Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Dây điện Cadivi 4.0 VCm (1×56/0.30)-450/750-(CTVN6610-3:2000).

Mã:: CV-VCm1x4.0-0.75kV

Dây điện Cadivi 4.0 VCm (1×56/0.30)-450/750-(CTVN6610-3:2000).

Thương hiệu: Cadivi

7,816
Có sẵn
2 Dây điện Cadivi 6.0

Mã:: CV-VC6.0-0.75kV

Dây điện Cadivi 6.0

Thương hiệu: Cadivi

11,096
Có sẵn
3 Dây điện Cadivi bọc nhựa PVC VC-4.0(F2.24)-450/750-(TCVN6610-320/03/2018:2000

Mã:: CV-VC4.0-0.75kV

Dây điện Cadivi bọc nhựa PVC VC-4.0(F2.24)-450/750-(TCVN6610-320/03/2018:2000

Thương hiệu: Cadivi

7,531
Có sẵn
4 Dây nhôm lõi thép ACSR-120/19 (26/2.4+7/1.85) TCVN 5064 – 1994

Mã:: CV-ACSR120/19

Dây nhôm lõi thép ACSR-120/19 (26/2.4+7/1.85) TCVN 5064 – 1994

Thương hiệu: Cadivi

62,370
Có sẵn
5 Dây nhôm lõi thép ACSR-150/19 (24/2.8+7/1.85) TCVN 5064 – 1994

Mã:: CV-ACSR150/19

Dây nhôm lõi thép ACSR-150/19 (24/2.8+7/1.85) TCVN 5064 – 1994

Thương hiệu: Cadivi

62,370
Có sẵn
6 Dây nhôm lõi thép ACSR-150/24 (26/2.7+7/2.1) TCVN 5064 – 1994

Mã:: CV-ACSR150/24

Dây nhôm lõi thép ACSR-150/24 (26/2.7+7/2.1) TCVN 5064 – 1994

Thương hiệu: Cadivi

58,674
Có sẵn
7 Dây nhôm lõi thép ACSR-185/24 (24/3.15+7/2.1) TCVN 5064 – 1994

Mã:: CV-ACSR185/24

Dây nhôm lõi thép ACSR-185/24 (24/3.15+7/2.1) TCVN 5064 – 1994

Thương hiệu: Cadivi

60,214
Có sẵn
8 Dây nhôm lõi thép ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4) TCVN 5064 – 1994

Mã:: CV-ACSR240/32

Dây nhôm lõi thép ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4) TCVN 5064 – 1994

Thương hiệu: Cadivi

60,291
Có sẵn
9 Dây nhôm lõi thép ACSR-300/39 (24/4+7/2.65) TCVN 5064 – 1994

Mã:: CV-ACSR300/39

Dây nhôm lõi thép ACSR-300/39 (24/4+7/2.65) TCVN 5064 – 1994

Thương hiệu: Cadivi

61,754
Có sẵn
10 Dây nhôm lõi thép ACSR-400/51 (54/3.05+7/3.05) TCVN 5064 – 1994

Mã:: CV-ACSR400/51

Dây nhôm lõi thép ACSR-400/51 (54/3.05+7/3.05) TCVN 5064 – 1994

Thương hiệu: Cadivi

61,754
Có sẵn
11 Dây nhôm lõi thép ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2) TCVN 5064 – 1994

Mã:: CV-ACSR50/8

Dây nhôm lõi thép ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2) TCVN 5064 – 1994

Thương hiệu: Cadivi

59,136
Có sẵn
12 Dây nhôm lõi thép ACSR-70/11 (6/3.8+1/3.8) TCVN 5064 – 1994

Mã:: CV-ACSR70/11

Dây nhôm lõi thép ACSR-70/11 (6/3.8+1/3.8) TCVN 5064 – 1994

Thương hiệu: Cadivi

58,674
Có sẵn
13 Dây nhôm lõi thép ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5) TCVN 5064 – 1994

Mã:: CV-ACSR95/16

Dây nhôm lõi thép ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5) TCVN 5064 – 1994

Thương hiệu: Cadivi

58,058
Có sẵn