Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-400-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD400-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
2 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×10(4×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x10-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×10(4×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
3 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x120-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
4 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x150-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
5 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x16-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
6 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x185-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
7 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x240-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
8 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x25-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
9 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×300-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x300-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
10 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x35-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
11 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×4(4×7/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x4-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×4(4×7/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
12 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×400-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x400-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
13 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x50-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
14 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×6(4×7/1.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x6-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×6(4×7/1.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
15 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x70-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
16 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x95-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
17 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-50-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD50-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
18 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-500-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD500-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-500-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
19 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-70-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD70-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
20 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-95-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD95-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
21 Cadivi Cáp điện CXV3-x70-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x70-1kV

Cadivi Cáp điện CXV3-x70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
22 Cadivi Cáp điện CXV4-x70-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV4x70-1kV

Cadivi Cáp điện CXV4-x70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
23 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×10(3×7/1.35)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV3x10-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×10(3×7/1.35)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
24 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×10+1×6(3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV3x10+1x6-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×10+1×6(3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
25 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×16-0.6/1kv

Mã:: CV-DKCVV3x16-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
26 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×16+1×10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV3x16+1x10-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×16+1×10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
27 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×25-0.6/1kv

Mã:: CV-DKCVV3x25-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
28 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×25+1×16(TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV3x25+1x16-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×25+1×16(TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
29 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×35-0.6/1kv

Mã:: CV-DKCVV3x35-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
30 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×35+1×16(TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV3x35+1x16-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×35+1×16(TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
31 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×35+1×25(TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV3x35+1x25-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×35+1×25(TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
32 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×4(3×7/0.85)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV3x4-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×4(3×7/0.85)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
33 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×6(3×7/01.04)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV3x6-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×6(3×7/01.04)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
34 Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×10(4×7/1.35)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV4x10-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×10(4×7/1.35)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
35 Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×16-0.6/1kv

Mã:: CV-DKCVV4x16-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
36 Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×25-0.6/1kv

Mã:: CV-DKCVV4x25-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
37 Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×35-0.6/1kv

Mã:: CV-DKCVV4x35-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
38 Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×4(4×7/0.85)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV4x4-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×4(4×7/0.85)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
39 Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×6(4×7/01.04)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV4x6-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×6(4×7/01.04)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
40 Cadivi Cáp điện nhôm AXV-10 (1×7/1.35) -0.6/1kV

Mã:: CV-AXV10-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-10 (1×7/1.35) -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
41 Cadivi Cáp điện nhôm AXV-120 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXV120-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-120 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
42 Cadivi Cáp điện nhôm AXV-150 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXV150-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-150 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
43 Cadivi Cáp điện nhôm AXV-16 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXV16-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-16 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
44 Cadivi Cáp điện nhôm AXV-185 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXV185-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-185 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
45 Cadivi Cáp điện nhôm AXV-240 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXV240-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-240 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
46 Cadivi Cáp điện nhôm AXV-25 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXV25-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-25 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
47 Cadivi Cáp điện nhôm AXV-2×120 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXV2x120-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-2×120 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn
48 Cadivi Cáp điện nhôm AXV-2×150 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXV2x150-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-2×150 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

Liên hệ Có sẵn