Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×120-36kV

Mã:: CS-DSCT3x120-36kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×120-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,360,645
Có sẵn
2 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×120-40.5kV

Mã:: CS-DSCT3x120-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×120-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,400,704
Có sẵn
3 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×120-7.2kV

Mã:: CS-DSCT3x120-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×120-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,114,425
Có sẵn
4 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×150-12kV

Mã:: CS-DSCT3x150-12kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×150-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,367,447
Có sẵn
5 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×150-17.5kV

Mã:: CS-DSCT3x150-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×150-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,404,146
Có sẵn
6 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×150-24kV

Mã:: CS-DSCT3x150-24kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,450,700
Có sẵn
7 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×150-36kV

Mã:: CS-DSCT3x150-36kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×150-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,597,608
Có sẵn
8 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×150-40.5kV

Mã:: CS-DSCT3x150-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×150-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,640,235
Có sẵn
9 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×150-7.2kV

Mã:: CS-DSCT3x150-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×150-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,337,808
Có sẵn
10 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×16-12kV

Mã:: CS-DSCT3x16-12kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×16-12kV

Thương hiệu: Cadisun

282,464
Có sẵn
11 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×16-7.2kV

Mã:: CS-DSCT3x16-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×16-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

262,113
Có sẵn
12 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×185-12kV

Mã:: CS-DSCT3x185-12kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×185-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,670,110
Có sẵn
13 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×185-17.5kV

Mã:: CS-DSCT3x185-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×185-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,712,253
Có sẵn
14 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×185-24kV

Mã:: CS-DSCT3x185-24kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×185-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,754,913
Có sẵn
15 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×185-36kV

Mã:: CS-DSCT3x185-36kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×185-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,910,903
Có sẵn
16 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×185-40.5kV

Mã:: CS-DSCT3x185-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×185-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,950,570
Có sẵn
17 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×185-7.2kV

Mã:: CS-DSCT3x185-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×185-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,636,597
Có sẵn
18 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×240-12kV

Mã:: CS-DSCT3x240-12kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×240-12kV

Thương hiệu: Cadisun

2,136,785
Có sẵn
19 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×240-17.5kV

Mã:: CS-DSCT3x240-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×240-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,217,078
Có sẵn
20 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×240-24kV

Mã:: CS-DSCT3x240-24kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×240-24kV

Thương hiệu: Cadisun

2,267,498
Có sẵn
21 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×240-36kV

Mã:: CS-DSCT3x240-36kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×240-36kV

Thương hiệu: Cadisun

2,388,011
Có sẵn
22 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×240-40.5kV

Mã:: CS-DSCT3x240-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×240-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,432,549
Có sẵn
23 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×240-7.2kV

Mã:: CS-DSCT3x240-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×240-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

2,098,892
Có sẵn
24 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×25-12kV

Mã:: CS-DSCT3x25-12kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×25-12kV

Thương hiệu: Cadisun

367,211
Có sẵn
25 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×25-17.5kV

Mã:: CS-DSCT3x25-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×25-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

397,086
Có sẵn
26 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×25-7.2kV

Mã:: CS-DSCT3x25-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×25-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

342,492
Có sẵn
27 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×300-12kV

Mã:: CS-DSCT3x300-12kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×300-12kV

Thương hiệu: Cadisun

2,667,400
Có sẵn
28 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×300-17.5kV

Mã:: CS-DSCT3x300-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×300-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,710,429
Có sẵn
29 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×300-24kV

Mã:: CS-DSCT3x300-24kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×300-24kV

Thương hiệu: Cadisun

2,764,143
Có sẵn
30 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×300-36kV

Mã:: CS-DSCT3x300-36kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×300-36kV

Thương hiệu: Cadisun

2,888,353
Có sẵn
31 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×300-40.5kV

Mã:: CS-DSCT3x300-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×300-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

2,930,813
Có sẵn
32 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×300-7.2kV

Mã:: CS-DSCT3x300-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×300-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

2,599,842
Có sẵn
33 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×35-12kV

Mã:: CS-DSCT3x35-12kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×35-12kV

Thương hiệu: Cadisun

446,418
Có sẵn
34 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×35-17.5kV

Mã:: CS-DSCT3x35-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×35-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

475,996
Có sẵn
35 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×35-24kV

Mã:: CS-DSCT3x35-24kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

510,734
Có sẵn
36 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×35-7.2kV

Mã:: CS-DSCT3x35-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×35-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

419,819
Có sẵn
37 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×400-12kV

Mã:: CS-DSCT3x400-12kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×400-12kV

Thương hiệu: Cadisun

3,377,456
Có sẵn
38 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×400-17.5kV

Mã:: CS-DSCT3x400-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×400-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

3,422,001
Có sẵn
39 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×400-24kV

Mã:: CS-DSCT3x400-24kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

3,480,628
Có sẵn
40 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×400-36kV

Mã:: CS-DSCT3x400-36kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×400-36kV

Thương hiệu: Cadisun

3,608,147
Có sẵn
41 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×400-40.5kV

Mã:: CS-DSCT3x400-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×400-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

3,661,922
Có sẵn
42 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×400-7.2kV

Mã:: CS-DSCT3x400-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×400-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

3,359,411
Có sẵn
43 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×50-12kV

Mã:: CS-DSCT3x50-12kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×50-12kV

Thương hiệu: Cadisun

560,021
Có sẵn
44 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×50-17.5kV

Mã:: CS-DSCT3x50-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×50-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

590,864
Có sẵn
45 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×50-24kV

Mã:: CS-DSCT3x50-24kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

625,559
Có sẵn
46 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×50-36kV

Mã:: CS-DSCT3x50-36kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×50-36kV

Thương hiệu: Cadisun

708,267
Có sẵn
47 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×50-40.5kV

Mã:: CS-DSCT3x50-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×50-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

743,312
Có sẵn
48 Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×50-7.2kV

Mã:: CS-DSCT3x50-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế DSTA/CTS-W 3×50-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

534,737
Có sẵn