Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×25-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD3x25-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×25-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

392,777
Có sẵn
2 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×300-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD3x300-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×300-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

2,320,241
Có sẵn
3 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×35-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD3x35-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×35-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

467,929
Có sẵn
4 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×400-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD3x400-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×400-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

2,872,177
Có sẵn
5 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×50-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD3x50-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×50-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

565,719
Có sẵn
6 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×70-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD3x70-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×70-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

720,951
Có sẵn
7 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×95-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSD3x95-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/DSTA-3×95-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

906,136
Có sẵn
8 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×120-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSS120-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×120-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

1,198,197
Có sẵn
9 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×150-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSS150-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×150-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

1,451,065
Có sẵn
10 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×185-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSS185-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×185-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

1,653,036
Có sẵn
11 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×240-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSS240-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×240-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

2,060,905
Có sẵn
12 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×25-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSS25-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×25-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

465,080
Có sẵn
13 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×300-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSS300-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×300-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

2,444,981
Có sẵn
14 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×35-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSS35-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×35-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

538,538
Có sẵn
15 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×400-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSS400-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×400-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

2,863,399
Có sẵn
16 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×50-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSS50-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×50-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

633,556
Có sẵn
17 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×70-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSS70-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×70-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

780,934
Có sẵn
18 Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×95-12/20(24) kV

Mã:: CV-CXVSS95-24kV

Cadivi Cáp trung thế CXV/SE/SWA-3×95-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

999,845
Có sẵn
19 Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-1.5 (7/0.425)-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFT1.5-1kV

Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-1.5 (7/0.425)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

4,127
Có sẵn
20 Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-10 (7/1.35)-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFT10-1kV

Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-10 (7/1.35)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

20,328
Có sẵn
21 Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-120-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFT120-1kV

Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-120-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

229,075
Có sẵn
22 Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-150-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFT150-1kV

Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-150-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

272,195
Có sẵn
23 Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-16-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFT16-1kV

Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-16-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

30,415
Có sẵn
24 Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-185-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFT185-1kV

Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-185-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

338,877
Có sẵn
25 Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-2.5 (7/0.67)-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFT2.5-1kV

Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-2.5 (7/0.67)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

5,913
Có sẵn
26 Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-240-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFT240-1kV

Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-240-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

443,674
Có sẵn
27 Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-25-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFT25-1kV

Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-25-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

47,894
Có sẵn
28 Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-300-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFT300-1kV

Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-300-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

555,478
Có sẵn
29 Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-35-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFT35-1kV

Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-35-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

65,681
Có sẵn
30 Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-4 (7/0.85)-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFT4-1kV

Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-4 (7/0.85)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

8,855
Có sẵn
31 Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-400-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFT400-1kV

Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-400-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

707,245
Có sẵn
32 Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-50-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFT50-1kV

Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-50-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

91,399
Có sẵn
33 Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-500-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFT500-1kV

Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-500-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

903,826
Có sẵn
34 Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-6 (7/1.04)-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFT6-1kV

Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-6 (7/1.04)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

12,689
Có sẵn
35 Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-630-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFT630-1kV

Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-630-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,162,161
Có sẵn
36 Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-70-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFT70-1kV

Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-70-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

128,744
Có sẵn
37 Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-95-0.6/1kV

Mã:: CV-CVFT95-1kV

Cadivi Dây chậm cháy CV/FRT-95-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

177,485
Có sẵn
38 Cadivi Dây điện bọc nhựa PVC VC-1.5(F1.38)-450/750-(TCVN6610-320/03/2018:2000

Mã:: CV-VC1.5-0.75kV

Cadivi Dây điện bọc nhựa PVC VC-1.5(F1.38)-450/750-(TCVN6610-320/03/2018:2000

Thương hiệu: Cadivi

3,018
Có sẵn
39 Cadivi Dây điện bọc nhựa PVC VC-10.0(F3.56)-450/750-(TCVN6610-320/03/2018:2000

Mã:: CV-VC10-0.75kV

Cadivi Dây điện bọc nhựa PVC VC-10.0(F3.56)-450/750-(TCVN6610-320/03/2018:2000

Thương hiệu: Cadivi

18,634
Có sẵn
40 Cadivi Dây điện bọc nhựa PVC VC-2.5(F1.77)-450/750-(TCVN6610-320/03/2018:2000

Mã:: CV-VC2.5-0.75kV

Cadivi Dây điện bọc nhựa PVC VC-2.5(F1.77)-450/750-(TCVN6610-320/03/2018:2000

Thương hiệu: Cadivi

4,828
Có sẵn
41 Cadivi Dây điện dân dụng VCm-0.5(1×16/0.2)-300/500V

Mã:: CV-VCm1x0.5-0.5kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCm-0.5(1×16/0.2)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

1,201
Có sẵn
42 Cadivi Dây điện dân dụng VCm-0.75(1×24/0.2)-300/500V

Mã:: CV-VCM1x0.75-0.5kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCm-0.75(1×24/0.2)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

1,671
Có sẵn
43 Cadivi Dây điện dân dụng VCm-1.0(1×32/0.2)-300/500V

Mã:: CV-VCm1x1.0-0.5kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCm-1.0(1×32/0.2)-300/500V

Thương hiệu: Cadivi

2,148
Có sẵn
44 Cadivi Dây điện dân dụng VCm-10(7×12/0.4)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Mã:: CV-VCm1x10-0.75kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCm-10(7×12/0.4)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Thương hiệu: Cadivi

21,252
Có sẵn
45 Cadivi Dây điện dân dụng VCm-120(19×32/0.5)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Mã:: CV-VCm1x120-0.75kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCm-120(19×32/0.5)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Thương hiệu: Cadivi

228,151
Có sẵn
46 Cadivi Dây điện dân dụng VCm-150(37×21/0.5)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Mã:: CV-VCm1x150-0.75kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCm-150(37×21/0.5)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Thương hiệu: Cadivi

296,142
Có sẵn
47 Cadivi Dây điện dân dụng VCm-16(7×18/0.4)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Mã:: CV-VCm1x16-0.75kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCm-16(7×18/0.4)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Thương hiệu: Cadivi

31,339
Có sẵn
48 Cadivi Dây điện dân dụng VCm-185(37×25/0.5)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Mã:: CV-VCm1x185-0.75kV

Cadivi Dây điện dân dụng VCm-185(37×25/0.5)-450/750-(CTVN6610-3:2000)

Thương hiệu: Cadivi

350,812
Có sẵn