Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Dây điện dân dụng VCm-240(61×20/0.5)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Mã:: CV-VCm1x240-0.75kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCm-240(61×20/0.5)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Thương hiệu: Cadivi

464,156
Có sẵn
2 Cadivi Dây điện dân dụng VCm-25(7×28/0.4)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Mã:: CV-VCm1x25-0.75kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCm-25(7×28/0.4)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Thương hiệu: Cadivi

48,510
Có sẵn
3 Cadivi Dây điện dân dụng VCm-300(61×25/0.5)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Mã:: CV-VCm1x300-0.75kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCm-300(61×25/0.5)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Thương hiệu: Cadivi

579,348
Có sẵn
4 Cadivi Dây điện dân dụng VCm-35(7×40/0.4)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Mã:: CV-VCm1x35-0.75kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCm-35(7×40/0.4)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Thương hiệu: Cadivi

68,761
Có sẵn
5 Cadivi Dây điện dân dụng VCm-50(19×21/0.4)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Mã:: CV-VCm1x50-0.75kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCm-50(19×21/0.4)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Thương hiệu: Cadivi

98,868
Có sẵn
6 Cadivi Dây điện dân dụng VCm-6(7×12/0.30)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Mã:: CV-VCm1x6.0-0.75kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCm-6(7×12/0.30)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Thương hiệu: Cadivi

11,820
Có sẵn
7 Cadivi Dây điện dân dụng VCm-70(19×19/0.5)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Mã:: CV-VCm1x70-0.75kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCm-70(19×19/0.5)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Thương hiệu: Cadivi

144,529
Có sẵn
8 Cadivi Dây điện dân dụng VCm-95(1×25/0.5)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Mã:: CV-VCm1x95-0.75kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCm-95(1×25/0.5)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Thương hiệu: Cadivi

180,257
Có sẵn
9 Cadivi Dây điện dân dụng Vcmd-2×0.5-(2×16/0.2)-0.6/1kv

Mã:: CV-VCmd2x0.5-1kV

Cadivi Dây điện dân dụng Vcmd-2×0.5-(2×16/0.2)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,356
Có sẵn
10 Cadivi Dây điện dân dụng Vcmd-2×0.75-(2×24/0.2)-0.6/1kv

Mã:: CV-VCmd2x0.75-1kV

Cadivi Dây điện dân dụng Vcmd-2×0.75-(2×24/0.2)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

3,319
Có sẵn
11 Cadivi Dây điện dân dụng Vcmd-2×1-(2×32/0.2)-0.6/1kv

Mã:: CV-VCmd2x1-1kV

Cadivi Dây điện dân dụng Vcmd-2×1-(2×32/0.2)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

4,274
Có sẵn
12 Cadivi Dây điện dân dụng Vcmd-2×1.5-(2×30/0.25)-0.6/1kv

Mã:: CV-VCmd2x1.5-1kV

Cadivi Dây điện dân dụng Vcmd-2×1.5-(2×30/0.25)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

6,098
Có sẵn
13 Cadivi Dây điện dân dụng Vcmd-2×2.5-(2×50/0.25)-0.6/1kv

Mã:: CV-VCmd2x2.5-1kV

Cadivi Dây điện dân dụng Vcmd-2×2.5-(2×50/0.25)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

9,933
Có sẵn
14 Cadivi Dây điện dân dụng Vcmo-2×0.75-(2×24/0.2)-300/500V

Mã:: CV-VCmo2x0.75-0.5kV

Cadivi Dây điện dân dụng Vcmo-2×0.75-(2×24/0.2)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

3,966
Có sẵn
15 Cadivi Dây điện dân dụng Vcmo-2×1.0-(2×32/0.2)-300/500V

Mã:: CV-VCmo2x1.0-0.5kV

Cadivi Dây điện dân dụng Vcmo-2×1.0-(2×32/0.2)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

4,967
Có sẵn
16 Cadivi Dây điện dân dụng Vcmo-2×1.5-(2×30/0.25)-300/500V

Mã:: CV-VCmo2x1.5-0.5kV

Cadivi Dây điện dân dụng Vcmo-2×1.5-(2×30/0.25)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

