Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×185+1×95 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x185+1x95-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×185+1×95 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,289,904
Có sẵn
2 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×2.5+1×1.5 (3×7/0.67+1×7/0.52)-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x2.5+1x1.5-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×2.5+1×1.5 (3×7/0.67+1×7/0.52)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

42,735
Có sẵn
3 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×240+1×120 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x240+1x120-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×240+1×120 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,662,584
Có sẵn
4 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×240+1×150 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x240+1x150-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×240+1×150 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,715,329
Có sẵn
5 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×240+1×185 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x240+1x185-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×240+1×185 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,790,712
Có sẵn
6 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×25+1×16 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x25+1x16-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×25+1×16 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

211,211
Có sẵn
7 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×300+1×150 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x300+1x150-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×300+1×150 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

2,067,835
Có sẵn
8 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×300+1×185 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x300+1x185-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×300+1×185 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

2,137,366
Có sẵn
9 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×35+1×16 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x35+1x16-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×35+1×16 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

267,575
Có sẵn
10 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×35+1×25 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x35+1x25-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×35+1×25 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

285,978
Có sẵn
11 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×4+1×2.5(3×7/0.85+1×7/0.67)-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x4+1x2.5-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×4+1×2.5(3×7/0.85+1×7/0.67)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

54,208
Có sẵn
12 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×400+1×185 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x400+1x185-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×400+1×185 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

2,637,019
Có sẵn
13 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×400+1×240 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x400+1x240-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×400+1×240 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

2,745,743
Có sẵn
14 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×50+1×25 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x50+1x25-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×50+1×25 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

369,831
Có sẵn
15 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×50+1×35 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x50+1x35-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×50+1×35 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

388,311
Có sẵn
16 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×6+1×4 (3×7/1.04+1×7/0.85)-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x6+1x4-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×6+1×4 (3×7/1.04+1×7/0.85)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

71,071
Có sẵn
17 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×70+1×35 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x70+1x35-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×70+1×35 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

507,430
Có sẵn
18 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×70+1×50 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x70+1x50-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×70+1×50 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

532,224
Có sẵn
19 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×95+1×50 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x95+1x50-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×95+1×50 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

687,687
Có sẵn
20 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×95+1×70 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x95+1x70-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×95+1×70 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

727,111
Có sẵn
21 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-4x 1-0.6/1kV (4×7/0.425)

Mã:: CV-CXVFR4x1-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-4x 1-0.6/1kV (4×7/0.425)

Thương hiệu: Cadivi

29,106
Có sẵn
22 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-4x 1.5-0.6/1kV (4×7/0.52)

Mã:: CV-CXVFR4x1.5-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-4x 1.5-0.6/1kV (4×7/0.52)

Thương hiệu: Cadivi

34,419
Có sẵn
23 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-4x 2.5-0.6/1kV (4×7/0.67)

Mã:: CV-CXVFR4x2.5-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-4x 2.5-0.6/1kV (4×7/0.67)

Thương hiệu: Cadivi

43,582
Có sẵn
24 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-4x 4-0.6/1kV (4×7/0.85)

Mã:: CV-CXVFR4x4-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-4x 4-0.6/1kV (4×7/0.85)

Thương hiệu: Cadivi

57,904
Có sẵn
25 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-4x 6-0.6/1kV (4×7/1.04)

Mã:: CV-CXVFR4x6-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-4x 6-0.6/1kV (4×7/1.04)

Thương hiệu: Cadivi

75,537
Có sẵn
26 Cadivi Cáp điện  DK-CVV-2×10(2×7/1.35)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV2x10-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-2×10(2×7/1.35)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

59,059
Có sẵn
27 Cadivi Cáp điện  DK-CVV-2×16-0.6/1kv

Mã:: CV-DKCVV2x16-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-2×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

76,615
Có sẵn
28 Cadivi Cáp điện  DK-CVV-2×25-0.6/1kv

Mã:: CV-DKCVV2x25-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-2×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

120,043
Có sẵn
29 Cadivi Cáp điện  DK-CVV-2×35-0.6/1kv

Mã:: CV-DKCVV2x35-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-2×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

158,928
Có sẵn
30 Cadivi Cáp điện  DK-CVV-2×4(2×7/0.85)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV2x4-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-2×4(2×7/0.85)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

29,337
Có sẵn
31 Cadivi Cáp điện  DK-CVV-2×6(2×7/01.04)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV2x6-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-2×6(2×7/01.04)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

