Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Trần phú Cáp điện CVV-3×4-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV3x4.0-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×4-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

42,000
Có sẵn
2 Trần phú Cáp điện CVV-3×4+1×2.5-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x4+1x2.5-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×4+1×2.5-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

46,900
Có sẵn
3 Trần phú Cáp điện CVV-3×50-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV3x50-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×50-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

409,200
Có sẵn
4 Trần phú Cáp điện CVV-3×50+1×25-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x50+1x25-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×50+1×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

343,400
Có sẵn
5 Trần phú Cáp điện CVV-3×50+1×35-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x50+1x35-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×50+1×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

467,000
Có sẵn
6 Trần phú Cáp điện CVV-3×6-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV3x6.0-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×6-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

58,200
Có sẵn
7 Trần phú Cáp điện CVV-3×6+1×4-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x6+1x4-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×6+1×4-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

66,560
Có sẵn
8 Trần phú Cáp điện CVV-3×70-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV3x70-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×70-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

545,900
Có sẵn
9 Trần phú Cáp điện CVV-3×70+1×35-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x70+1x35-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×70+1×35-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

490,400
Có sẵn
10 Trần phú Cáp điện CVV-3×70+1×50-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x70+1x50-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×70+1×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

627,800
Có sẵn
11 Trần phú Cáp điện CVV-3×95-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV3x95-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×95-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

737,700
Có sẵn
12 Trần phú Cáp điện CVV-3×95+1×50-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x95+1x50-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×95+1×50-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

669,900
Có sẵn
13 Trần phú Cáp điện CVV-3×95+1×70-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x95+1x70-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×95+1×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

860,080
Có sẵn
14 Trần phú Cáp điện CVV-4-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV1x4.0-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-4-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

13,150
Có sẵn
15 Trần phú Cáp điện CVV-400-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV1x400-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-400-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

954,500
Có sẵn
16 Trần phú Cáp điện CVV-4×10-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV4x10-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-4×10-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

115,500
Có sẵn
17 Trần phú Cáp điện CVV-4×120-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV4x120-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-4×120-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

1,211,600
Có sẵn
18 Trần phú Cáp điện CVV-4×150-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV4x150-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-4×150-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

1,510,080
Có sẵn
19 Trần phú Cáp điện CVV-4×16-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV4x16-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-4×16-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

178,500
Có sẵn
20 Trần phú Cáp điện CVV-4×185-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV4x185-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-4×185-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

1,889,700
Có sẵn
21 Trần phú Cáp điện CVV-4×240-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV4x240-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-4×240-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

2,365,000
Có sẵn
22 Trần phú Cáp điện CVV-4×25-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV4x25-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-4×25-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

279,200
Có sẵn
23 Trần phú Cáp điện CVV-4×300-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV4x300-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-4×300-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

3,090,900
Có sẵn
24 Trần phú Cáp điện CVV-4×35-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV4x35-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-4×35-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

373,400
Có sẵn
25 Trần phú Cáp điện CVV-4×4-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV4x4.0-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-4×4-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

53,560
Có sẵn
26 Trần phú Cáp điện CVV-4×50-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV4x50-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-4×50-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

543,100
Có sẵn
27 Trần phú Cáp điện CVV-4×6-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV4x6.0-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-4×6-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

75,200
Có sẵn
28 Trần phú Cáp điện CVV-4×70-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV4x70-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-4×70-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

725,700
Có sẵn
29 Trần phú Cáp điện CVV-4×95-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV4x95-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-4×95-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

981,300
Có sẵn
30 Trần phú Cáp điện CVV-50-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV1x50-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-50-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

131,700
Có sẵn
31 Trần phú Cáp điện CVV-6-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV1x6.0-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-6-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

18,500
Có sẵn
32 Trần phú Cáp điện CVV-70-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV1x70-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-70-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

175,900
Có sẵn
33 Trần phú Cáp điện CVV-95-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV1x95-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-95-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

238,200
Có sẵn