Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp điện CVV-3×25+1×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x25+1x16-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×25+1×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

185,647
Có sẵn
2 Cadivi Cáp điện CVV-3×300-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x300-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,719,025
Có sẵn
3 Cadivi Cáp điện CVV-3×300+1×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x300+1x150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×300+1×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,061,367
Có sẵn
4 Cadivi Cáp điện CVV-3×300+1×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x300+1x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×300+1×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,067,296
Có sẵn
5 Cadivi Cáp điện CVV-3×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x35-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

209,363
Có sẵn
6 Cadivi Cáp điện CVV-3×35+1×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x35+1x16-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×35+1×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

239,162
Có sẵn
7 Cadivi Cáp điện CVV-3×35+1×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x35+1x25-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×35+1×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

256,410
Có sẵn
8 Cadivi Cáp điện CVV-3×4(3×7/0.85)-300/500V

Mã:: CV-CVV3x4-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×4(3×7/0.85)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

29,491
Có sẵn
9 Cadivi Cáp điện CVV-3×400-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x400-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,191,266
Có sẵn
10 Cadivi Cáp điện CVV-3×400+1×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x400+1x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×400+1×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,564,100
Có sẵn
11 Cadivi Cáp điện CVV-3×400+1×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x400+1x240-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×400+1×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,959,727
Có sẵn
12 Cadivi Cáp điện CVV-3×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x50-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

281,435
Có sẵn
13 Cadivi Cáp điện CVV-3×50+1×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x50+1x25-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×50+1×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

330,022
Có sẵn
14 Cadivi Cáp điện CVV-3×50+1×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x50+1x35-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×50+1×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

347,809
Có sẵn
15 Cadivi Cáp điện CVV-3×6(3×7/1.04)-300/500V

Mã:: CV-CVV3x6-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×6(3×7/1.04)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

41,965
Có sẵn
16 Cadivi Cáp điện CVV-3×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

396,396
Có sẵn
17 Cadivi Cáp điện CVV-3×70+1×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x70+1x35-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×70+1×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

462,693
Có sẵn
18 Cadivi Cáp điện CVV-3×70+1×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x70+1x50-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×70+1×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

485,716
Có sẵn
19 Cadivi Cáp điện CVV-3×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

547,008
Có sẵn
20 Cadivi Cáp điện CVV-3×95+1×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x95+1x50-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×95+1×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

636,636
Có sẵn
21 Cadivi Cáp điện CVV-3×95+1×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x95+1x70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×95+1×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

674,674
Có sẵn
22 Cadivi Cáp điện CVV-4(1×7/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x4.0-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-4(1×7/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

9,710
Có sẵn
23 Cadivi Cáp điện CVV-400-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x400-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

714,714
Có sẵn
24 Cadivi Cáp điện CVV-4×1.5(4×7/0.52)-300/500V

Mã:: CV-CVV4x1.5-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-4×1.5(4×7/0.52)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

17,248
Có sẵn
25 Cadivi Cáp điện CVV-4×10(4×7/1.35)-300/500V

Mã:: CV-CVV4x10-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-4×10(4×7/1.35)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

88,088
Có sẵn
26 Cadivi Cáp điện CVV-4×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV4x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-4×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

938,245
Có sẵn
27 Cadivi Cáp điện CVV-4×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV4x150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-4×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,121,120
Có sẵn
28 Cadivi Cáp điện CVV-4×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV4x16-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-4×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

134,134
Có sẵn
29 Cadivi Cáp điện CVV-4×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV4x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-4×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,394,393
Có sẵn
30 Cadivi Cáp điện CVV-4×2.5(4×7/0.67)-300/500V

Mã:: CV-CVV4x2.5-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-4×2.5(4×7/0.67)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

25,564
Có sẵn
31 Cadivi Cáp điện CVV-4×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV4x240-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-4×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,826,209
Có sẵn
32 Cadivi Cáp điện CVV-4×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV4x25-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-4×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

202,895
Có sẵn
33 Cadivi Cáp điện CVV-4×300-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV4x300-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-4×300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,288,517
Có sẵn
34 Cadivi Cáp điện CVV-4×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV4x35-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-4×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

274,274
Có sẵn
35 Cadivi Cáp điện CVV-4×4(4×7/0.85)-300/500V

Mã:: CV-CVV4x4-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-4×4(4×7/0.85)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

38,500
Có sẵn
36 Cadivi Cáp điện CVV-4×400-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV4x400-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-4×400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,917,299
Có sẵn
37 Cadivi Cáp điện CVV-4×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV4x50-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-4×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

370,832
Có sẵn
38 Cadivi Cáp điện CVV-4×6(4×7/1.04)-300/500V

Mã:: CV-CVV4x6-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-4×6(4×7/1.04)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

55,132
Có sẵn
39 Cadivi Cáp điện CVV-4×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV4x70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-4×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

524,293
Có sẵn
40 Cadivi Cáp điện CVV-4×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV4x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-4×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

723,338
Có sẵn
41 Cadivi Cáp điện CVV-50-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x50-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

90,706
Có sẵn
42 Cadivi Cáp điện CVV-500-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x500-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-500-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

913,990
Có sẵn
43 Cadivi Cáp điện CVV-6(1×7/1.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x6.0-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-6(1×7/1.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

13,621
Có sẵn
44 Cadivi Cáp điện CVV-630-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x630-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-630-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,175,790
Có sẵn
45 Cadivi Cáp điện CVV-70.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-70.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

128,359
Có sẵn
46 Cadivi Cáp điện CVV-95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

177,177
Có sẵn
47 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

256,949
Có sẵn
48 Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVVD150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV/DSTA-150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

302,610
Có sẵn