40,964
Có sẵn
32 Cadivi Cáp điện CV-1.5(7/0.52)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Mã:: CV-CV1x1.5-0.75kV

Cadivi Cáp điện CV-1.5(7/0.52)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Thương hiệu: Cadivi

3,203
Có sẵn
33 Cadivi Cáp điện CV-10(7/1.35)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Mã:: CV-CV1x10-0.75kV

Cadivi Cáp điện CV-10(7/1.35)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Thương hiệu: Cadivi

19,250
Có sẵn
34 Cadivi Cáp điện CV-120-750-TCVN 6610:3-2000

Mã:: CV-CV1x120-0.75kV

Cadivi Cáp điện CV-120-750-TCVN 6610:3-2000

Thương hiệu: Cadivi

223,300
Có sẵn
35 Cadivi Cáp điện CV-150-750-TCVN 6610:3-2000

Mã:: CV-CV1x150-0.75kV

Cadivi Cáp điện CV-150-750-TCVN 6610:3-2000

Thương hiệu: Cadivi

266,882
Có sẵn
36 Cadivi Cáp điện CV-16-750-TCVN 6610:3-2000

Mã:: CV-CV1x16-0.75kV

Cadivi Cáp điện CV-16-750-TCVN 6610:3-2000

Thương hiệu: Cadivi

29,260
Có sẵn
37 Cadivi Cáp điện CV-185-750-TCVN 6610:3-2000

Mã:: CV-CV1x185-0.75kV

Cadivi Cáp điện CV-185-750-TCVN 6610:3-2000

Thương hiệu: Cadivi

333,256
Có sẵn
38 Cadivi Cáp điện CV-2.5(7/0.67)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Mã:: CV-CV1x2.5-0.75kV

Cadivi Cáp điện CV-2.5(7/0.67)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Thương hiệu: Cadivi

5,221
Có sẵn
39 Cadivi Cáp điện CV-240-750-TCVN 6610:3-2000

Mã:: CV-CV1x240-0.75kV

Cadivi Cáp điện CV-240-750-TCVN 6610:3-2000

Thương hiệu: Cadivi

436,667
Có sẵn
40 Cadivi Cáp điện CV-25-750-TCVN 6610:3-2000

Mã:: CV-CV1x25-0.75kV

Cadivi Cáp điện CV-25-750-TCVN 6610:3-2000

Thương hiệu: Cadivi

45,892
Có sẵn
41 Cadivi Cáp điện CV-300-750-TCVN 6610:3-2000

Mã:: CV-CV1x300-0.75kV

Cadivi Cáp điện CV-300-750-TCVN 6610:3-2000

Thương hiệu: Cadivi

598,521
Có sẵn
42 Cadivi Cáp điện CV-35-750-TCVN 6610:3-2000

Mã:: CV-CV1x35-0.75kV

Cadivi Cáp điện CV-35-750-TCVN 6610:3-2000

Thương hiệu: Cadivi

63,525
Có sẵn
43 Cadivi Cáp điện CV-4(7/0.85)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Mã:: CV-CV1x4-0.75kV

Cadivi Cáp điện CV-4(7/0.85)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Thương hiệu: Cadivi

7,908
Có sẵn
44 Cadivi Cáp điện CV-400-750-TCVN 6610:3-2000

Mã:: CV-CV1x400-0.75kV

Cadivi Cáp điện CV-400-750-TCVN 6610:3-2000

Thương hiệu: Cadivi

698,621
Có sẵn
45 Cadivi Cáp điện CV-50-750-TCVN 6610:3-2000

Mã:: CV-CV1x50-0.75kV

Cadivi Cáp điện CV-50-750-TCVN 6610:3-2000

Thương hiệu: Cadivi

86,856
Có sẵn
46 Cadivi Cáp điện CV-6(7/1.04)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Mã:: CV-CV1x6-0.75kV

Cadivi Cáp điện CV-6(7/1.04)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Thương hiệu: Cadivi

11,627
Có sẵn
47 Cadivi Cáp điện CV-70-750-TCVN 6610:3-2000

Mã:: CV-CV1x70-0.75kV

Cadivi Cáp điện CV-70-750-TCVN 6610:3-2000

Thương hiệu: Cadivi

123,970
Có sẵn
48 Cadivi Cáp điện CV-95-750-TCVN 6610:3-2000

Mã:: CV-CV1x95-0.75kV

Cadivi Cáp điện CV-95-750-TCVN 6610:3-2000

Thương hiệu: Cadivi

171,402
Có sẵn