Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-25 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVDA1x25-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-25 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

27,566
Có sẵn
2 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-300 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVDA1x300-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-300 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

119,581
Có sẵn
3 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-35 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVDA1x35-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-35 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

31,262
Có sẵn
4 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-400 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVDA1x400-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-400 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

146,300
Có sẵn
5 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-70 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVDA1x70-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-70 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

42,735
Có sẵn
6 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-95 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVDA1x95-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DATA-95 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

51,821
Có sẵn
7 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×120 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD2x120-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×120 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

138,600
Có sẵn
8 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×150 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD2x150-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×150 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

155,001
Có sẵn
9 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×16 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD2x16-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×16 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

34,111
Có sẵn
10 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×185 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD2x185-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×185 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

183,337
Có sẵn
11 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×240 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD2x240-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×240 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

221,837
Có sẵn
12 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×25 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD2x25-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×25 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

43,351
Có sẵn
13 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×300 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD2x300-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×300 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

272,349
Có sẵn
14 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×35 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD2x35-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×35 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

50,743
Có sẵn
15 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×400 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD2x400-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×400 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

334,873
Có sẵn
16 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×50 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD2x50-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×50 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

59,983
Có sẵn
17 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×70 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD2x70-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×70 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

75,229
Có sẵn
18 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×95 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD2x95-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-2×95 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

93,478
Có sẵn
19 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×10+1×6 (3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x10+1x6-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×10+1×6 (3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

33,418
Có sẵn
20 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×120 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD1x120-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×120 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

173,866
Có sẵn
21 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×120+1×70 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x120+1x70-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×120+1×70 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

189,805
Có sẵn
22 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×120+1×95 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x120+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×120+1×95 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

197,274
Có sẵn
23 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×150 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD1x150-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×150 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

198,198
Có sẵn
24 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×150+1×70 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x150+1x70-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×150+1×70 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

225,610
Có sẵn
25 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×150+1×95 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x150+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×150+1×95 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

234,773
Có sẵn
26 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×16 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD1x16-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×16 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

40,194
Có sẵn
27 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×16+1×10 (3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x16+1x10-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×16+1×10 (3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

46,277
Có sẵn
28 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×185 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD1x185-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×185 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

236,544
Có sẵn
29 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×185+1×120 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x185+1x120-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×185+1×120 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

275,044
Có sẵn
30 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×185+1×95 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x185+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×185+1×95 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

267,729
Có sẵn
31 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×240 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD1x240-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×240 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

291,445
Có sẵn
32 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×240+1×120 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x240+1x120-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×240+1×120 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

334,488
Có sẵn
33 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×240+1×150 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x240+1x150-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×240+1×150 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

346,500
Có sẵn
34 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×240+1×185 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x240+1x185-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×240+1×185 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

357,434
Có sẵn
35 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×25 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD1x25-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×25 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

51,282
Có sẵn
36 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×25+1×16 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x25+1x16-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×25+1×16 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

55,671
Có sẵn
37 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×300 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD1x300-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×300 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

350,504
Có sẵn
38 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×300+1×150 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x300+1x150-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×300+1×150 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

405,790
Có sẵn
39 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×300+1×185 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x300+1x185-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×300+1×185 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

419,034
Có sẵn
40 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×35 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD1x35-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×35 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

59,136
Có sẵn
41 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×400 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD1x400-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×400 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

435,974
Có sẵn
42 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×400+1×185 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x400+1x185-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×400+1×185 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

501,732
Có sẵn
43 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×400+1×240 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x400+1x240-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×400+1×240 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

520,289
Có sẵn
44 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×50 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD1x50-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×50 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

74,074
Có sẵn
45 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×50+1×25 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x50+1x25-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×50+1×25 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

84,623
Có sẵn
46 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×50+1×35 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x50+1x35-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×50+1×35 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

87,934
Có sẵn
47 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×70 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD1x70-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×70 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

94,864
Có sẵn
48 Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×70+1×35 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXVD3x70+1x35-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV/DSTA-3×70+1×35 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

108,724
Có sẵn