Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×95-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR1x95-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×95-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

190,344
Có sẵn
2 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×10-0.6/1kV (2×7/1.35)

Mã:: CV-CXVFR2x10-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×10-0.6/1kV (2×7/1.35)

Thương hiệu: Cadivi

59,983
Có sẵn
3 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×120-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR2x120-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×120-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

513,051
Có sẵn
4 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×150-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR2x150-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×150-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

604,065
Có sẵn
5 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×16-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR2x16-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×16-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

84,931
Có sẵn
6 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×185-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR2x185-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×185-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

748,286
Có sẵn
7 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×240-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR2x240-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×240-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

969,661
Có sẵn
8 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×25-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR2x25-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×25-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

124,509
Có sẵn
9 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×300-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR2x300-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×300-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,209,670
Có sẵn
10 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×35-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR2x35-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×35-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

163,394
Có sẵn
11 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×400-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR2x400-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×400-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,524,831
Có sẵn
12 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×50-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR2x50-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×50-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

216,986
Có sẵn
13 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×70-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR2x70-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×70-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

296,681
Có sẵn
14 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×95-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR2x95-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -2×95-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

400,092
Có sẵn
15 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×10-0.6/1kV (4×7/1.35)

Mã:: CV-CXVFR4x10-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×10-0.6/1kV (4×7/1.35)

Thương hiệu: Cadivi

110,880
Có sẵn
16 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×120-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR4x120-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×120-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

991,221
Có sẵn
17 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×150-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR4x150-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×150-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,175,867
Có sẵn
18 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×16-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR4x16-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×16-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

153,307
Có sẵn
19 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×185-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR4x185-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×185-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,459,458
Có sẵn
20 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×240-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR4x240-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×240-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,898,897
Có sẵn
21 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×25-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR4x25-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×25-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

229,460
Có sẵn
22 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×300-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR4x300-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×300-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

2,361,282
Có sẵn
23 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×35-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR4x35-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×35-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

304,458
Có sẵn
24 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×400-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR4x400-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×400-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

3,018,862
Có sẵn
25 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×50-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR4x50-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×50-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

412,951
Có sẵn
26 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×70-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR4x70-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×70-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

571,571
Có sẵn
27 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×95-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR4x95-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -4×95-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

776,237
Có sẵn
28 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR- 3x 1-0.6/1kV (3×7/0.425)

Mã:: CV-CXVFR3x1-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR- 3x 1-0.6/1kV (3×7/0.425)

Thương hiệu: Cadivi

23,562
Có sẵn
29 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR- 3x 1.5-0.6/1kV (3×7/0.52)

Mã:: CV-CXVFR3x1.5-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR- 3x 1.5-0.6/1kV (3×7/0.52)

Thương hiệu: Cadivi

27,181
Có sẵn
30 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR- 3x 2.5-0.6/1kV (3×7/0.67)

Mã:: CV-CXVFR3x2.5-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR- 3x 2.5-0.6/1kV (3×7/0.67)

Thương hiệu: Cadivi

34,881
Có sẵn
31 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR- 3x 4-0.6/1kV (3×7/0.85)

Mã:: CV-CXVFR3x4-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR- 3x 4-0.6/1kV (3×7/0.85)

Thương hiệu: Cadivi

45,738
Có sẵn
32 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR- 3x 6-0.6/1kV (3×7/1.04)

Mã:: CV-CXVFR3x6-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR- 3x 6-0.6/1kV (3×7/1.04)

Thương hiệu: Cadivi

59,136
Có sẵn
33 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-1x -1-0.6/1kV (7/0.425)

Mã:: CV-CXVFR1x1-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-1x -1-0.6/1kV (7/0.425)

Thương hiệu: Cadivi

6,730
Có sẵn
34 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-1x -1.5-0.6/1kV (7/0.52)

Mã:: CV-CXVFR1x1.5-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-1x -1.5-0.6/1kV (7/0.52)

Thương hiệu: Cadivi

7,970
Có sẵn
35 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-1x -4-0.6/1kV (7/0.85)

Mã:: CV-CXVFR1x4-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-1x -4-0.6/1kV (7/0.85)

Thương hiệu: Cadivi

13,506
Có sẵn
36 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-1x -6-0.6/1kV (7/1.04)

Mã:: CV-CXVFR1x6-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-1x -6-0.6/1kV (7/1.04)

Thương hiệu: Cadivi

17,710
Có sẵn
37 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-1x- 2.5-0.6/1kV (7/0.67)

Mã:: CV-CXVFR1x2.5-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-1x- 2.5-0.6/1kV (7/0.67)

Thương hiệu: Cadivi

10,395
Có sẵn
38 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-2x 1-0.6/1kV (2×7/0.425)

Mã:: CV-CXVFR2x1-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-2x 1-0.6/1kV (2×7/0.425)

Thương hiệu: Cadivi

19,096
Có sẵn
39 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-2x 1.5-0.6/1kV (2×7/0.52)

Mã:: CV-CXVFR2x1.5-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-2x 1.5-0.6/1kV (2×7/0.52)

Thương hiệu: Cadivi

22,022
Có sẵn
40 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-2x 2.5-0.6/1kV (2×7/0.67)

Mã:: CV-CXVFR2x2.5-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-2x 2.5-0.6/1kV (2×7/0.67)

Thương hiệu: Cadivi

27,258
Có sẵn
41 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-2x 4-0.6/1kV (2×7/0.85)

Mã:: CV-CXVFR2x4-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-2x 4-0.6/1kV (2×7/0.85)

Thương hiệu: Cadivi

35,343
Có sẵn
42 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-2x 6-0.6/1kV (2×7/1.04)

Mã:: CV-CXVFR2x6-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-2x 6-0.6/1kV (2×7/1.04)

Thương hiệu: Cadivi

44,891
Có sẵn
43 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×10+1×6 (3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x10+1x6-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×10+1×6 (3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

102,025
Có sẵn
44 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×120+1×70 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x120+1x70-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×120+1×70 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

859,859
Có sẵn
45 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×120+1×95 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x120+1x95-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×120+1×95 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

915,684
Có sẵn
46 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×150+1×70 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x150+1x70-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×150+1×70 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,022,098
Có sẵn
47 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×150+1×95 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x150+1x95-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×150+1×95 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,072,764
Có sẵn
48 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×16+1×10 (3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x16+1x10-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR-3×16+1×10 (3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

145,222
Có sẵn