Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Dây tròn mềm VCTF 5×4.0

Mã:: CS-VCTF5x4.0

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 5×4.0

Thương hiệu: Cadisun

58,884
Có sẵn
2 Cadisun Dây tròn mềm VCTF 5×6.0

Mã:: CS-VCTF5x6.0

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 5×6.0

Thương hiệu: Cadisun

88,442
Có sẵn
3 Cadisun Dây xúp dính VCmD 2×0.5

Mã:: CS-VCmD2x0.5

Cadisun Dây xúp dính VCmD 2×0.5

Thương hiệu: Cadisun

3,300
Có sẵn
4 Cadisun Dây xúp dính VCmD 2×0.75

Mã:: CS-VCmD2x0.75

Cadisun Dây xúp dính VCmD 2×0.75

Thương hiệu: Cadisun

4,687
Có sẵn
5 Cadisun Dây xúp dính VCmD 2×1.5

Mã:: CS-VCmD2x1.5

Cadisun Dây xúp dính VCmD 2×1.5

Thương hiệu: Cadisun

8,210
Có sẵn
6 Cáp điện Cadisun 2×10 chống cháy FRN-CXV 2×10

Mã:: CS-FCXV2x10

Cáp điện Cadisun 2×10 chống cháy FRN-CXV 2×10

Thương hiệu: Cadisun

73,412
Có sẵn
7 Cáp điện Cadisun 2×10 DSTA

Mã:: CS-CXVDV2x10-1kV

Cáp điện Cadisun 2×10 DSTA

Thương hiệu: Cadisun

66,877
Có sẵn
8 Cáp điện Cadisun CXV 2×10

Mã:: CS-CXV2x10-1kV

Cáp điện Cadisun CXV 2×10

Thương hiệu: Cadisun

56,433
Có sẵn
9 Cáp đồng trần 70mm2 Cadisun

Mã:: CS-CF70

Cáp đồng trần 70mm2 Cadisun

Thương hiệu: Cadisun

274,308
Có sẵn
10 Dây điện Cadisun 2×1.5

Mã:: CS-VCTFK2x1.5

Dây điện Cadisun 2×1.5

Thương hiệu: Cadisun

9,027
Có sẵn
11 Dây điện Cadisun 2×2.5

Mã:: CS-VCTFK2x2.5

Dây điện Cadisun 2×2.5

Thương hiệu: Cadisun

14,534
Có sẵn
12 Dây điện Cadisun 2×6.0 ovan VCTFK

Mã:: CS-VCTFK2x6.0

Dây điện Cadisun 2×6.0 ovan VCTFK

Thương hiệu: Cadisun

34,021
Có sẵn
13 Dây điện Cadisun 2×6.0 tròn mềm VCTF

Mã:: CS-VCTF2x6.0

Dây điện Cadisun 2×6.0 tròn mềm VCTF

Thương hiệu: Cadisun

36,639
Có sẵn
14 Dây điện Cadisun 3×1.5 tròn mềm VCTF

Mã:: CS-VCTF3x1.5

Dây điện Cadisun 3×1.5 tròn mềm VCTF

Thương hiệu: Cadisun

14,118
Có sẵn
15 Dây điện Cadisun 3×2.5 tròn mềm VCTF

Mã:: CS-VCTF3x2.5

Dây điện Cadisun 3×2.5 tròn mềm VCTF

Thương hiệu: Cadisun

22,672
Có sẵn
16 Dây điện Cadisun 4×2.5 tròn mềm VCTF

Mã:: CS-VCTF4x2.5

Dây điện Cadisun 4×2.5 tròn mềm VCTF

Thương hiệu: Cadisun

29,476
Có sẵn
17 Dây điện cadisun 4×4 tròn mềm VCTF

Mã:: CS-VCTF4x4.0

Dây điện cadisun 4×4 tròn mềm VCTF

Thương hiệu: Cadisun

45,758
Có sẵn
18 Dây điện Cadisun đơn cứng VCSH 1×1.5

Mã:: CS-VCSH1x1.5

Dây điện Cadisun đơn cứng VCSH 1×1.5

Thương hiệu: Cadisun

4,148
Có sẵn
19 Dây điện Cadisun đơn cứng VCSH 1×2.5

Mã:: CS-VCSH1x2.5

Dây điện Cadisun đơn cứng VCSH 1×2.5

Thương hiệu: Cadisun

6,586
Có sẵn
20 Dây điện Cadisun đơn cứng VCSH 1×6.0

Mã:: CS-VCSH1x6.0

Dây điện Cadisun đơn cứng VCSH 1×6.0

Thương hiệu: Cadisun

15,933
Có sẵn
21 Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1×1.5

Mã:: CS-VCSF1x1.5-0.75kV

Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1×1.5

Thương hiệu: Cadisun

4,052
Có sẵn
22 Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1×10.0

Mã:: CS-VCSF1x10.0-0.75kV

Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1×10.0

Thương hiệu: Cadisun

27,773
Có sẵn
23 Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1×2.5

Mã:: CS-VCSF1x2.5-0.75kV

Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1×2.5

Thương hiệu: Cadisun

6,608
Có sẵn
24 Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1×6.0

Mã:: CS-VCSF1x6.0-0.75kV

Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1×6.0

Thương hiệu: Cadisun

15,737
Có sẵn
25 Dây điện Cadisun Ovan 2×4.0

Mã:: CS-VCTFK2x4.0

