Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 120/19

Mã:: CS-ASV120/19

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 120/19

Thương hiệu: Cadisun

47,449
Có sẵn
2 Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 120/27

Mã:: CS-ASV120/27

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 120/27

Thương hiệu: Cadisun

49,615
Có sẵn
3 Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 150/19

Mã:: CS-ASV150/19

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 150/19

Thương hiệu: Cadisun

57,397
Có sẵn
4 Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 150/24

Mã:: CS-ASV150/24

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 150/24

Thương hiệu: Cadisun

59,926
Có sẵn
5 Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 185/43

Mã:: CS-ASV185/43

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 185/43

Thương hiệu: Cadisun

78,321
Có sẵn
6 Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 240/56

Mã:: CS-ASV240/56

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 240/56

Thương hiệu: Cadisun

101,582
Có sẵn
7 Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 300/39

Mã:: CS-ASV300/39

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 300/39

Thương hiệu: Cadisun

114,304
Có sẵn
8 Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 35/6.2

Mã:: CS-ASV35/6.2

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 35/6.2

Thương hiệu: Cadisun

15,925
Có sẵn
9 Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 50/8.0

Mã:: CS-ASV50/8.0

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 50/8.0

Thương hiệu: Cadisun

20,635
Có sẵn
10 Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 70/11

Mã:: CS-ASV70/11

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 70/11

Thương hiệu: Cadisun

28,115
Có sẵn
11 Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 95/16

Mã:: CS-ASV95/16

Cadisun Cáp nhôm lõi thép AsV 95/16

Thương hiệu: Cadisun

39,165
Có sẵn
12 Cadisun Cáp nhôm trần A 120

Mã:: CS-A120

Cadisun Cáp nhôm trần A 120

Thương hiệu: Cadisun

103,005
Có sẵn
13 Cadisun Cáp nhôm trần A 150

Mã:: CS-A150

Cadisun Cáp nhôm trần A 150

Thương hiệu: Cadisun

102,848
Có sẵn
14 Cadisun Cáp nhôm trần A 185

Mã:: CS-A185

Cadisun Cáp nhôm trần A 185

Thương hiệu: Cadisun

103,297
Có sẵn
15 Cadisun Cáp nhôm trần A 240

Mã:: CS-A240

Cadisun Cáp nhôm trần A 240

Thương hiệu: Cadisun

102,504
Có sẵn
16 Cadisun Cáp nhôm trần A 25

Mã:: CS-A25

Cadisun Cáp nhôm trần A 25

Thương hiệu: Cadisun

107,944
Có sẵn
17 Cadisun Cáp nhôm trần A 300

Mã:: CS-A300

Cadisun Cáp nhôm trần A 300

Thương hiệu: Cadisun

102,582
Có sẵn
18 Cadisun Cáp nhôm trần A 35

Mã:: CS-A35

Cadisun Cáp nhôm trần A 35

Thương hiệu: Cadisun

104,804
Có sẵn
19 Cadisun Cáp nhôm trần A 400 (37 sợi)

Mã:: CS-A400-37

Cadisun Cáp nhôm trần A 400 (37 sợi)

Thương hiệu: Cadisun

102,551
Có sẵn
20 Cadisun Cáp nhôm trần A 400 (61 sợi)

Mã:: CS-A400-61

Cadisun Cáp nhôm trần A 400 (61 sợi)

Thương hiệu: Cadisun

103,030
Có sẵn
21 Cadisun Cáp nhôm trần A 50

Mã:: CS-A50

Cadisun Cáp nhôm trần A 50

Thương hiệu: Cadisun

103,518
Có sẵn
22 Cadisun Cáp nhôm trần A 500

Mã:: CS-A500

Cadisun Cáp nhôm trần A 500

Thương hiệu: Cadisun

102,344
Có sẵn
23 Cadisun Cáp nhôm trần A 630

Mã:: CS-A630

Cadisun Cáp nhôm trần A 630

Thương hiệu: Cadisun

102,147
Có sẵn
24 Cadisun Cáp nhôm trần A 70 (19 sợi)

