Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S/AWA-400-12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSA400-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S/AWA-400-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

293,678
Có sẵn
2 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S/AWA-50-12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSA50-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S/AWA-50-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

117,887
Có sẵn
3 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S/AWA-70-12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSA70-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S/AWA-70-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

134,981
Có sẵn
4 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S/AWA-95-12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSA95-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/S/AWA-95-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

149,149
Có sẵn
5 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×120 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSE120-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×120 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

478,800
Có sẵn
6 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×150 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSE150-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×150 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

552,700
Có sẵn
7 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×185 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSE185-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×185 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

615,500
Có sẵn
8 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×240 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSE240-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×240 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

702,100
Có sẵn
9 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×300 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSE300-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×300 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

800,000
Có sẵn
10 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×35 -12/20(24) kV (3×7/2.99)

Mã:: CV-AXVSE35-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×35 -12/20(24) kV (3×7/2.99)

Thương hiệu: Cadivi

222,145
Có sẵn
11 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×400 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSE400-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×400 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

931,800
Có sẵn
12 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×50 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSE50-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×50 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

263,263
Có sẵn
13 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×70 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSE70-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×70 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

299,992
Có sẵn
14 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×95 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSE95-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-3×95 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

340,109
Có sẵn
15 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-DSTA-3×120 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSED95-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-DSTA-3×120 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

466,389
Có sẵn
16 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-DSTA-3×150 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSED120-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-DSTA-3×150 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

535,227
Có sẵn
17 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-DSTA-3×185 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSED150-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-DSTA-3×185 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

612,304
Có sẵn
18 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-DSTA-3×240 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSED185-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-DSTA-3×240 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

700,854
Có sẵn
19 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-DSTA-3×300 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSED240-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-DSTA-3×300 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

781,704
Có sẵn
20 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-DSTA-3×400 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSED300-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-DSTA-3×400 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

892,815
Có sẵn
21 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-DSTA-3×50 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSED35-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-DSTA-3×50 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

338,646
Có sẵn
22 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-DSTA-3×70 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSED50-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-DSTA-3×70 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

376,684
Có sẵn
23 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-DSTA-3×95 -12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSED70-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE-DSTA-3×95 -12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

427,427
Có sẵn
24 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE/SWA-3×12012/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSES3x120-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE/SWA-3×12012/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

584,661
Có sẵn
25 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE/SWA-3×150-12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSES3x150-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE/SWA-3×150-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

656,887
Có sẵn
26 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE/SWA-3×185-12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSES3x185-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE/SWA-3×185-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

711,480
Có sẵn
27 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE/SWA-3×240-12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSES3x240-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE/SWA-3×240-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

802,725
Có sẵn
28 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE/SWA-3×300-12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSES3x300-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE/SWA-3×300-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

891,198
Có sẵn
29 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE/SWA-3×400-12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSES3x400-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE/SWA-3×400-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

1,008,546
Có sẵn
30 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE/SWA-3×50-12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSES3x50-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE/SWA-3×50-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

405,944
Có sẵn
31 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE/SWA-3×70-12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSES3x70-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE/SWA-3×70-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

449,218
Có sẵn
32 Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE/SWA-3×95-12/20(24) kV

Mã:: CV-AXVSES3x95-24kV

Cadivi Cáp nhôm trung thế AXV/SE/SWA-3×95-12/20(24) kV

Thương hiệu: Cadivi

520,520
Có sẵn
33 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×10 (2×7/1.37) – 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC2x10-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×10 (2×7/1.37) – 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

8,685
Có sẵn
34 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×11 (2×7/1.37) – 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC2x11-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×11 (2×7/1.37) – 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

9,448
Có sẵn
35 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×120- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC2x120-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×120- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

63,756
Có sẵn
36 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×150- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC2x150-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×150- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

76,692
Có sẵn
37 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×16- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC2x16-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×16- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

12,359
Có sẵn
38 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×25- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC2x25-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×25- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

16,324
Có sẵn
39 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×35- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC2x35-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×35- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

20,790
Có sẵn
40 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×50- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC2x50-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×50- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

30,415
Có sẵn
41 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×70- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC2x70-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×70- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

39,270
Có sẵn
42 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×95- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC2x95-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-2×95- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

50,435
Có sẵn
43 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-3×120- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC3x120-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-3×120- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

9,417
Có sẵn
44 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-3×150- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC3x150-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-3×150- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

113,575
Có sẵn
45 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-3×16- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC3x16-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-3×16- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

17,864
Có sẵn
46 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-3×25- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC3x25-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-3×25- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

23,716
Có sẵn
47 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-3×35- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC3x35-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-3×35- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

30,415
Có sẵn
48 Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-3×50- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Mã:: CV-LABC3x50-1kV

Cadivi Cáp nhôm vặn xoắn LV-ABC-3×50- 0.6/1kV ( ruột nhôm)

Thương hiệu: Cadivi

42,119
Có sẵn