Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp điện CXV 4×300

Mã:: CS-CXV4x300-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 4×300

Thương hiệu: Cadisun

3,021,079
Có sẵn
2 Cadisun Cáp điện CXV 4×35

Mã:: CS-CXV4x35-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 4×35

Thương hiệu: Cadisun

354,698
Có sẵn
3 Cadisun Cáp điện CXV 4×4

Mã:: CS-CXV4x4-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 4×4

Thương hiệu: Cadisun

48,245
Có sẵn
4 Cadisun Cáp điện CXV 4×400

Mã:: CS-CXV4x400-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 4×400

Thương hiệu: Cadisun

3,919,103
Có sẵn
5 Cadisun Cáp điện CXV 4×50

Mã:: CS-CXV4x50-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 4×50

Thương hiệu: Cadisun

488,298
Có sẵn
6 Cadisun Cáp điện CXV 4×6

Mã:: CS-CXV4x6-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 4×6

Thương hiệu: Cadisun

69,722
Có sẵn
7 Cadisun Cáp điện CXV 4×70

Mã:: CS-CXV4x70-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 4×70

Thương hiệu: Cadisun

689,139
Có sẵn
8 Cadisun Cáp điện CXV 4×95

Mã:: CS-CXV4x95-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 4×95

Thương hiệu: Cadisun

948,574
Có sẵn
9 Cadisun Cáp điện DSTA 2×1.5

Mã:: CS-CXVDV2x1.5-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 2×1.5

Thương hiệu: Cadisun

19,400
Có sẵn
10 Cadisun Cáp điện DSTA 2×120

Mã:: CS-CXVDV2x120-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 2×120

Thương hiệu: Cadisun

659,650
Có sẵn
11 Cadisun Cáp điện DSTA 2×150

Mã:: CS-CXVDV2x150-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 2×150

Thương hiệu: Cadisun

823,422
Có sẵn
12 Cadisun Cáp điện DSTA 2×16

Mã:: CS-CXVDV2x16-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 2×16

Thương hiệu: Cadisun

98,520
Có sẵn
13 Cadisun Cáp điện DSTA 2×2.5

Mã:: CS-CXVDV2x2.5-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 2×2.5

Thương hiệu: Cadisun

25,802
Có sẵn
14 Cadisun Cáp điện DSTA 2×25

Mã:: CS-CXVDV2x25-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 2×25

Thương hiệu: Cadisun

146,939
Có sẵn
15 Cadisun Cáp điện DSTA 2×35

Mã:: CS-CXVDV2x35-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 2×35

Thương hiệu: Cadisun

198,845
Có sẵn
16 Cadisun Cáp điện DSTA 2×4

Mã:: CS-CXVDV2x4-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 2×4

Thương hiệu: Cadisun

34,127
Có sẵn
17 Cadisun Cáp điện DSTA 2×50

Mã:: CS-CXVDV2x50-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 2×50

Thương hiệu: Cadisun

269,796
Có sẵn
18 Cadisun Cáp điện DSTA 2×6

Mã:: CS-CXVDV2x6-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 2×6

Thương hiệu: Cadisun

45,693
Có sẵn
19 Cadisun Cáp điện DSTA 2×70

Mã:: CS-CXVDV2x70-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 2×70

Thương hiệu: Cadisun

376,927
Có sẵn
20 Cadisun Cáp điện DSTA 2×95

Mã:: CS-CXVDV2x95-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 2×95

Thương hiệu: Cadisun

532,228
Có sẵn
21 Cadisun Cáp điện DSTA 3×1.5

Mã:: CS-CXVDV3x1.5-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×1.5

Thương hiệu: Cadisun

25,959
Có sẵn
22 Cadisun Cáp điện DSTA 3×10

Mã:: CS-CXVDV3x10-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×10

Thương hiệu: Cadisun

93,604
Có sẵn
23 Cadisun Cáp điện DSTA 3×10+1×6

Mã:: CS-CXVDV3x10+1x6-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×10+1×6

Thương hiệu: Cadisun

110,232
Có sẵn
24 Cadisun Cáp điện DSTA 3×120

Mã:: CS-CXVDV3x120-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×120

Thương hiệu: Cadisun

953,780
Có sẵn
25 Cadisun Cáp điện DSTA 3×120+1×70

Mã:: CS-CXVDV3x120+1x70-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×120+1×70

Thương hiệu: Cadisun

1,128,313
Có sẵn
26 Cadisun Cáp điện DSTA 3×120+1×95

Mã:: CS-CXVDV3x120+1x95-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×120+1×95

