Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp điện CXV 3×150

Mã:: CS-CXV3x150-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×150

Thương hiệu: Cadisun

1,112,617
Có sẵn
2 Cadisun Cáp điện CXV 3×150+1×120

Mã:: CS-CXV3x150+1x120-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×150+1×120

Thương hiệu: Cadisun

1,404,688
Có sẵn
3 Cadisun Cáp điện CXV 3×150+1×70

Mã:: CS-CXV3x150+1x70-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×150+1×70

Thương hiệu: Cadisun

1,277,448
Có sẵn
4 Cadisun Cáp điện CXV 3×150+1×95

Mã:: CS-CXV3x150+1x95-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×150+1×95

Thương hiệu: Cadisun

1,343,726
Có sẵn
5 Cadisun Cáp điện CXV 3×16

Mã:: CS-CXV3x16-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×16

Thương hiệu: Cadisun

125,361
Có sẵn
6 Cadisun Cáp điện CXV 3×16+1×10

Mã:: CS-CXV3x16+1x10-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×16+1×10

Thương hiệu: Cadisun

152,145
Có sẵn
7 Cadisun Cáp điện CXV 3×185

Mã:: CS-CXV3x185-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×185

Thương hiệu: Cadisun

1,391,534
Có sẵn
8 Cadisun Cáp điện CXV 3×185+1×120

Mã:: CS-CXV3x185+1x120-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×185+1×120

Thương hiệu: Cadisun

1,683,280
Có sẵn
9 Cadisun Cáp điện CXV 3×185+1×150

Mã:: CS-CXV3x185+1x150-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×185+1×150

Thương hiệu: Cadisun

1,755,928
Có sẵn
10 Cadisun Cáp điện CXV 3×185+1×95

Mã:: CS-CXV3x185+1x95-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×185+1×95

Thương hiệu: Cadisun

1,622,103
Có sẵn
11 Cadisun Cáp điện CXV 3×2.5

Mã:: CS-CXV3x2.5v-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×2.5

Thương hiệu: Cadisun

25,561
Có sẵn
12 Cadisun Cáp điện CXV 3×2.5+1×1.5

Mã:: CS-CXV3x2.5+1x1.5-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×2.5+1×1.5

Thương hiệu: Cadisun

29,972
Có sẵn
13 Cadisun Cáp điện CXV 3×240

Mã:: CS-CXV3x240-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×240

Thương hiệu: Cadisun

1,814,890
Có sẵn
14 Cadisun Cáp điện CXV 3×240+1×120

Mã:: CS-CXV3x240+1x120-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×240+1×120

Thương hiệu: Cadisun

2,104,445
Có sẵn
15 Cadisun Cáp điện CXV 3×240+1×150

Mã:: CS-CXV3x240+1x150-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×240+1×150

Thương hiệu: Cadisun

2,177,247
Có sẵn
16 Cadisun Cáp điện CXV 3×240+1×185

Mã:: CS-CXV3x240+1x185-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×240+1×185

Thương hiệu: Cadisun

2,270,208
Có sẵn
17 Cadisun Cáp điện CXV 3×25

Mã:: CS-CXV3x25-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×25

Thương hiệu: Cadisun

193,732
Có sẵn
18 Cadisun Cáp điện CXV 3×25+1×16

Mã:: CS-CXV3x25+1x16-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×25+1×16

Thương hiệu: Cadisun

233,049
Có sẵn
19 Cadisun Cáp điện CXV 3×300

Mã:: CS-CXV3x300-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×300

Thương hiệu: Cadisun

2,270,416
Có sẵn
20 Cadisun Cáp điện CXV 3×300+1×150

Mã:: CS-CXV3x300+1x150-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×300+1×150

Thương hiệu: Cadisun

2,628,022
Có sẵn
21 Cadisun Cáp điện CXV 3×300+1×185

Mã:: CS-CXV3x300+1x185-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×300+1×185

Thương hiệu: Cadisun

2,723,990
Có sẵn
22 Cadisun Cáp điện CXV 3×300+1×240

Mã:: CS-CXV3x300+1x240-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×300+1×240

Thương hiệu: Cadisun

2,864,761
Có sẵn
23 Cadisun Cáp điện CXV 3×35

Mã:: CS-CXV3x35-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×35

Thương hiệu: Cadisun

267,651
Có sẵn
24 Cadisun Cáp điện CXV 3×35+1×16

Mã:: CS-CXV3x35+1x16-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×35+1×16

