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×4+1×2.5(3×7/0.85+1×7/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

50,281
Có sẵn
47 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×400-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x400-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,284,128
Có sẵn
48 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×400+1×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD3x400+1x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-3×400+1×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,663,199
Có sẵn