Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Trần phú Cáp điện 1×95(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Mã:: TP-CV1x95-1kV

Trần phú Cáp điện 1×95(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

225,600
Có sẵn
2 Trần phú Cáp điện CVV-10-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV1x10-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-10-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

27,700
Có sẵn
3 Trần phú Cáp điện CVV-120-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV1x120-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-120-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

294,000
Có sẵn
4 Trần phú Cáp điện CVV-150-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV1x150-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-150-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

367,000
Có sẵn
5 Trần phú Cáp điện CVV-16-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV1x16-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-16-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

43,300
Có sẵn
6 Trần phú Cáp điện CVV-185-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV1x185-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-185-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

460,000
Có sẵn
7 Trần phú Cáp điện CVV-2.5-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV1x2.5-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-2.5-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

9,040
Có sẵn
8 Trần phú Cáp điện CVV-240-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV1x240-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-240-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

576,000
Có sẵn
9 Trần phú Cáp điện CVV-25-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV1x25-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-25-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

67,500
Có sẵn
10 Trần phú Cáp điện CVV-2×10-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV2x10-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-2×10-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

59,100
Có sẵn
11 Trần phú Cáp điện CVV-2×120-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV2x120-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-2×120-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

654,800
Có sẵn
12 Trần phú Cáp điện CVV-2×150-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV2x150-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-2×150-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

775,900
Có sẵn
13 Trần phú Cáp điện CVV-2×16-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV2x16-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-2×16-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

91,600
Có sẵn
14 Trần phú Cáp điện CVV-2×185-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV2x185-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-2×185-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

965,800
Có sẵn
15 Trần phú Cáp điện CVV-2×240-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV2x240-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-2×240-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

1,260,000
Có sẵn
16 Trần phú Cáp điện CVV-2×25-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV2x25-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-2×25-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

143,400
Có sẵn
17 Trần phú Cáp điện CVV-2×300-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV2x300-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-2×300-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

1,580,000
Có sẵn
18 Trần phú Cáp điện CVV-2×35-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV2x35-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-2×35-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

197,500
Có sẵn
19 Trần phú Cáp điện CVV-2×4-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV2x4.0-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-2×4-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

28,000
Có sẵn
20 Trần phú Cáp điện CVV-2×400-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV2x400-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-2×400-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

2,013,000
Có sẵn
21 Trần phú Cáp điện CVV-2×50-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV2x50-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-2×50-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

263,000
Có sẵn
22 Trần phú Cáp điện CVV-2×6-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV2x6.0-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-2×6-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

38,800
Có sẵn
23 Trần phú Cáp điện CVV-2×70-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV2x70-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-2×70-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

367,600
Có sẵn
24 Trần phú Cáp điện CVV-2×95-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV2x95-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-2×95-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

502,800
Có sẵn
25 Trần phú Cáp điện CVV-300-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV1x300-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-300-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

752,800
Có sẵn
26 Trần phú Cáp điện CVV-35-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV1x35-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-35-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

90,480
Có sẵn
27 Trần phú Cáp điện CVV-3×10-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV3x10-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×10-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

88,400
Có sẵn
28 Trần phú Cáp điện CVV-3×10+1×6-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x10+1x6-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×10+1×6-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

103,400
Có sẵn
29 Trần phú Cáp điện CVV-3×120-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV3x120-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×120-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

906,600
Có sẵn
30 Trần phú Cáp điện CVV-3×120+1×70-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x120+1x70-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×120+1×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

906,400
Có sẵn
31 Trần phú Cáp điện CVV-3×120+1×95-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x120+1x95-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×120+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

1,077,000
Có sẵn
32 Trần phú Cáp điện CVV-3×150+1×70-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x150+1x70-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×150+1×70-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

1,140,700
Có sẵn
33 Trần phú Cáp điện CVV-3×150+1×95-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x150+1x95-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×150+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

1,362,400
Có sẵn
34 Trần phú Cáp điện CVV-3×16-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV3x16-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×16-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

135,900
Có sẵn
35 Trần phú Cáp điện CVV-3×16+1×10-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x16+1x10-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×16+1×10-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

158,400
Có sẵn
36 Trần phú Cáp điện CVV-3×185+1×120-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x185+1x120-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×185+1×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

1,702,000
Có sẵn
37 Trần phú Cáp điện CVV-3×185+1×95-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x185+1x95-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×185+1×95-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

1,419,200
Có sẵn
38 Trần phú Cáp điện CVV-3×240+1×120-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x240+1x120-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×240+1×120-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

1,778,400
Có sẵn
39 Trần phú Cáp điện CVV-3×240+1×150-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x240+1x150-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×240+1×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

2,132,000
Có sẵn
40 Trần phú Cáp điện CVV-3×240+1×185-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x240+1x185-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×240+1×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

2,226,700
Có sẵn
41 Trần phú Cáp điện CVV-3×25-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV3x25-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×25-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

211,600
Có sẵn
42 Trần phú Cáp điện CVV-3×25+1×16-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x25+1x10-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×25+1×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

232,500
Có sẵn
43 Trần phú Cáp điện CVV-3×300+1×150-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x300+1x150-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×300+1×150-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

2,760,000
Có sẵn
44 Trần phú Cáp điện CVV-3×300+1×185-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x300+1x185-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×300+1×185-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

2,759,200
Có sẵn
45 Trần phú Cáp điện CVV-3×300+1×240-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x300+1x240-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×300+1×240-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

2,875,600
Có sẵn
46 Trần phú Cáp điện CVV-3×35-0.6/1KV

Mã:: TP-CVV3x35-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×35-0.6/1KV

Thương hiệu: Cadisun

282,300
Có sẵn
47 Trần phú Cáp điện CVV-3×35+1×16-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x35+1x16-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×35+1×16-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

248,100
Có sẵn
48 Trần phú Cáp điện CVV-3×35+1×25-0.6/1kv

Mã:: TP-CVV3x35+1x25-1kV

Trần phú Cáp điện CVV-3×35+1×25-0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

318,200
Có sẵn