Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp điện CVV-1.5(1×7/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x1.5-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-1.5(1×7/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

4,628
Có sẵn
2 Cadivi Cáp điện CVV-1(1×7/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x1.0-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-1(1×7/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

3,588
Có sẵn
3 Cadivi Cáp điện CVV-10(1×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x10-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-10(1×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

21,329
Có sẵn
4 Cadivi Cáp điện CVV-120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

223,069
Có sẵn
5 Cadivi Cáp điện CVV-150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

274,120
Có sẵn
6 Cadivi Cáp điện CVV-16-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x16-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

31,647
Có sẵn
7 Cadivi Cáp điện CVV-185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

341,880
Có sẵn
8 Cadivi Cáp điện CVV-2.5(1×7/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x2.5-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2.5(1×7/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

6,676
Có sẵn
9 Cadivi Cáp điện CVV-240-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x240-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

447,370
Có sẵn
10 Cadivi Cáp điện CVV-25-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x25-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

48,972
Có sẵn
11 Cadivi Cáp điện CVV-2×1.5(2×7/0.52)-300/500V

Mã:: CV-CVV2x1.5-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×1.5(2×7/0.52)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

10,280
Có sẵn
12 Cadivi Cáp điện CVV-2×10(2×7/1.35)-300/500V

Mã:: CV-CVV2x10-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×10(2×7/1.35)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

48,664
Có sẵn
13 Cadivi Cáp điện CVV-2×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

483,406
Có sẵn
14 Cadivi Cáp điện CVV-2×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

572,880
Có sẵn
15 Cadivi Cáp điện CVV-2×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x16-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

75,460
Có sẵn
16 Cadivi Cáp điện CVV-2×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

713,097
Có sẵn
17 Cadivi Cáp điện CVV-2×2.5(2×7/0.67)-300/500V

Mã:: CV-CVV2x2.5-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×2.5(2×7/0.67)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

15,092
Có sẵn
18 Cadivi Cáp điện CVV-2×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x240-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

930,237
Có sẵn
19 Cadivi Cáp điện CVV-2×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x25-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

109,417
Có sẵn
20 Cadivi Cáp điện CVV-2×300-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x300-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,166,242
Có sẵn
21 Cadivi Cáp điện CVV-2×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x35-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

152,691
Có sẵn
22 Cadivi Cáp điện CVV-2×4(2×7/0.85)-300/500V

Mã:: CV-CVV2x4-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×4(2×7/0.85)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

21,868
Có sẵn
23 Cadivi Cáp điện CVV-2×400-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x400-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,485,869
Có sẵn
24 Cadivi Cáp điện CVV-2×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x50-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

194,194
Có sẵn
25 Cadivi Cáp điện CVV-2×6(2×7/1.04)-300/500V

Mã:: CV-CVV2x6-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×6(2×7/1.04)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

30,184
Có sẵn
26 Cadivi Cáp điện CVV-2×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

271,425
Có sẵn
27 Cadivi Cáp điện CVV-2×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV2x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-2×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

371,217
Có sẵn
28 Cadivi Cáp điện CVV-300-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x300-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

561,176
Có sẵn
29 Cadivi Cáp điện CVV-35-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV1x35-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

66,682
Có sẵn
30 Cadivi Cáp điện CVV-3×1.5(3×7/0.52)-300/500V

Mã:: CV-CVV3x1.5-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×1.5(3×7/0.52)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

13,575
Có sẵn
31 Cadivi Cáp điện CVV-3×10(3×7/1.35)-300/500V

Mã:: CV-CVV3x10-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×10(3×7/1.35)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

67,683
Có sẵn
32 Cadivi Cáp điện CVV-3×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

708,169
Có sẵn
33 Cadivi Cáp điện CVV-3×120+1×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x120+1x70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×120+1×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

839,685
Có sẵn
34 Cadivi Cáp điện CVV-3×120+1×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x120+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×120+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

890,351
Có sẵn
35 Cadivi Cáp điện CVV-3×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

841,302
Có sẵn
36 Cadivi Cáp điện CVV-3×150+1×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x150+1x70-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×150+1×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,000,461
Có sẵn
37 Cadivi Cáp điện CVV-3×150+1×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x150+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×150+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,050,357
Có sẵn
38 Cadivi Cáp điện CVV-3×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x16-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

104,489
Có sẵn
39 Cadivi Cáp điện CVV-3×16+10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x16+1x10-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×16+10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

126,049
Có sẵn
40 Cadivi Cáp điện CVV-3×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,049,895
Có sẵn
41 Cadivi Cáp điện CVV-3×185+1×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x185+1x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×185+1×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,313,851
Có sẵn
42 Cadivi Cáp điện CVV-3×185+1×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x185+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×185+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,229,305
Có sẵn
43 Cadivi Cáp điện CVV-3×2.5(3×7/0.67)-300/500V

Mã:: CV-CVV3x2.5-0.5kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×2.5(3×7/0.67)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

20,097
Có sẵn
44 Cadivi Cáp điện CVV-3×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x240-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,373,218
Có sẵn
45 Cadivi Cáp điện CVV-3×240+1×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x240+1x120-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×240+1×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,650,649
Có sẵn
46 Cadivi Cáp điện CVV-3×240+1×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x240+1x150-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×240+1×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,702,701
Có sẵn
47 Cadivi Cáp điện CVV-3×240+1×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x240+1x185-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×240+1×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,773,387
Có sẵn
48 Cadivi Cáp điện CVV-3×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CVV3x25-1kV

Cadivi Cáp điện CVV-3×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

155,848
Có sẵn