Dây điện Cadisun Ovan 2×4.0

Thương hiệu: Cadisun

22,587
Có sẵn
26 Dây điện Cadisun ovan VCTFK 2×1.0

Mã:: CS-VCTFK2x1.0

Dây điện Cadisun ovan VCTFK 2×1.0

Thương hiệu: Cadisun

6,555
Có sẵn
27 Dây điện Cadisun tròn mềm VCTF 2×1.0

Mã:: CS-VCTF2x1.0

Dây điện Cadisun tròn mềm VCTF 2×1.0

Thương hiệu: Cadisun

7,283
Có sẵn
28 Dây điện Cadisun tròn mềm VCTF 2×2.5

Mã:: CS-VCTF2x2.5

Dây điện Cadisun tròn mềm VCTF 2×2.5

Thương hiệu: Cadisun

15,983
Có sẵn
29 Dây điện Cadisun tròn mềm VCTF 2×4.0

Mã:: CS-VCTF2x4.0

Dây điện Cadisun tròn mềm VCTF 2×4.0

Thương hiệu: Cadisun

24,593
Có sẵn
30 Dây điện Cadisun xúp dính VCmD 2×1.0

Mã:: CS-VCmD2x1.0

Dây điện Cadisun xúp dính VCmD 2×1.0

Thương hiệu: Cadisun

5,863
Có sẵn
31 MULLER 2×10

Mã:: CS-MULLER2x10

MULLER 2×10

Thương hiệu: Cadisun

62,414
Có sẵn
32 MULLER 2×11

Mã:: CS-MULLER2x11

MULLER 2×11

Thương hiệu: Cadisun

66,395
Có sẵn
33 MULLER 2×16

Mã:: CS-MULLER2x16

MULLER 2×16

Thương hiệu: Cadisun

93,632
Có sẵn
34 MULLER 2×25

Mã:: CS-MULLER2x25

MULLER 2×25

Thương hiệu: Cadisun

142,835
Có sẵn
35 MULLER 2×4

Mã:: CS-MULLER2x4

MULLER 2×4

Thương hiệu: Cadisun

30,713
Có sẵn
36 MULLER 2×6

Mã:: CS-MULLER2x6

MULLER 2×6

Thương hiệu: Cadisun

42,306
Có sẵn
37 MULLER 2×7

Mã:: CS-MULLER2x7

MULLER 2×7

Thương hiệu: Cadisun

48,641
Có sẵn
38 Trần phú Cáp điện 1×10(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Mã:: TP-CV1x10-1kV

Trần phú Cáp điện 1×10(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

24,950
Có sẵn
39 Trần phú Cáp điện 1×120(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Mã:: TP-CV1x120-1kV

Trần phú Cáp điện 1×120(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

278,500
Có sẵn
40 Trần phú Cáp điện 1×150(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Mã:: TP-CV1x150-1kV

Trần phú Cáp điện 1×150(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

347,700
Có sẵn
41 Trần phú Cáp điện 1×16(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Mã:: TP-CV1x16-1kV

Trần phú Cáp điện 1×16(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

39,440
Có sẵn
42 Trần phú Cáp điện 1×185(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Mã:: TP-CV1x185-1kV

Trần phú Cáp điện 1×185(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

435,680
Có sẵn
43 Trần phú Cáp điện 1×240(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Mã:: TP-CV1x240-1kV

Trần phú Cáp điện 1×240(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

547,200
Có sẵn
44 Trần phú Cáp điện 1×25(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Mã:: TP-CV1x25-1kV

Trần phú Cáp điện 1×25(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

62,500
Có sẵn
45 Trần phú Cáp điện 1×300(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Mã:: TP-CV1x300-1kV

Trần phú Cáp điện 1×300(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

726,800
Có sẵn
46 Trần phú Cáp điện 1×35(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Mã:: TP-CV1x35-1kV

Trần phú Cáp điện 1×35(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

84,400
Có sẵn
47 Trần phú Cáp điện 1×50(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Mã:: TP-CV1x50-1kV

Trần phú Cáp điện 1×50(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

123,700
Có sẵn
48 Trần phú Cáp điện 1×70(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Mã:: TP-CV1x70-1kV

Trần phú Cáp điện 1×70(Cuc/PVC) CV 0.6/1kv

Thương hiệu: Cadisun

165,500
Có sẵn