Mã:: CS-A70-19

Cadisun Cáp nhôm trần A 70 (19 sợi)

Thương hiệu: Cadisun

104,244
Có sẵn
25 Cadisun Cáp nhôm trần A 70 (7 sợi)

Mã:: CS-A70-7

Cadisun Cáp nhôm trần A 70 (7 sợi)

Thương hiệu: Cadisun

102,871
Có sẵn
26 Cadisun Cáp nhôm trần A 800

Mã:: CS-A800

Cadisun Cáp nhôm trần A 800

Thương hiệu: Cadisun

102,230
Có sẵn
27 Cadisun Cáp nhôm trần A 95 (19 sợi)

Mã:: CS-A95-19

Cadisun Cáp nhôm trần A 95 (19 sợi)

Thương hiệu: Cadisun

103,416
Có sẵn
28 Cadisun Cáp nhôm trần A 95 (7 sợi)

Mã:: CS-A95-7

Cadisun Cáp nhôm trần A 95 (7 sợi)

Thương hiệu: Cadisun

102,477
Có sẵn
29 Cadisun Cáp nhôm trần A 16

Mã:: CS-A16

Cadisun Cáp nhôm trần A 16

Thương hiệu: Cadisun

111,235
Có sẵn
30 Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 120/19

Mã:: CS-AS120/19

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 120/19

Thương hiệu: Cadisun

88,831
Có sẵn
31 Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 120/27

Mã:: CS-AS120/27

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 120/27

Thương hiệu: Cadisun

84,282
Có sẵn
32 Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 150/19

Mã:: CS-AS150/19

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 150/19

Thương hiệu: Cadisun

90,947
Có sẵn
33 Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 150/24

Mã:: CS-AS150/24

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 150/24

Thương hiệu: Cadisun

87,918
Có sẵn
34 Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 150/34

Mã:: CS-AS150/34

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 150/34

Thương hiệu: Cadisun

81,959
Có sẵn
35 Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 185/24

Mã:: CS-AS185/24

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 185/24

Thương hiệu: Cadisun

89,692
Có sẵn
36 Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 185/29

Mã:: CS-AS185/29

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 185/29

Thương hiệu: Cadisun

88,050
Có sẵn
37 Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 240/32

Mã:: CS-AS240/32

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 240/32

Thương hiệu: Cadisun

89,422
Có sẵn
38 Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 240/39

Mã:: CS-AS240/39

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 240/39

Thương hiệu: Cadisun

85,426
Có sẵn
39 Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 300/39

Mã:: CS-AS300/39

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 300/39

Thương hiệu: Cadisun

87,758
Có sẵn
40 Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 35/6.2

Mã:: CS-AS35/6.2

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 35/6.2

Thương hiệu: Cadisun

85,738
Có sẵn
41 Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 400/51

Mã:: CS-AS400/51

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 400/51

Thương hiệu: Cadisun

88,914
Có sẵn
42 Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 400/93

Mã:: CS-AS400/93

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 400/93

Thương hiệu: Cadisun

84,891
Có sẵn
43 Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 50/8.0

Mã:: CS-AS50/8.0

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 50/8.0

Thương hiệu: Cadisun

85,146
Có sẵn
44 Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 70/11

Mã:: CS-AS70/11

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 70/11

Thương hiệu: Cadisun

84,812
Có sẵn
45 Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 95/16

Mã:: CS-AS95/16

Cadisun Cáp nhôm trần lõi thép As 95/16

Thương hiệu: Cadisun

84,723
Có sẵn
46 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×120-24kV

Mã:: CS-ADCT1x120-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

145,721
Có sẵn
47 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×120-40.5kV

Mã:: CS-ADCT1x120-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×120-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

186,686
Có sẵn
48 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×150-24kV

Mã:: CS-ADCT1x150-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

159,766
Có sẵn