Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadivi Cáp điện CXV-2×2.5(2×7/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV2x2.5-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-2×2.5(2×7/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

16,401
Có sẵn
2 Cadivi Cáp điện CXV-2×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV2x240-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-2×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

936,859
Có sẵn
3 Cadivi Cáp điện CXV-2×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV2x25-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-2×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

109,340
Có sẵn
4 Cadivi Cáp điện CXV-2×300-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV2x300-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-2×300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,174,481
Có sẵn
5 Cadivi Cáp điện CXV-2×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV2x35-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-2×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

146,762
Có sẵn
6 Cadivi Cáp điện CXV-2×4(2×7/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV2x4.0-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-2×4(2×7/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

23,408
Có sẵn
7 Cadivi Cáp điện CXV-2×400-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV2x400-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-2×400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,495,879
Có sẵn
8 Cadivi Cáp điện CXV-2×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV2x50-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-2×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

195,426
Có sẵn
9 Cadivi Cáp điện CXV-2×6(2×7/1.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV2x6.0-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-2×6(2×7/1.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

31,801
Có sẵn
10 Cadivi Cáp điện CXV-2×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV2x70-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-2×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

273,119
Có sẵn
11 Cadivi Cáp điện CXV-2×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV2x95-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-2×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

372,680
Có sẵn
12 Cadivi Cáp điện CXV-300-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x300-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

565,565
Có sẵn
13 Cadivi Cáp điện CXV-35-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV1x35-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

67,298
Có sẵn
14 Cadivi Cáp điện CXV-3×1.0(3×7/0.425)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x1.0-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×1.0(3×7/0.425)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

12,097
Có sẵn
15 Cadivi Cáp điện CXV-3×1.5(3×7/0.52)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x1.5-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×1.5(3×7/0.52)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

15,308
Có sẵn
16 Cadivi Cáp điện CXV-3×10(3×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x10-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×10(3×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

67,991
Có sẵn
17 Cadivi Cáp điện CXV-3×10+1×6(3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x10+1x6-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×10+1×6(3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

80,773
Có sẵn
18 Cadivi Cáp điện CXV-3×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x120-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

709,016
Có sẵn
19 Cadivi Cáp điện CXV-3×120+1×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x120+1x70-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×120+1×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

845,845
Có sẵn
20 Cadivi Cáp điện CXV-3×120+1×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x120+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×120+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

899,052
Có sẵn
21 Cadivi Cáp điện CXV-3×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x150-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

849,695
Có sẵn
22 Cadivi Cáp điện CXV-3×150+1×70-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x150+1x70-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×150+1×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,011,087
Có sẵn
23 Cadivi Cáp điện CXV-3×150+1×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x150+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×150+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,061,445
Có sẵn
24 Cadivi Cáp điện CXV-3×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x16-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

102,718
Có sẵn
25 Cadivi Cáp điện CXV-3×16+1×10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x16+1x10-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×16+1×10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

125,125
Có sẵn
26 Cadivi Cáp điện CXV-3×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x185-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,059,751
Có sẵn
27 Cadivi Cáp điện CXV-3×185+1×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x185+1x120-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×185+1×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,325,940
Có sẵn
28 Cadivi Cáp điện CXV-3×185+1×95-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x185+1x95-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×185+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,241,933
Có sẵn
29 Cadivi Cáp điện CXV-3×2.5(3×7/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x2.5-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×2.5(3×7/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

21,637
Có sẵn
30 Cadivi Cáp điện CXV-3×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x240-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,385,153
Có sẵn
31 Cadivi Cáp điện CXV-3×240+1×120-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x240+1x120-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×240+1×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,665,895
Có sẵn
32 Cadivi Cáp điện CXV-3×240+1×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x240+1x150-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×240+1×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

171,949
Có sẵn
33 Cadivi Cáp điện CXV-3×240+1×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x240+1x185-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×240+1×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,791,867
Có sẵn
34 Cadivi Cáp điện CXV-3×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x25-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

156,156
Có sẵn
35 Cadivi Cáp điện CXV-3×25+1×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x25+1x16-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×25+1×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

186,263
Có sẵn
36 Cadivi Cáp điện CXV-3×300-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x300-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×300-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

1,732,654
Có sẵn
37 Cadivi Cáp điện CXV-3×300+1×150-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x300+1x150-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×300+1×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,079,462
Có sẵn
38 Cadivi Cáp điện CXV-3×300+1×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x300+1x185-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×300+1×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,087,239
Có sẵn
39 Cadivi Cáp điện CXV-3×35-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x35-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

211,134
Có sẵn
40 Cadivi Cáp điện CXV-3×35+1×16-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x35+1x16-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×35+1×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

240,548
Có sẵn
41 Cadivi Cáp điện CXV-3×35+1×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x35+1x25-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×35+1×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

258,489
Có sẵn
42 Cadivi Cáp điện CXV-3×4(3×7/0.85)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x4.0-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×4(3×7/0.85)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

31,262
Có sẵn
43 Cadivi Cáp điện CXV-3×4+1×2.5(3×7/0.85+1×7/0.67)-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x4+1x2.5-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×4+1×2.5(3×7/0.85+1×7/0.67)-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

37,268
Có sẵn
44 Cadivi Cáp điện CXV-3×400-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x400-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×400-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,208,822
Có sẵn
45 Cadivi Cáp điện CXV-3×400+1×185-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x400+1x185-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×400+1×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,560,866
Có sẵn
46 Cadivi Cáp điện CXV-3×400+1×240-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x400+1x240-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×400+1×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

2,752,981
Có sẵn
47 Cadivi Cáp điện CXV-3×50-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x50-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

283,437
Có sẵn
48 Cadivi Cáp điện CXV-3×50+1×25-0.6/1kv

Mã:: CV-CXV3x50+1x25-1kV

Cadivi Cáp điện CXV-3×50+1×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadivi

332,409
Có sẵn