Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×150-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT1x150-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×150-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

409,840
Có sẵn
2 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×16-12kV

Mã:: CS-CXVCT1x16-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×16-12kV

Thương hiệu: Cadisun

72,659
Có sẵn
3 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×16-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT1x16-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×16-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

67,806
Có sẵn
4 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×185-12kV

Mã:: CS-CXVCT1x185-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×185-12kV

Thương hiệu: Cadisun

513,850
Có sẵn
5 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×185-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x185-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×185-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

522,611
Có sẵn
6 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×185-24kV

Mã:: CS-CXVCT1x185-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×185-24kV

Thương hiệu: Cadisun

532,367
Có sẵn
7 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×185-36kV

Mã:: CS-CXVCT1x185-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×185-36kV

Thương hiệu: Cadisun

559,675
Có sẵn
8 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×185-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x185-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×185-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

568,498
Có sẵn
9 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×185-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT1x185-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×185-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

506,277
Có sẵn
10 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×240-12kV

Mã:: CS-CXVCT1x240-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×240-12kV

Thương hiệu: Cadisun

662,476
Có sẵn
11 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×240-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x240-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×240-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

671,628
Có sẵn
12 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×240-24kV

Mã:: CS-CXVCT1x240-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×240-24kV

Thương hiệu: Cadisun

682,625
Có sẵn
13 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×240-36kV

Mã:: CS-CXVCT1x240-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×240-36kV

Thương hiệu: Cadisun

710,799
Có sẵn
14 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×240-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x240-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×240-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

721,017
Có sẵn
15 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×240-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT1x240-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×240-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

654,921
Có sẵn
16 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×25-12kV

Mã:: CS-CXVCT1x25-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×25-12kV

Thương hiệu: Cadisun

99,051
Có sẵn
17 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×25-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x25-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×25-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

105,231
Có sẵn
18 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×25-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT1x25-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×25-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

93,174
Có sẵn
19 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×300-12kV

Mã:: CS-CXVCT1x300-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×300-12kV

Thương hiệu: Cadisun

821,206
Có sẵn
20 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×300-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x300-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×300-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

829,188
Có sẵn
21 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×300-24kV

Mã:: CS-CXVCT1x300-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×300-24kV

Thương hiệu: Cadisun

843,450
Có sẵn
22 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×300-36kV

Mã:: CS-CXVCT1x300-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×300-36kV

Thương hiệu: Cadisun

872,083
Có sẵn
23 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×300-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x300-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×300-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

881,989
Có sẵn
24 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×300-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT1x300-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×300-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

814,358
Có sẵn
25 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×35-12kV

Mã:: CS-CXVCT1x35-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×35-12kV

Thương hiệu: Cadisun

123,931
Có sẵn
26 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×35-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x35-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×35-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

130,644
Có sẵn
27 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×35-24kV

Mã:: CS-CXVCT1x35-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

137,540
Có sẵn
28 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×35-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT1x35-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×35-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

118,015
Có sẵn
29 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×400-12kV

Mã:: CS-CXVCT1x400-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×400-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,049,983
Có sẵn
30 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×400-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x400-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×400-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,059,876
Có sẵn
31 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×400-24kV

Mã:: CS-CXVCT1x400-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,073,088
Có sẵn
32 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×400-36kV

Mã:: CS-CXVCT1x400-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×400-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,104,976
Có sẵn
33 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×400-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x400-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×400-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,115,468
Có sẵn
34 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×400-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT1x400-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×400-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,045,500
Có sẵn
35 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×50-12kV

Mã:: CS-CXVCT1x50-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×50-12kV

Thương hiệu: Cadisun

159,426
Có sẵn
36 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×50-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x50-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×50-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

166,333
Có sẵn
37 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×50-24kV

Mã:: CS-CXVCT1x50-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

173,854
Có sẵn
38 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×50-36kV

Mã:: CS-CXVCT1x50-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×50-36kV

Thương hiệu: Cadisun

192,983
Có sẵn
39 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×50-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x50-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×50-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

201,274
Có sẵn
40 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×50-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT1x50-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×50-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

154,417
Có sẵn
41 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×500-12kV

Mã:: CS-CXVCT1x500-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×500-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,313,779
Có sẵn
42 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×500-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x500-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×500-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,326,216
Có sẵn
43 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×500-24kV

Mã:: CS-CXVCT1x500-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×500-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,340,522
Có sẵn
44 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×500-36kV

Mã:: CS-CXVCT1x500-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×500-36kV

Thương hiệu: Cadisun

1,373,155
Có sẵn
45 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×500-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x500-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×500-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,384,384
Có sẵn
46 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×500-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT1x500-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×500-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

1,311,883
Có sẵn
47 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×630-12kV

Mã:: CS-CXVCT1x630-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×630-12kV

Thương hiệu: Cadisun

1,650,129
Có sẵn
48 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×630-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x630-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×630-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,661,474
Có sẵn