6,999
Có sẵn
17 Cadivi Dây điện dân dụng Vcmo-2×2.5-(2×50/0.25)-300/500V

Mã:: CV-VCmo2x2.5-0.5kV

Cadivi Dây điện dân dụng Vcmo-2×2.5-(2×50/0.25)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

11,273
Có sẵn
18 Cadivi Dây điện dân dụng Vcmo-2×4-(2×56/0.3)-300/500V

Mã:: CV-VCmo2x4-0.5kV

Cadivi Dây điện dân dụng Vcmo-2×4-(2×56/0.3)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

17,017
Có sẵn
19 Cadivi Dây điện dân dụng Vcmo-2×6-(2x7x12/0.30)-300/500V

Mã:: CV-VCmo2x6-0.5kV

Cadivi Dây điện dân dụng Vcmo-2×6-(2x7x12/0.30)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

25,487
Có sẵn
20 Cadivi Dây điện dân dụng VCmt-2×0.75-(2×24/0.2)-300/500V

Mã:: CV-VCmt2x0.75-0.5kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCmt-2×0.75-(2×24/0.2)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

4,443
Có sẵn
21 Cadivi Dây điện dân dụng VCmt-2×1-(2×32/0.2)-300/500V

Mã:: CV-VCmt2x1-0.5kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCmt-2×1-(2×32/0.2)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

5,490
Có sẵn
22 Cadivi Dây điện dân dụng VCmt-2×1.5-(2×30/0.2)-300/500V

Mã:: CV-VCmt2x1.5-0.5kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCmt-2×1.5-(2×30/0.2)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

7,715
Có sẵn
23 Cadivi Dây điện dân dụng VCmt-2×2.5-(2×50/0.25)-300/500V

Mã:: CV-VCmt2x2.5-0.5kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCmt-2×2.5-(2×50/0.25)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

12,274
Có sẵn
24 Cadivi Dây điện dân dụng VCmt-2×4-(2×56/0.3)-300/500V

Mã:: CV-VCmt2x4-0.5kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCmt-2×4-(2×56/0.3)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

18,403
Có sẵn
25 Cadivi Dây điện dân dụng VCmt-2×6-(2×84/0.2)-300/500V

Mã:: CV-VCmt2x6-0.5kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCmt-2×6-(2×84/0.2)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

27,181
Có sẵn
26 Cadivi Dây điện đồng đơn cứng PVC VC-0.50(F0.80)-300/500V

Mã:: CV-VC0.5-0.5kV

Cadivi Dây điện đồng đơn cứng PVC VC-0.50(F0.80)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

1,255
Có sẵn
27 Cadivi Dây điện đồng đơn cứng PVC VC-0.75(F0.97)-300/500V

Mã:: CV-VC0.75-0.5kV

Cadivi Dây điện đồng đơn cứng PVC VC-0.75(F0.97)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

1,648
Có sẵn
28 Cadivi Dây điện đồng đơn cứng PVC VC-1.00(F1.13)-300/500V

Mã:: CV-VC1.00-0.5kV

Cadivi Dây điện đồng đơn cứng PVC VC-1.00(F1.13)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

2,087
Có sẵn
29 Cadivi Dây điện Vcmd-3×0.5-(3×16/0.2)-0.6/1kv

Mã:: CV-VCmd3x0.5-1kV

Cadivi Dây điện Vcmd-3×0.5-(3×16/0.2)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

3,060
Có sẵn
30 Cadivi Dây điện Vcmd-3×0.75-(3×24/0.2)-0.6/1kv

Mã:: CV-VCmd3x0.75-1kV

Cadivi Dây điện Vcmd-3×0.75-(3×24/0.2)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

4,310
Có sẵn
31 Cadivi Dây điện Vcmd-3×1-(3×32/0.2)-0.6/1kv

Mã:: CV-VCmd3x1-1kV

Cadivi Dây điện Vcmd-3×1-(3×32/0.2)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

5,550
Có sẵn
32 Cadivi Dây điện Vcmd-3×1.5-(3×30/0.25)-0.6/1kv

Mã:: CV-VCmd3x1.5-1kV

Cadivi Dây điện Vcmd-3×1.5-(3×30/0.25)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

