Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×70+1×50 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x70+1x50-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×70+1×50 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

112,420
Có sẵn
2 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×95 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD1x95-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×95 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

121,968
Có sẵn
3 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×95+1×50 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x95+1x50-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×95+1×50 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

154,385
Có sẵn
4 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×95+1×70 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x95+1x70-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×95+1×70 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

161,469
Có sẵn
5 Cadivi Cáp điều khiển DVV-10×0.5(10×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV10x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-10×0.5(10×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

17,171
Có sẵn
6 Cadivi Cáp điều khiển DVV-10×0.75(10×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV10x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-10×0.75(10×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

22,022
Có sẵn
7 Cadivi Cáp điều khiển DVV-10×01.5(10×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV10x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-10×01.5(10×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

39,270
Có sẵn
8 Cadivi Cáp điều khiển DVV-10×1(10×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV10x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-10×1(10×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

29,568
Có sẵn
9 Cadivi Cáp điều khiển DVV-10×10(10×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV10x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-10×10(10×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

210,441
Có sẵn
10 Cadivi Cáp điều khiển DVV-10×2.5(10×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV10x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-10×2.5(10×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

58,751
Có sẵn
11 Cadivi Cáp điều khiển DVV-10×4(10×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV10x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-10×4(10×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

91,168
Có sẵn
12 Cadivi Cáp điều khiển DVV-10×6(10×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV10x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-10×6(10×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

130,746
Có sẵn
13 Cadivi Cáp điều khiển DVV-12×0.5(12×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV12x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-12×0.5(12×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

19,789
Có sẵn
14 Cadivi Cáp điều khiển DVV-12×0.75(12×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV12x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-12×0.75(12×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

25,564
Có sẵn
15 Cadivi Cáp điều khiển DVV-12×01.5(12×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV12x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-12×01.5(12×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

46,123
Có sẵn
16 Cadivi Cáp điều khiển DVV-12×1(12×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV12x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-12×1(12×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

34,496
Có sẵn
17 Cadivi Cáp điều khiển DVV-12×10(12×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV12x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-12×10(12×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

250,327
Có sẵn
18 Cadivi Cáp điều khiển DVV-12×2.5(12×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV12x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-12×2.5(12×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

69,377
Có sẵn
19 Cadivi Cáp điều khiển DVV-12×4(12×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV12x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-12×4(12×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

108,262
Có sẵn
20 Cadivi Cáp điều khiển DVV-12×6(12×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV12x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-12×6(12×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

155,617
Có sẵn
21 Cadivi Cáp điều khiển DVV-14×0.5(14×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV14x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-14×0.5(14×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

23,023
Có sẵn
22 Cadivi Cáp điều khiển DVV-14×0.75(14×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV14x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-14×0.75(14×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

29,799
Có sẵn
23 Cadivi Cáp điều khiển DVV-14×01.5(14×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV14x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-14×01.5(14×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

53,284
Có sẵn
24 Cadivi Cáp điều khiển DVV-14×1(14×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV14x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-14×1(14×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

39,655
Có sẵn
25 Cadivi Cáp điều khiển DVV-14×10(14×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV14x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-14×10(14×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

289,674
Có sẵn
26 Cadivi Cáp điều khiển DVV-14×2.5(14×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV14x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-14×2.5(14×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

80,619
Có sẵn
27 Cadivi Cáp điều khiển DVV-14×4(14×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV14x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-14×4(14×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

124,740
Có sẵn
28 Cadivi Cáp điều khiển DVV-14×6(14×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV14x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-14×6(14×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

179,487
Có sẵn
29 Cadivi Cáp điều khiển DVV-16×0.5(16×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV16x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-16×0.5(16×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

25,795
Có sẵn
30 Cadivi Cáp điều khiển DVV-16×0.75(16×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV16x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-16×0.75(16×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

33,495
Có sẵn
31 Cadivi Cáp điều khiển DVV-16×01.5(16×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV16x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-16×01.5(16×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

60,522
Có sẵn
32 Cadivi Cáp điều khiển DVV-16×1(16×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV16x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-16×1(16×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

45,045
Có sẵn
33 Cadivi Cáp điều khiển DVV-16×10(16×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV16x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-16×10(16×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

331,331
Có sẵn
34 Cadivi Cáp điều khiển DVV-16×2.5(16×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV16x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-16×2.5(16×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

91,861
Có sẵn
35 Cadivi Cáp điều khiển DVV-16×4(16×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV16x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-16×4(16×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

142,681
Có sẵn
36 Cadivi Cáp điều khiển DVV-16×6(16×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV16x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-16×6(16×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

204,974
Có sẵn
37 Cadivi Cáp điều khiển DVV-19×0.5(19×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV19x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-19×0.5(19×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

29,029
Có sẵn
38 Cadivi Cáp điều khiển DVV-19×0.75(19×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV19x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-19×0.75(19×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

38,115
Có sẵn
39 Cadivi Cáp điều khiển DVV-19×01.5(19×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV19x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-19×01.5(19×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

70,609
Có sẵn
40 Cadivi Cáp điều khiển DVV-19×1(19×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV19x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-19×1(19×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

52,129
Có sẵn
41 Cadivi Cáp điều khiển DVV-19×10(19×1/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV19x10-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-19×10(19×1/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

392,238
Có sẵn
42 Cadivi Cáp điều khiển DVV-19×2.5(19×1/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV19x2.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-19×2.5(19×1/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

107,338
Có sẵn
43 Cadivi Cáp điều khiển DVV-19×4(19×1/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV19x4-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-19×4(19×1/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

168,168
Có sẵn
44 Cadivi Cáp điều khiển DVV-19×6(19×1/01.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV19x6-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-19×6(19×1/01.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

242,473
Có sẵn
45 Cadivi Cáp điều khiển DVV-24×0.5(24×1/0.8)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV24x0.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-24×0.5(24×1/0.8)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

36,498
Có sẵn
46 Cadivi Cáp điều khiển DVV-24×0.75(24×1/0.97)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV24x0.75-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-24×0.75(24×1/0.97)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

47,971
Có sẵn
47 Cadivi Cáp điều khiển DVV-24×1.5(24×1/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV24x1.5-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-24×1.5(24×1/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

89,474
Có sẵn
48 Cadivi Cáp điều khiển DVV-24×1(24×1/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-DVV24x1.0-1kV

Cadivi Cáp điều khiển DVV-24×1(24×1/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

65,989
Có sẵn