Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×400-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD2x400-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,581,888
Có sẵn
2 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD2x50-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

211,519
Có sẵn
3 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×6(2×7/1.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD2x6-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×6(2×7/1.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

43,197
Có sẵn
4 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD2x70-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

292,446
Có sẵn
5 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD2x95-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-2×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

396,088
Có sẵn
6 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-300-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD300-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

606,760
Có sẵn
7 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-35-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD35-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

86,856
Có sẵn
8 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×10(3×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x10-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×10(3×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

79,695
Có sẵn
9 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×10+1×6(3×7/0.85+1×7/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x10+1x6-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×10+1×6(3×7/0.85+1×7/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

92,631
Có sẵn
10 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x120-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

758,912
Có sẵn
11 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×120+1×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x120+1x70-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×120+1×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

897,897
Có sẵn
12 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×120+1×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x120+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×120+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

8,648,717
Có sẵn
13 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x150-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

905,443
Có sẵn
14 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×150+1×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x150+1x70-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×150+1×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,070,608
Có sẵn
15 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×150+1×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x150+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×150+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,121,659
Có sẵn
16 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x16-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

115,115
Có sẵn
17 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×16+1×10(3×7/0.85+1×7/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x16+1x10-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×16+1×10(3×7/0.85+1×7/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

138,446
Có sẵn
18 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x185-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,123,045
Có sẵn
19 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×185+1×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x185+1x120-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×185+1×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,395,625
Có sẵn
20 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×185+1×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x185+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×185+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,305,766
Có sẵn
21 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x240-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,459,920
Có sẵn
22 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×240+1×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x240+1x120-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×240+1×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,747,900
Có sẵn
23 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×240+1×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x240+1x150-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×240+1×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,801,954
Có sẵn
24 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×240+1×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x240+1x185-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×240+1×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,875,104
Có sẵn
25 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x25-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

171,094
Có sẵn
26 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×25+1×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x25+1x16-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×25+1×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

200,354
Có sẵn
27 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×300-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x300-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,816,507
Có sẵn
28 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×300+1×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x300+1x150-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×300+1×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,171,246
Có sẵn
29 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×300+1×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x300+1x185-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×300+1×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,177,945
Có sẵn
30 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x35-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

226,380
Có sẵn
31 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×35+1×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x35+1x16-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×35+1×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

256,564
Có sẵn
32 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×35+1×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x35+1x25-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×35+1×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

274,582
Có sẵn
33 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×4(3×7/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x4-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×4(3×7/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

42,042
Có sẵn
34 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×4+1×2.5(3×7/0.85+1×7/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x4+1x2.5-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×4+1×2.5(3×7/0.85+1×7/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

49,049
Có sẵn
35 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×400-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x400-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,308,075
Có sẵn
36 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×400+1×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x400+1x185-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×400+1×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,667,588
Có sẵn
37 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×400+1×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x400+1x240-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×400+1×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,865,324
Có sẵn
38 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x50-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

301,455
Có sẵn
39 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×50+1×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x50+1x25-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×50+1×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

351,736
Có sẵn
40 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×50+1×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x50+1x35-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×50+1×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

370,601
Có sẵn
41 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×6(3×7/1.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x6-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×6(3×7/1.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

55,671
Có sẵn
42 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×6+1×4(3×7/0.85+1×7/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x6+1x4-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×6+1×4(3×7/0.85+1×7/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

62,909
Có sẵn
43 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x70-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

421,190
Có sẵn
44 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×70+1×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x70+1x35-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×70+1×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

489,797
Có sẵn
45 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×70+1×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x70+1x50-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×70+1×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

513,359
Có sẵn
46 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x95-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

575,960
Có sẵn
47 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×95+1×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x95+1x50-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×95+1×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

683,144
Có sẵn
48 Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×95+1×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CXVD3x95+1x70-1kV

Cadivi Cáp điện CXV/DSTA-3×95+1×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

723,646
Có sẵn