7,920
Có sẵn
33 Cadivi Dây điện Vcmd-3×2.5-(3×50/0.25)-0.6/1kv

Mã:: CV-VCmd3x2.5-1kV

Cadivi Dây điện Vcmd-3×2.5-(3×50/0.25)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

12,900
Có sẵn
34 Cadivi Dây điện Vcmo-3×0.75-(3×24/0.2)-300/500V

Mã:: CV-VCmo3x0.75-0.5kV

Cadivi Dây điện Vcmo-3×0.75-(3×24/0.2)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

5,150
Có sẵn
35 Cadivi Dây điện Vcmo-3×1.0-(3×32/0.2)-300/500V

Mã:: CV-VCmo3x1.0-0.5kV

Cadivi Dây điện Vcmo-3×1.0-(3×32/0.2)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

6,450
Có sẵn
36 Cadivi Dây điện Vcmo-3×1.5-(3×30/0.25)-300/500V

Mã:: CV-VCmo3x1.5-0.5kV

Cadivi Dây điện Vcmo-3×1.5-(3×30/0.25)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

9,090
Có sẵn
37 Cadivi Dây điện Vcmo-3×2.5-(3×50/0.25)-300/500V

Mã:: CV-VCmo3x2.5-0.5kV

Cadivi Dây điện Vcmo-3×2.5-(3×50/0.25)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

14,640
Có sẵn
38 Cadivi Dây điện Vcmo-3×4-(3×56/0.3)-300/500V

Mã:: CV-VCmo3x4-0.5kV

Cadivi Dây điện Vcmo-3×4-(3×56/0.3)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

22,100
Có sẵn
39 Cadivi Dây điện Vcmo-3×6-(3x7x12/0.30)-300/500V

Mã:: CV-VCmo3x6-0.5kV

Cadivi Dây điện Vcmo-3×6-(3x7x12/0.30)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

33,100
Có sẵn
40 Cadivi Dây điện VCmt-3×0.75-(3×24/0.2)-300/500V

Mã:: CV-VCmt3x0.75-0.5kV

Cadivi Dây điện VCmt-3×0.75-(3×24/0.2)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

5,770
Có sẵn
41 Cadivi Dây điện VCmt-3×1-(3×32/0.2)-300/500V

Mã:: CV-VCmt3x1-0.5kV

Cadivi Dây điện VCmt-3×1-(3×32/0.2)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

7,130
Có sẵn
42 Cadivi Dây điện VCmt-3×1.5-(3×30/0.2)-300/500V

Mã:: CV-VCmt3x1.5-0.5kV

Cadivi Dây điện VCmt-3×1.5-(3×30/0.2)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

10,020
Có sẵn
43 Cadivi Dây điện VCmt-3×2.5-(3×50/0.25)-300/500V

Mã:: CV-VCmt3x2.5-0.5kV

Cadivi Dây điện VCmt-3×2.5-(3×50/0.25)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

15,940
Có sẵn
44 Cadivi Dây điện VCmt-3×4-(3×56/0.3)-300/500V

Mã:: CV-VCmt3x4-0.5kV

Cadivi Dây điện VCmt-3×4-(3×56/0.3)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

23,900
Có sẵn
45 Cadivi Dây điện VCmt-3×6-(3×84/0.2)-300/500V

Mã:: CV-VCmt3x6-0.5kV

Cadivi Dây điện VCmt-3×6-(3×84/0.2)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

35,300
Có sẵn
46 Cadivi Dây đồng trần xoắn C-10

Mã:: CV-C10

Cadivi Dây đồng trần xoắn C-10

Thương hiệu: Cadivi

199,045
Có sẵn
47 Cadivi Dây đồng trần xoắn C-120

Mã:: CV-C120

Cadivi Dây đồng trần xoắn C-120

Thương hiệu: Cadivi

198,891
Có sẵn
48 Cadivi Dây đồng trần xoắn C-150

Mã:: CV-C150

Cadivi Dây đồng trần xoắn C-150

Thương hiệu: Cadivi

198,275
Có sẵn