Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp điện CVV-1.5(1×7/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x1.5-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-1.5(1×7/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
2 Cadivi Cáp điện CVV-1(1×7/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x1.0-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-1(1×7/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
3 Cadivi Cáp điện CVV-10(1×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x10-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-10(1×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
4 Cadivi Cáp điện CVV-120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
5 Cadivi Cáp điện CVV-150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
6 Cadivi Cáp điện CVV-16-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x16-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
7 Cadivi Cáp điện CVV-185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
8 Cadivi Cáp điện CVV-2.5(1×7/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x2.5-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2.5(1×7/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
9 Cadivi Cáp điện CVV-240-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x240-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
10 Cadivi Cáp điện CVV-25-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x25-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
11 Cadivi Cáp điện CVV-2×1.5(2×7/0.52)-300/500V

Mã:: CV-CVV2x1.5-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×1.5(2×7/0.52)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
12 Cadivi Cáp điện CVV-2×10(2×7/1.35)-300/500V

Mã:: CV-CVV2x10-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×10(2×7/1.35)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
13 Cadivi Cáp điện CVV-2×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
14 Cadivi Cáp điện CVV-2×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
15 Cadivi Cáp điện CVV-2×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x16-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
16 Cadivi Cáp điện CVV-2×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
17 Cadivi Cáp điện CVV-2×2.5(2×7/0.67)-300/500V

Mã:: CV-CVV2x2.5-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×2.5(2×7/0.67)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
18 Cadivi Cáp điện CVV-2×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x240-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
19 Cadivi Cáp điện CVV-2×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x25-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
20 Cadivi Cáp điện CVV-2×300-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x300-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
21 Cadivi Cáp điện CVV-2×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x35-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
22 Cadivi Cáp điện CVV-2×4(2×7/0.85)-300/500V

Mã:: CV-CVV2x4-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×4(2×7/0.85)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
23 Cadivi Cáp điện CVV-2×400-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x400-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
24 Cadivi Cáp điện CVV-2×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x50-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
25 Cadivi Cáp điện CVV-2×6(2×7/1.04)-300/500V

Mã:: CV-CVV2x6-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×6(2×7/1.04)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
26 Cadivi Cáp điện CVV-2×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
27 Cadivi Cáp điện CVV-2×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
28 Cadivi Cáp điện CVV-300-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x300-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
29 Cadivi Cáp điện CVV-35-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x35-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
30 Cadivi Cáp điện CVV-3×1.5(3×7/0.52)-300/500V

Mã:: CV-CVV3x1.5-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×1.5(3×7/0.52)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
31 Cadivi Cáp điện CVV-3×10(3×7/1.35)-300/500V

Mã:: CV-CVV3x10-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×10(3×7/1.35)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
32 Cadivi Cáp điện CVV-3×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
33 Cadivi Cáp điện CVV-3×120+1×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x120+1x70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×120+1×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
34 Cadivi Cáp điện CVV-3×120+1×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x120+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×120+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
35 Cadivi Cáp điện CVV-3×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
36 Cadivi Cáp điện CVV-3×150+1×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x150+1x70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×150+1×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
37 Cadivi Cáp điện CVV-3×150+1×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x150+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×150+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
38 Cadivi Cáp điện CVV-3×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x16-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
39 Cadivi Cáp điện CVV-3×16+10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x16+1x10-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×16+10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
40 Cadivi Cáp điện CVV-3×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
41 Cadivi Cáp điện CVV-3×185+1×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x185+1x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×185+1×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
42 Cadivi Cáp điện CVV-3×185+1×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x185+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×185+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
43 Cadivi Cáp điện CVV-3×2.5(3×7/0.67)-300/500V

Mã:: CV-CVV3x2.5-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×2.5(3×7/0.67)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
44 Cadivi Cáp điện CVV-3×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x240-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
45 Cadivi Cáp điện CVV-3×240+1×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x240+1x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×240+1×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
46 Cadivi Cáp điện CVV-3×240+1×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x240+1x150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×240+1×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
47 Cadivi Cáp điện CVV-3×240+1×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x240+1x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×240+1×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
48 Cadivi Cáp điện CVV-3×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x25-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn