Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×150-36kV

Mã:: CS-CXVCW1x150-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×150-36kV

Thương hiệu: Cadisun

515,900
Có sẵn
2 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×150-40.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x150-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×150-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

524,365
Có sẵn
3 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×150-7.2kV

Mã:: CS-CXVCW1x150-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×150-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

469,775
Có sẵn
4 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×16-12kV

Mã:: CS-CXVCW1x16-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×16-12kV

Thương hiệu: Cadisun

113,274
Có sẵn
5 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×16-7.2kV

Mã:: CS-CXVCW1x16-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×16-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

108,858
Có sẵn
6 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×185-12kV

Mã:: CS-CXVCW1x185-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×185-12kV

Thương hiệu: Cadisun

572,919
Có sẵn
7 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×185-17.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x185-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×185-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

581,291
Có sẵn
8 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×185-24kV

Mã:: CS-CXVCW1x185-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×185-24kV

Thương hiệu: Cadisun

590,099
Có sẵn
9 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×185-36kV

Mã:: CS-CXVCW1x185-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×185-36kV

Thương hiệu: Cadisun

614,628
Có sẵn
10 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×185-40.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x185-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×185-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

623,644
Có sẵn
11 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×185-7.2kV

Mã:: CS-CXVCW1x185-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×185-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

566,305
Có sẵn
12 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×240-12kV

Mã:: CS-CXVCW1x240-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×240-12kV

Thương hiệu: Cadisun

720,714
Có sẵn
13 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×240-17.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x240-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×240-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

729,322
Có sẵn
14 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×240-24kV

Mã:: CS-CXVCW1x240-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×240-24kV

Thương hiệu: Cadisun

740,256
Có sẵn
15 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×240-36kV

Mã:: CS-CXVCW1x240-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×240-36kV

Thương hiệu: Cadisun

765,539
Có sẵn
16 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×240-40.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x240-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×240-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

775,107
Có sẵn
17 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×240-7.2kV

Mã:: CS-CXVCW1x240-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×240-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

713,653
Có sẵn
18 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×25-12kV

Mã:: CS-CXVCW1x25-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×25-12kV

Thương hiệu: Cadisun

137,985
Có sẵn
19 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×25-17.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x25-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×25-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

143,896
Có sẵn
20 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×25-7.2kV

Mã:: CS-CXVCW1x25-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×25-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

133,995
Có sẵn
21 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×300-12kV

Mã:: CS-CXVCW1x300-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×300-12kV

Thương hiệu: Cadisun

878,572
Có sẵn
22 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×300-17.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x300-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×300-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

887,871
Có sẵn
23 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×300-24kV

Mã:: CS-CXVCW1x300-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×300-24kV

Thương hiệu: Cadisun

898,401
Có sẵn
24 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×300-36kV

Mã:: CS-CXVCW1x300-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×300-36kV

Thương hiệu: Cadisun

925,185
Có sẵn
25 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×300-40.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x300-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×300-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

935,466
Có sẵn
26 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×300-7.2kV

Mã:: CS-CXVCW1x300-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×300-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

872,268
Có sẵn
27 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×35-12kV

Mã:: CS-CXVCW1x35-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×35-12kV

Thương hiệu: Cadisun

162,238
Có sẵn
28 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×35-17.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x35-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×35-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

167,576
Có sẵn
29 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×35-24kV

Mã:: CS-CXVCW1x35-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

174,457
Có sẵn
30 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×35-7.2kV

Mã:: CS-CXVCW1x35-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×35-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

157,676
Có sẵn
31 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×400-12kV

Mã:: CS-CXVCW1x400-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×400-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,131,432
Có sẵn
32 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×400-17.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x400-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×400-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,141,608
Có sẵn
33 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×400-24kV

Mã:: CS-CXVCW1x400-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,154,766
Có sẵn
34 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×400-36kV

Mã:: CS-CXVCW1x400-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×400-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,181,677
Có sẵn
35 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×400-40.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x400-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×400-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,193,421
Có sẵn
36 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×400-7.2kV

Mã:: CS-CXVCW1x400-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×400-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,127,943
Có sẵn
37 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×50-12kV

Mã:: CS-CXVCW1x50-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×50-12kV

Thương hiệu: Cadisun

197,252
Có sẵn
38 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×50-17.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x50-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×50-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

203,633
Có sẵn
39 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×50-24kV

Mã:: CS-CXVCW1x50-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

210,342
Có sẵn
40 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×50-36kV

Mã:: CS-CXVCW1x50-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×50-36kV

Thương hiệu: Cadisun

227,652
Có sẵn
41 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×50-40.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x50-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×50-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

235,495
Có sẵn
42 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×50-7.2kV

Mã:: CS-CXVCW1x50-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×50-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

193,018
Có sẵn
43 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×500-12kV

Mã:: CS-CXVCW1x500-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×500-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,393,911
Có sẵn
44 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×500-17.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x500-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×500-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,405,244
Có sẵn
45 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×500-24kV

Mã:: CS-CXVCW1x500-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×500-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,419,518
Có sẵn
46 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×500-36kV

Mã:: CS-CXVCW1x500-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×500-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,451,768
Có sẵn
47 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×500-40.5kV

Mã:: CS-CXVCW1x500-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×500-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,463,120
Có sẵn
48 Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×500-7.2kV

Mã:: CS-CXVCW1x500-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CWS-W 1×500-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,392,202
Có sẵn