Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp điện CV 1×50

Mã:: CS-CV1x50-1kV

Cadisun Cáp điện CV 1×50

Thương hiệu: Cadisun

117,070
Có sẵn
2 Cadisun Cáp điện CV 1×500

Mã:: CS-CV1x500-1kV

Cadisun Cáp điện CV 1×500

Thương hiệu: Cadisun

1,201,961
Có sẵn
3 Cadisun cáp điện CV 1×6

Mã:: CS-CV1x6

Cadisun cáp điện CV 1×6

Thương hiệu: Cadisun

8,025
Có sẵn
4 Cadisun Cáp điện CV 1×630

Mã:: CS-CV1x630-1kV

Cadisun Cáp điện CV 1×630

Thương hiệu: Cadisun

1,516,749
Có sẵn
5 Cadisun cáp điện CV 1×7

Mã:: CS-CV1x7

Cadisun cáp điện CV 1×7

Thương hiệu: Cadisun

9,247
Có sẵn
6 Cadisun Cáp điện CV 1×70

Mã:: CS-CV1x70-1kV

Cadisun Cáp điện CV 1×70

Thương hiệu: Cadisun

165,300
Có sẵn
7 Cadisun cáp điện CV 1×8

Mã:: CS-CV1x8

Cadisun cáp điện CV 1×8

Thương hiệu: Cadisun

10,387
Có sẵn
8 Cadisun Cáp điện CV 1×800

Mã:: CS-CV1x800-1kV

Cadisun Cáp điện CV 1×800

Thương hiệu: Cadisun

1,934,433
Có sẵn
9 Cadisun Cáp điện CV 1×95

Mã:: CS-CV1x95-1kV

Cadisun Cáp điện CV 1×95

Thương hiệu: Cadisun

231,204
Có sẵn
10 Cadisun Cáp điện CXV 1×1.5

Mã:: CS-CXV1x1.5-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×1.5

Thương hiệu: Cadisun

5,052
Có sẵn
11 Cadisun Cáp điện CXV 1×10

Mã:: CS-CXV1x10-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×10

Thương hiệu: Cadisun

26,071
Có sẵn
12 Cadisun Cáp điện CXV 1×120

Mã:: CS-CXV1x120-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×120

Thương hiệu: Cadisun

292,395
Có sẵn
13 Cadisun Cáp điện CXV 1×150

Mã:: CS-CXV1x150-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×150

Thương hiệu: Cadisun

364,019
Có sẵn
14 Cadisun Cáp điện CXV 1×16

Mã:: CS-CXV1x16-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×16

Thương hiệu: Cadisun

40,408
Có sẵn
15 Cadisun Cáp điện CXV 1×185

Mã:: CS-CXV1x185-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×185

Thương hiệu: Cadisun

455,769
Có sẵn
16 Cadisun Cáp điện CXV 1×2.5

Mã:: CS-CXV1x2.5-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×2.5

Thương hiệu: Cadisun

7,682
Có sẵn
17 Cadisun Cáp điện CXV 1×240

Mã:: CS-CXV1x240-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×240

Thương hiệu: Cadisun

595,479
Có sẵn
18 Cadisun Cáp điện CXV 1×25

Mã:: CS-CXV1x25-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×25

Thương hiệu: Cadisun

61,880
Có sẵn
19 Cadisun Cáp điện CXV 1×300

Mã:: CS-CXV1x300-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×300

Thương hiệu: Cadisun

745,398
Có sẵn
20 Cadisun Cáp điện CXV 1×35

Mã:: CS-CXV1x35-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×35

Thương hiệu: Cadisun

86,398
Có sẵn
21 Cadisun Cáp điện CXV 1×4

Mã:: CS-CXV1x4-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×4

Thương hiệu: Cadisun

11,455
Có sẵn
22 Cadisun Cáp điện CXV 1×400

Mã:: CS-CXV1x400-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×400

Thương hiệu: Cadisun

965,723
Có sẵn
23 Cadisun Cáp điện CXV 1×50

Mã:: CS-CXV1x50-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×50

Thương hiệu: Cadisun

118,809
Có sẵn
24 Cadisun Cáp điện CXV 1×500

Mã:: CS-CXV1x500-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×500

Thương hiệu: Cadisun

1,208,732
Có sẵn
25 Cadisun Cáp điện CXV 1×6

Mã:: CS-CXV1x6-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×6

Thương hiệu: Cadisun

16,479
Có sẵn
