Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-400-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD400-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

768,383
Có sẵn
2 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×10(4×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x10-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×10(4×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

100,947
Có sẵn
3 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x120-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,003,541
Có sẵn
4 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x150-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,194,732
Có sẵn
5 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x16-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

146,762
Có sẵn
6 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x185-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,480,094
Có sẵn
7 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x240-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,929,312
Có sẵn
8 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x25-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

218,680
Có sẵn
9 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×300-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x300-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,406,789
Có sẵn
10 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x35-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

293,370
Có sẵn
11 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×4(4×7/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x4-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×4(4×7/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

52,052
Có sẵn
12 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×400-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x400-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

3,059,056
Có sẵn
13 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x50-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

394,933
Có sẵn
14 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×6(4×7/1.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x6-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×6(4×7/1.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

66,913
Có sẵn
15 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x70-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

553,553
Có sẵn
16 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD4x95-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-4×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

774,466
Có sẵn
17 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-50-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD50-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

113,036
Có sẵn
18 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-500-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD500-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-500-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

974,589
Có sẵn
19 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-70-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD70-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

151,151
Có sẵn
20 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-95-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD95-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

202,741
Có sẵn
21 Cadivi Cáp điện CXV3-x70-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x70-1kV

Cadivi Cáp điện CXV3-x70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

399,399
Có sẵn
22 Cadivi Cáp điện CXV4-x70-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV4x70-1kV

Cadivi Cáp điện CXV4-x70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

542,542
Có sẵn
23 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×10(3×7/1.35)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV3x10-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×10(3×7/1.35)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

75,614
Có sẵn
24 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×10+1×6(3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV3x10+1x6-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×10+1×6(3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

88,781
Có sẵn
25 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×16-0.6/1kv

Mã:: CV-DKCVV3x16-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

107,184
Có sẵn
26 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×16+1×10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV3x16+1x10-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×16+1×10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

127,897
Có sẵn
27 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×25-0.6/1kv

Mã:: CV-DKCVV3x25-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

168,399
Có sẵn
28 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×25+1×16(TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV3x25+1x16-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×25+1×16(TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

200,508
Có sẵn
29 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×35-0.6/1kv

Mã:: CV-DKCVV3x35-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

224,917
Có sẵn
30 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×35+1×16(TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV3x35+1x16-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×35+1×16(TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

257,180
Có sẵn
31 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×35+1×25(TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV3x35+1x25-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×35+1×25(TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

275,044
Có sẵn
32 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×4(3×7/0.85)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV3x4-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×4(3×7/0.85)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

39,193
Có sẵn
33 Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×6(3×7/01.04)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV3x6-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-3×6(3×7/01.04)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

53,284
Có sẵn
34 Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×10(4×7/1.35)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV4x10-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×10(4×7/1.35)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

96,866
Có sẵn
35 Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×16-0.6/1kv

Mã:: CV-DKCVV4x16-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

138,446
Có sẵn
36 Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×25-0.6/1kv

Mã:: CV-DKCVV4x25-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

217,756
Có sẵn
37 Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×35-0.6/1kv

Mã:: CV-DKCVV4x35-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

291,830
Có sẵn
38 Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×4(4×7/0.85)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV4x4-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×4(4×7/0.85)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

48,664
Có sẵn
39 Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×6(4×7/01.04)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Mã:: CV-DKCVV4x6-1kV

Cadivi Cáp điện DK-CVV-4×6(4×7/01.04)-0.6/1kv (TCVN-5935)

Thương hiệu: Cadivi

66,528
Có sẵn
40 Cadivi Cáp điện nhôm AXV-10 (1×7/1.35) -0.6/1kV

Mã:: CV-AXV10-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-10 (1×7/1.35) -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

5,475
Có sẵn
41 Cadivi Cáp điện nhôm AXV-120 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXV120-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-120 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

35,882
Có sẵn
42 Cadivi Cáp điện nhôm AXV-150 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXV150-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-150 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

42,196
Có sẵn
43 Cadivi Cáp điện nhôm AXV-16 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXV16-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-16 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

6,992
Có sẵn
44 Cadivi Cáp điện nhôm AXV-185 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXV185-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-185 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

52,591
Có sẵn
45 Cadivi Cáp điện nhôm AXV-240 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXV240-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-240 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

65,604
Có sẵn
46 Cadivi Cáp điện nhôm AXV-25 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXV25-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-25 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

9,617
Có sẵn
47 Cadivi Cáp điện nhôm AXV-2×120 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXV2x120-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-2×120 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

96,481
Có sẵn
48 Cadivi Cáp điện nhôm AXV-2×150 -0.6/1kV

Mã:: CV-AXV2x150-1kV

Cadivi Cáp điện nhôm AXV-2×150 -0.6/1kV

Thương hiệu: Cadivi

109,571
Có sẵn