Thương hiệu: Cadisun

1,197,306
Có sẵn
27 Cadisun Cáp điện DSTA 3×150

Mã:: CS-CXVDV3x150-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×150

Thương hiệu: Cadisun

1,183,207
Có sẵn
28 Cadisun Cáp điện DSTA 3×150+1×120

Mã:: CS-CXVDV3x150+1x120-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×150+1×120

Thương hiệu: Cadisun

1,484,853
Có sẵn
29 Cadisun Cáp điện DSTA 3×150+1×70

Mã:: CS-CXVDV3x150+1x70-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×150+1×70

Thương hiệu: Cadisun

1,353,555
Có sẵn
30 Cadisun Cáp điện DSTA 3×150+1×95

Mã:: CS-CXVDV3x150+1x95-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×150+1×95

Thương hiệu: Cadisun

1,421,939
Có sẵn
31 Cadisun Cáp điện DSTA 3×16

Mã:: CS-CXVDV3x16-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×16

Thương hiệu: Cadisun

140,092
Có sẵn
32 Cadisun Cáp điện DSTA 3×16+1×10

Mã:: CS-CXVDV3x16+1x10-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×16+1×10

Thương hiệu: Cadisun

166,681
Có sẵn
33 Cadisun Cáp điện DSTA 3×185

Mã:: CS-CXVDV3x185-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×185

Thương hiệu: Cadisun

1,473,112
Có sẵn
34 Cadisun Cáp điện DSTA 3×185+1×120

Mã:: CS-CXVDV3x185+1x120-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×185+1×120

Thương hiệu: Cadisun

1,775,019
Có sẵn
35 Cadisun Cáp điện DSTA 3×185+1×150

Mã:: CS-CXVDV3x185+1x150-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×185+1×150

Thương hiệu: Cadisun

1,850,254
Có sẵn
36 Cadisun Cáp điện DSTA 3×185+1×95

Mã:: CS-CXVDV3x185+1x95-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×185+1×95

Thương hiệu: Cadisun

1,711,895
Có sẵn
37 Cadisun Cáp điện DSTA 3×2.5

Mã:: CS-CXVDV3x2.5-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×2.5

Thương hiệu: Cadisun

34,998
Có sẵn
38 Cadisun Cáp điện DSTA 3×2.5+1×1.5

Mã:: CS-CXVDV3x2.5+1x1.5-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×2.5+1×1.5

Thương hiệu: Cadisun

39,506
Có sẵn
39 Cadisun Cáp điện DSTA 3×240

Mã:: CS-CXVDV3x240-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×240

Thương hiệu: Cadisun

1,910,980
Có sẵn
40 Cadisun Cáp điện DSTA 3×240+1×120

Mã:: CS-CXVDV3x240+1x120-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×240+1×120

Thương hiệu: Cadisun

2,205,480
Có sẵn
41 Cadisun Cáp điện DSTA 3×240+1×150

Mã:: CS-CXVDV3x240+1x150-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×240+1×150

Thương hiệu: Cadisun

2,283,700
Có sẵn
42 Cadisun Cáp điện DSTA 3×240+1×185

Mã:: CS-CXVDV3x240+1x185-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×240+1×185

Thương hiệu: Cadisun

2,379,756
Có sẵn
43 Cadisun Cáp điện DSTA 3×25

Mã:: CS-CXVDV3x25-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×25

Thương hiệu: Cadisun

209,566
Có sẵn
44 Cadisun Cáp điện DSTA 3×25+1×16

Mã:: CS-CXVDV3x25+1x16-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×25+1×16

Thương hiệu: Cadisun

249,879
Có sẵn
45 Cadisun Cáp điện DSTA 3×300

Mã:: CS-CXVDV3x300-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×300

Thương hiệu: Cadisun

237,644
Có sẵn
46 Cadisun Cáp điện DSTA 3×300+1×150

Mã:: CS-CXVDV3x300+1x150-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×300+1×150

Thương hiệu: Cadisun

2,745,718
Có sẵn
47 Cadisun Cáp điện DSTA 3×300+1×185

Mã:: CS-CXVDV3x300+1x185-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×300+1×185

Thương hiệu: Cadisun

2,844,200
Có sẵn
48 Cadisun Cáp điện DSTA 3×300+1×240

Mã:: CS-CXVDV3x300+1x240-1kV

Cadisun Cáp điện DSTA 3×300+1×240

Thương hiệu: Cadisun

2,988,476
Có sẵn