26 Cadisun Cáp điện CXV 1×630

Mã:: CS-CXV1x630-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×630

Thương hiệu: Cadisun

1,526,310
Có sẵn
27 Cadisun Cáp điện CXV 1×70

Mã:: CS-CXV1x70-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×70

Thương hiệu: Cadisun

167,509
Có sẵn
28 Cadisun Cáp điện CXV 1×800

Mã:: CS-CXV1x800-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×800

Thương hiệu: Cadisun

1,946,998
Có sẵn
29 Cadisun Cáp điện CXV 1×95

Mã:: CS-CXV1x95-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 1×95

Thương hiệu: Cadisun

233,182
Có sẵn
30 Cadisun Cáp điện CXV 2×1.5

Mã:: CS-CXV2x1.5-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 2×1.5

Thương hiệu: Cadisun

11,235
Có sẵn
31 Cadisun Cáp điện CXV 2×11

Mã:: CS-CXV2x11-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 2×11

Thương hiệu: Cadisun

60,410
Có sẵn
32 Cadisun Cáp điện CXV 2×120

Mã:: CS-CXV2x120-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 2×120

Thương hiệu: Cadisun

602,098
Có sẵn
33 Cadisun Cáp điện CXV 2×150

Mã:: CS-CXV2x150-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 2×150

Thương hiệu: Cadisun

749,071
Có sẵn
34 Cadisun Cáp điện CXV 2×16

Mã:: CS-CXV2x16-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 2×16

Thương hiệu: Cadisun

85,487
Có sẵn
35 Cadisun Cáp điện CXV 2×2.5

Mã:: CS-CXV2x2.5-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 2×2.5

Thương hiệu: Cadisun

16,782
Có sẵn
36 Cadisun Cáp điện CXV 2×25

Mã:: CS-CXV2x25-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 2×25

Thương hiệu: Cadisun

130,965
Có sẵn
37 Cadisun Cáp điện CXV 2×35

Mã:: CS-CXV2x35-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 2×35

Thương hiệu: Cadisun

181,482
Có sẵn
38 Cadisun Cáp điện CXV 2×4

Mã:: CS-CXV2x4-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 2×4

Thương hiệu: Cadisun

24,508
Có sẵn
39 Cadisun Cáp điện CXV 2×50

Mã:: CS-CXV2x50-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 2×50

Thương hiệu: Cadisun

248,803
Có sẵn
40 Cadisun Cáp điện CXV 2×6

Mã:: CS-CXV2x6-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 2×6

Thương hiệu: Cadisun

36,620
Có sẵn
41 Cadisun Cáp điện CXV 2×70

Mã:: CS-CXV2x70-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 2×70

Thương hiệu: Cadisun

349,991
Có sẵn
42 Cadisun Cáp điện CXV 2×95

Mã:: CS-CXV2x95-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 2×95

Thương hiệu: Cadisun

485,520
Có sẵn
43 Cadisun Cáp điện CXV 3×1.5

Mã:: CS-CXV3x1.5-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×1.5

Thương hiệu: Cadisun

17,631
Có sẵn
44 Cadisun Cáp điện CXV 3×10

Mã:: CS-CXV3x10-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×10

Thương hiệu: Cadisun

83,195
Có sẵn
45 Cadisun Cáp điện CXV 3×10+1×6

Mã:: CS-CXV3x10+1x6-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×10+1×6

Thương hiệu: Cadisun

98,155
Có sẵn
46 Cadisun Cáp điện CXV 3×120

Mã:: CS-CXV3x120-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×120

Thương hiệu: Cadisun

893,127
Có sẵn
47 Cadisun Cáp điện CXV 3×120+1×70

Mã:: CS-CXV3x120+1x70-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×120+1×70

Thương hiệu: Cadisun

1,059,679
Có sẵn
48 Cadisun Cáp điện CXV 3×120+1×95

Mã:: CS-CXV3x120+1x95-1kV

Cadisun Cáp điện CXV 3×120+1×95

Thương hiệu: Cadisun

1,126,390
Có sẵn