Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×400-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT4x400-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×400-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

2,932,468
Có sẵn
2 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×50-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT4x50-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×50-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

375,991
Có sẵn
3 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×70-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT4x70-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×70-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

530,299
Có sẵn
4 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×95-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT4x95-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT -4×95-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

727,573
Có sẵn
5 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-1x 1 (7/0.425)-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT1x1-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-1x 1 (7/0.425)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

4,343
Có sẵn
6 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-1x 1.5 (7/0.52)-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT1x1.5-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-1x 1.5 (7/0.52)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

5,405
Có sẵn
7 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-1x 4 (7/0.85)-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT1x4-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-1x 4 (7/0.85)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

10,588
Có sẵn
8 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-1x 6 (7/1.04)-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT1x6-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-1x 6 (7/1.04)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

14,545
Có sẵn
9 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-1×2.5 (7/0.67)-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT1x2.5-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-1×2.5 (7/0.67)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

7,692
Có sẵn
10 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-2x 1-0.6/1kV (2×7/0.425)

Mã:: CV-CXVFT2x1-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-2x 1-0.6/1kV (2×7/0.425)

Thương hiệu: Cadivi

13,021
Có sẵn
11 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-2x 1.5-0.6/1kV (2×7/0.52)

Mã:: CV-CXVFT2x1.5-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-2x 1.5-0.6/1kV (2×7/0.52)

Thương hiệu: Cadivi

15,631
Có sẵn
12 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-2x 2.5-0.6/1kV (2×7/0.67)

Mã:: CV-CXVFT2x2.5-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-2x 2.5-0.6/1kV (2×7/0.67)

Thương hiệu: Cadivi

20,559
Có sẵn
13 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-2x 4-0.6/1kV (2×7/0.85)

Mã:: CV-CXVFT2x4-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-2x 4-0.6/1kV (2×7/0.85)

Thương hiệu: Cadivi

28,105
Có sẵn
14 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-2x 6-0.6/1kV (2×7/1.04)

Mã:: CV-CXVFT2x6-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-2x 6-0.6/1kV (2×7/1.04)

Thương hiệu: Cadivi

37,114
Có sẵn
15 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3x 1-0.6/1kV (3×7/0.425)

Mã:: CV-CXVFT3x1-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3x 1-0.6/1kV (3×7/0.425)

Thương hiệu: Cadivi

15,554
Có sẵn
16 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3x 1.5-0.6/1kV (3×7/0.52)

Mã:: CV-CXVFT3x1.5-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3x 1.5-0.6/1kV (3×7/0.52)

Thương hiệu: Cadivi

19,096
Có sẵn
17 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3x 2.5-0.6/1kV (3×7/0.67)

Mã:: CV-CXVFT3x2.5-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3x 2.5-0.6/1kV (3×7/0.67)

Thương hiệu: Cadivi

25,795
Có sẵn
18 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3x 4-0.6/1kV (3×7/0.85)

Mã:: CV-CXVFT3x4-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3x 4-0.6/1kV (3×7/0.85)

Thương hiệu: Cadivi

35,959
Có sẵn
19 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3x 6-0.6/1kV (3×7/1.04)

Mã:: CV-CXVFT3x6-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3x 6-0.6/1kV (3×7/1.04)

Thương hiệu: Cadivi

48,664
Có sẵn
20 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×10+1×6 (3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x6+1x4-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×10+1×6 (3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

86,625
Có sẵn
21 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×120+1×70 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x95+1x70-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×120+1×70 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

846,153
Có sẵn
22 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×120+1×95 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x120+1x70-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×120+1×95 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

895,125
Có sẵn
23 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×150+1×70 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x120+1x95-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×150+1×70 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,009,393
Có sẵn
24 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×150+1×95 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x150+1x70-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×150+1×95 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,060,136
Có sẵn
25 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×16+1×10 (3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x10+1x6-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×16+1×10 (3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

128,282
Có sẵn
26 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×185+1×120 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x185+1x95-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×185+1×120 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,324,554
Có sẵn
27 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×185+1×95 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x150+1x95-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×185+1×95 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,238,391
Có sẵn
28 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×240+1×120 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x240+1x120-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×240+1×120 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,662,045
Có sẵn
29 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×240+1×150 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x240+1x150-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×240+1×150 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,714,405
Có sẵn
30 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×240+1×185 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x240+1x185-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×240+1×185 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,787,170
Có sẵn
31 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×25+1×16 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x16+1x10-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×25+1×16 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

189,420
Có sẵn
32 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×300+1×150 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x300+1x150-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×300+1×150 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

2,071,839
Có sẵn
33 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×300+1×185 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x300+1x185-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×300+1×185 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

2,077,768
Có sẵn
34 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×35+1×16 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x25+1x16-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×35+1×16 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

243,397
Có sẵn
35 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×35+1×25 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x35+1x16-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×35+1×25 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

260,953
Có sẵn
36 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×4+1×2.5(3×7/0.85+1×7/0.67)-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x2.5+1x1.5-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×4+1×2.5(3×7/0.85+1×7/0.67)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

41,811
Có sẵn
37 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×400+1×185 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x400+1x185-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×400+1×185 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

2,552,704
Có sẵn
38 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×400+1×240 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x400+1x240-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×400+1×240 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

2,743,818
Có sẵn
39 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×50+1×25 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x35+1x25-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×50+1×25 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

333,949
Có sẵn
40 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×50+1×35 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x50+1x25-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×50+1×35 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

351,813
Có sẵn
41 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×6+1×4 (3×7/1.04+1×7/0.85)-0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x4+1x2.5-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×6+1×4 (3×7/1.04+1×7/0.85)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

57,673
Có sẵn
42 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×70+1×35 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x50+1x35-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×70+1×35 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

467,621
Có sẵn
43 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×70+1×50 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x70+1x35-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×70+1×50 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

491,491
Có sẵn
44 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×95+1×50 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x70+1x50-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×95+1×50 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

640,563
Có sẵn
45 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×95+1×70 -0.6/1kV

Mã:: CV-CXVFT3x95+1x50-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-3×95+1×70 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

678,986
Có sẵn
46 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-4x 1-0.6/1kV (4×7/0.425)

Mã:: CV-CXVFT4x1-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-4x 1-0.6/1kV (4×7/0.425)

Thương hiệu: Cadivi

18,711
Có sẵn
47 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-4x 1.5-0.6/1kV (4×7/0.52)

Mã:: CV-CXVFT4x1.5-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-4x 1.5-0.6/1kV (4×7/0.52)

Thương hiệu: Cadivi

23,254
Có sẵn
48 Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-4x 2.5-0.6/1kV (4×7/0.67)

Mã:: CV-CXVFT4x2.5-1kV

Cadivi Cáp chậm cháy CXV/FRT-4x 2.5-0.6/1kV (4×7/0.67)

Thương hiệu: Cadivi

31,801
Có sẵn