Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-4x 4-0.6/1kV (4×7/0.85)

Mã:: CV-CXVFT4x4-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-4x 4-0.6/1kV (4×7/0.85)

Thương hiệu: Cadivi

45,122
Có sẵn
2 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-4x 6-0.6/1kV (4×7/1.04)

Mã:: CV-CXVFT4x6-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-4x 6-0.6/1kV (4×7/1.04)

Thương hiệu: Cadivi

61,831
Có sẵn
3 Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-1 (7/0.425)-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFR1-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-1 (7/0.425)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

4,774
Có sẵn
4 Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-1.5 (7/0.52)-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFR1.5-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-1.5 (7/0.52)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

5,898
Có sẵn
5 Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-10 (7/1.35)-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFR10-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-10 (7/1.35)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

23,639
Có sẵn
6 Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-120-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFR120-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-120-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

237,622
Có sẵn
7 Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-150-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFR150-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-150-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

281,897
Có sẵn
8 Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-16-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFR16-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-16-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

34,111
Có sẵn
9 Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-185-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFR185-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-185-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

350,658
Có sẵn
10 Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-2.5 (7/0.67)-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFR2.5-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-2.5 (7/0.67)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

7,939
Có sẵn
11 Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-240-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFR240-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-240-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

457,072
Có sẵn
12 Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-25-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFR25-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-25-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

52,591
Có sẵn
13 Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-300-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFR300-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-300-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

570,493
Có sẵn
14 Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-35-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFR35-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-35-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

71,071
Có sẵn
15 Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-4 (7/0.85)-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFR4-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-4 (7/0.85)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

11,350
Có sẵn
16 Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-400-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFR400-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-400-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

714,021
Có sẵn
17 Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-50-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFR50-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-50-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

97,713
Có sẵn
18 Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-6 (7/1.04)-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFR6-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-6 (7/1.04)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

15,369
Có sẵn
19 Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-70-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFR70-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-70-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

136,059
Có sẵn
20 Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-95-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFR95-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CV/FR-95-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

186,186
Có sẵn
21 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×10-0.6/1kV (3×7/1.35)

Mã:: CV-CXVFR3x10-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×10-0.6/1kV (3×7/1.35)

Thương hiệu: Cadivi

86,625
Có sẵn
22 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×120-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x120-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×120-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

746,438
Có sẵn
23 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×150-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x150-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×150-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

891,814
Có sẵn
24 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×16-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x16-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×16-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

121,121
Có sẵn
25 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×185-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x185-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×185-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,097,250
Có sẵn
26 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×240-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x240-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×240-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,419,264
Có sẵn
27 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×25-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x25-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×25-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

177,254
Có sẵn
28 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×300-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x300-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×300-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,775,543
Có sẵn
29 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×35-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x35-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×35-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

233,233
Có sẵn
30 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×400-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x400-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×400-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

2,255,638
Có sẵn
31 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×50-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x50-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×50-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

313,698
Có sẵn
32 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×70-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x70-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×70-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

432,663
Có sẵn
33 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×95-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR3x95-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR – 3×95-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

587,125
Có sẵn
34 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -10-0.6/1kV (7/1.35)

Mã:: CV-CXVFR1x10-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -10-0.6/1kV (7/1.35)

Thương hiệu: Cadivi

26,180
Có sẵn
35 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×120-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR1x120-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×120-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

243,243
Có sẵn
36 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×150-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR1x150-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×150-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

289,443
Có sẵn
37 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×16-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR1x16-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×16-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

36,960
Có sẵn
38 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×185-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR1x185-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×185-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

357,588
Có sẵn
39 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×240-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR1x240-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×240-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

464,849
Có sẵn
40 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×25-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR1x25-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×25-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

55,902
Có sẵn
41 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×300-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR1x300-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×300-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

579,348
Có sẵn
42 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×35-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR1x35-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×35-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

74,767
Có sẵn
43 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×400-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR1x400-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×400-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

735,042
Có sẵn
44 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×50-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR1x50-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×50-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

101,178
Có sẵn
45 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×500-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR1x500-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×500-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

934,626
Có sẵn
46 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×630-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR1x630-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×630-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,200,661
Có sẵn
47 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×70-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR1x70-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×70-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

140,217
Có sẵn
48 Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×800-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFR1x800-1kV

Cadivi Cáp chống cháy CXV/FR -1×800-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,533,455
Có sẵn