Thương hiệu: Cadisun

307,515
Có sẵn
25 Cadisun Cáp điện CXV 3×35+1×25

Mã:: CS-CXV3x35+1x25-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×35+1×25

Thương hiệu: Cadisun

330,124
Có sẵn
26 Cadisun Cáp điện CXV 3×4

Mã:: CS-CXV3x4-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×4

Thương hiệu: Cadisun

37,265
Có sẵn
27 Cadisun Cáp điện CXV 3×4+1×2.5

Mã:: CS-CXV3x4+1x2.5-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×4+1×2.5

Thương hiệu: Cadisun

44,390
Có sẵn
28 Cadisun Cáp điện CXV 3×400

Mã:: CS-CXV3x400-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×400

Thương hiệu: Cadisun

2,941,082
Có sẵn
29 Cadisun Cáp điện CXV 3×50

Mã:: CS-CXV3x50-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×50

Thương hiệu: Cadisun

367,664
Có sẵn
30 Cadisun Cáp điện CXV 3×50+1×25

Mã:: CS-CXV3x50+1x25-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×50+1×25

Thương hiệu: Cadisun

429,608
Có sẵn
31 Cadisun Cáp điện CXV 3×50+1×35

Mã:: CS-CXV3x50+1x35-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×50+1×35

Thương hiệu: Cadisun

454,530
Có sẵn
32 Cadisun Cáp điện CXV 3×6

Mã:: CS-CXV3x6-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×6

Thương hiệu: Cadisun

53,369
Có sẵn
33 Cadisun Cáp điện CXV 3×6+1×4

Mã:: CS-CXV3x6+1x4-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×6+1×4

Thương hiệu: Cadisun

63,759
Có sẵn
34 Cadisun Cáp điện CXV 3×70

Mã:: CS-CXV3x70-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×70

Thương hiệu: Cadisun

518,710
Có sẵn
35 Cadisun Cáp điện CXV 3×70+1×35

Mã:: CS-CXV3x70+1x35-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×70+1×35

Thương hiệu: Cadisun

604,620
Có sẵn
36 Cadisun Cáp điện CXV 3×70+1×50

Mã:: CS-CXV3x70+1x50-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×70+1×50

Thương hiệu: Cadisun

637,602
Có sẵn
37 Cadisun Cáp điện CXV 3×95

Mã:: CS-CXV3x95-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×95

Thương hiệu: Cadisun

719,960
Có sẵn
38 Cadisun Cáp điện CXV 3×95+1×50

Mã:: CS-CXV3x95+1x50-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×95+1×50

Thương hiệu: Cadisun

830,277
Có sẵn
39 Cadisun Cáp điện CXV 3×95+1×70

Mã:: CS-CXV3x95+1x70-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×95+1×70

Thương hiệu: Cadisun

879,804
Có sẵn
40 Cadisun Cáp điện CXV 4×1.5

Mã:: CS-CXV4x1.5-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 4×1.5

Thương hiệu: Cadisun

22,221
Có sẵn
41 Cadisun Cáp điện CXV 4×10

Mã:: CS-CXV4x10-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 4×10

Thương hiệu: Cadisun

109,208
Có sẵn
42 Cadisun Cáp điện CXV 4×120

Mã:: CS-CXV4x120-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 4×120

Thương hiệu: Cadisun

1,187,589
Có sẵn
43 Cadisun Cáp điện CXV 4×150

Mã:: CS-CXV4x150-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 4×150

Thương hiệu: Cadisun

1,479,153
Có sẵn
44 Cadisun Cáp điện CXV 4×16

Mã:: CS-CXV4x16-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 4×16

Thương hiệu: Cadisun

165,210
Có sẵn
45 Cadisun Cáp điện CXV 4×185

Mã:: CS-CXV4x185-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 4×185

Thương hiệu: Cadisun

1,851,452
Có sẵn
46 Cadisun Cáp điện CXV 4×2.5

Mã:: CS-CXV4x2.5-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 4×2.5

Thương hiệu: Cadisun

33,160
Có sẵn
47 Cadisun Cáp điện CXV 4×240

Mã:: CS-CXV4x240-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 4×240

Thương hiệu: Cadisun

2,416,125
Có sẵn
48 Cadisun Cáp điện CXV 4×25

Mã:: CS-CXV4x25-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 4×25

Thương hiệu: Cadisun

255,560
Có sẵn