Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×35-12kV

Mã:: CS-SCT3x35-12kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×35-12kV

Thương hiệu: Cadisun

504,221
Có sẵn
2 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×35-17.5kV

Mã:: CS-SCT3x35-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×35-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

541,687
Có sẵn
3 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×35-24kV

Mã:: CS-SCT3x35-24kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

579,598
Có sẵn
4 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×35-7.2kV

Mã:: CS-SCT3x35-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×35-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

471,426
Có sẵn
5 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×400-12kV

Mã:: CS-SCT3x400-12kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×400-12kV

Thương hiệu: Cadisun

3,486,975
Có sẵn
6 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×400-17.5kV

Mã:: CS-SCT3x400-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×400-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

3,533,656
Có sẵn
7 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×400-24kV

Mã:: CS-SCT3x400-24kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

3,601,070
Có sẵn
8 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×400-36kV

Mã:: CS-SCT3x400-36kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×400-36kV

Thương hiệu: Cadisun

3,744,685
Có sẵn
9 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×400-40.5kV

Mã:: CS-SCT3x400-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×400-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

3,795,536
Có sẵn
10 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×400-7.2kV

Mã:: CS-SCT3x400-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×400-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

3,462,550
Có sẵn
11 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×50-12kV

Mã:: CS-SCT3x50-12kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×50-12kV

Thương hiệu: Cadisun

621,021
Có sẵn
12 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×50-17.5kV

Mã:: CS-SCT3x50-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×50-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

657,702
Có sẵn
13 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×50-24kV

Mã:: CS-SCT3x50-24kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

699,097
Có sẵn
14 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×50-36kV

Mã:: CS-SCT3x50-36kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×50-36kV

Thương hiệu: Cadisun

834,389
Có sẵn
15 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×50-40.5kV

Mã:: CS-SCT3x50-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×50-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

880,412
Có sẵn
16 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×50-7.2kV

Mã:: CS-SCT3x50-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×50-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

589,605
Có sẵn
17 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×70-12kV

Mã:: CS-SCT3x70-12kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×70-12kV

Thương hiệu: Cadisun

791,630
Có sẵn
18 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×70-17.5kV

Mã:: CS-SCT3x70-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×70-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

833,019
Có sẵn
19 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×70-24kV

Mã:: CS-SCT3x70-24kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

871,269
Có sẵn
20 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×70-36kV

Mã:: CS-SCT3x70-36kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×70-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,021,022
Có sẵn
21 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×70-40.5kV

Mã:: CS-SCT3x70-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×70-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,060,945
Có sẵn
22 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×70-7.2kV

Mã:: CS-SCT3x70-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×70-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

757,369
Có sẵn
23 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×95-12kV

Mã:: CS-SCT3x95-12kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×95-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,016,642
Có sẵn
24 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×95-17.5kV

Mã:: CS-SCT3x95-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×95-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,053,561
Có sẵn
25 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×95-24kV

Mã:: CS-SCT3x95-24kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,095,471
Có sẵn
26 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×95-36kV

Mã:: CS-SCT3x95-36kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×95-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,251,073
Có sẵn
27 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×95-40.5kV

Mã:: CS-SCT3x95-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×95-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,297,045
Có sẵn
28 Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×95-7.2kV

Mã:: CS-SCT3x95-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế SWA/CTS-W 3×95-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

980,002
Có sẵn
29 Cadisun Dây đơn cứng VCSH 1×4.0

Mã:: CS-VCSH1x4.0

Cadisun Dây đơn cứng VCSH 1×4.0

Thương hiệu: Cadisun

10,653
Có sẵn
30 Cadisun Dây đơn mềm VCSF 1×0.5

Mã:: CS-VCSF1x0.5-1kV

Cadisun Dây đơn mềm VCSF 1×0.5

Thương hiệu: Cadisun

1,620
Có sẵn
31 Cadisun Dây đơn mềm VCSF 1×0.75

Mã:: CS-VCSF1x0.75-1kV

Cadisun Dây đơn mềm VCSF 1×0.75

Thương hiệu: Cadisun

2,296
Có sẵn
32 Cadisun Dây đơn mềm VCSF 1×1.0

Mã:: CS-VCSF1x1.0-1kV

Cadisun Dây đơn mềm VCSF 1×1.0

Thương hiệu: Cadisun

2,859
Có sẵn
33 Cadisun Dây đơn mềm VCSF 1×4.0

Mã:: CS-VCSF1x4.0-0.75kV

Cadisun Dây đơn mềm VCSF 1×4.0

Thương hiệu: Cadisun

10,438
Có sẵn
34 Cadisun Dây ovan VCTFK 2×0.75

Mã:: CS-VCTFK2x0.75

Cadisun Dây ovan VCTFK 2×0.75

Thương hiệu: Cadisun

5,342
Có sẵn
35 Cadisun Dây tròn mềm VCTF 2×0.75

Mã:: CS-VCTF2x0.75

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 2×0.75

Thương hiệu: Cadisun

6,016
Có sẵn
36 Cadisun Dây tròn mềm VCTF 2×1.5

Mã:: CS-VCTF2x1.5

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 2×1.5

Thương hiệu: Cadisun

10,016
Có sẵn
37 Cadisun Dây tròn mềm VCTF 3×0.75

Mã:: CS-VCTF3x0.75

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 3×0.75

Thương hiệu: Cadisun

8,256
Có sẵn
38 Cadisun Dây tròn mềm VCTF 3×1.0

Mã:: CS-VCTF3x1.0

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 3×1.0

Thương hiệu: Cadisun

10,202
Có sẵn
39 Cadisun Dây tròn mềm VCTF 3×4.0

Mã:: CS-VCTF3x4.0

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 3×4.0

Thương hiệu: Cadisun

34,893
Có sẵn
40 Cadisun Dây tròn mềm VCTF 3×6.0

Mã:: CS-VCTF3x6.0

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 3×6.0

Thương hiệu: Cadisun

52,879
Có sẵn
41 Cadisun Dây tròn mềm VCTF 4×0.75

Mã:: CS-VCTF4x0.75

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 4×0.75

Thương hiệu: Cadisun

10,600
Có sẵn
42 Cadisun Dây tròn mềm VCTF 4×1.0

Mã:: CS-VCTF4x1.0

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 4×1.0

Thương hiệu: Cadisun

13,193
Có sẵn
43 Cadisun Dây tròn mềm VCTF 4×1.5

Mã:: CS-VCTF4x1.5

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 4×1.5

Thương hiệu: Cadisun

18,444
Có sẵn
44 Cadisun Dây tròn mềm VCTF 4×6.0

Mã:: CS-VCTF4x6.0

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 4×6.0

Thương hiệu: Cadisun

69,225
Có sẵn
45 Cadisun Dây tròn mềm VCTF 5×0.75

Mã:: CS-VCTF5x0.75

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 5×0.75

Thương hiệu: Cadisun

13,875
Có sẵn
46 Cadisun Dây tròn mềm VCTF 5×1.0

Mã:: CS-VCTF5x1.0

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 5×1.0

Thương hiệu: Cadisun

16,978
Có sẵn
47 Cadisun Dây tròn mềm VCTF 5×1.5

Mã:: CS-VCTF5x1.5

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 5×1.5

Thương hiệu: Cadisun

24,001
Có sẵn
48 Cadisun Dây tròn mềm VCTF 5×2.5

Mã:: CS-VCTF5x2.5

Cadisun Dây tròn mềm VCTF 5×2.5

Thương hiệu: Cadisun

38,026
Có sẵn