Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×70-24kV

Mã:: CS-AXVCW1x70-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

119,040
Có sẵn
2 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×70-40.5kV

Mã:: CS-AXVCW1x70-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×70-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

146,156
Có sẵn
3 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×800-24kV

Mã:: CS-AXVCW1x800-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×800-24kV

Thương hiệu: Cadisun

509,779
Có sẵn
4 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×800-40.5kV

Mã:: CS-AXVCW1x800-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×800-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

560,247
Có sẵn
5 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×95-24kV

Mã:: CS-AXVCW1x95-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

131,291
Có sẵn
6 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×95-40.5kV

Mã:: CS-AXVCW1x95-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×95-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

161,724
Có sẵn
7 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×120

Mã:: CS-ABC2x120

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×120

Thương hiệu: Cadisun

77,630
Có sẵn
8 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×150

Mã:: CS-ABC2x150

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×150

Thương hiệu: Cadisun

95,004
Có sẵn
9 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×16

Mã:: CS-ABC2x16

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×16

Thương hiệu: Cadisun

13,721
Có sẵn
10 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×185

Mã:: CS-ABC2x185

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×185

Thương hiệu: Cadisun

119,857
Có sẵn
11 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×240

Mã:: CS-ABC2x240

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×240

Thương hiệu: Cadisun

151,420
Có sẵn
12 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×25

Mã:: CS-ABC2x25

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×25

Thương hiệu: Cadisun

19,447
Có sẵn
13 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×35

Mã:: CS-ABC2x35

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×35

Thương hiệu: Cadisun

24,685
Có sẵn
14 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×50

Mã:: CS-ABC2x50

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×50

Thương hiệu: Cadisun

33,812
Có sẵn
15 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×70

Mã:: CS-ABC2x70

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×70

Thương hiệu: Cadisun

46,969
Có sẵn
16 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×95

Mã:: CS-ABC2x95

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 2×95

Thương hiệu: Cadisun

62,964
Có sẵn
17 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×120

Mã:: CS-ABC3x120

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×120

Thương hiệu: Cadisun

116,020
Có sẵn
18 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×150

Mã:: CS-ABC3x150

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×150

Thương hiệu: Cadisun

142,038
Có sẵn
19 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×16

Mã:: CS-ABC3x16

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×16

Thương hiệu: Cadisun

19,913
Có sẵn
20 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×185

Mã:: CS-ABC3x185

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×185

Thương hiệu: Cadisun

177,384
Có sẵn
21 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×240

Mã:: CS-ABC3x240

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×240

Thương hiệu: Cadisun

224,053
Có sẵn
22 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×25

Mã:: CS-ABC3x25

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×25

Thương hiệu: Cadisun

28,487
Có sẵn
23 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×35

Mã:: CS-ABC3x35

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×35

Thương hiệu: Cadisun

36,537
Có sẵn
24 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×50

Mã:: CS-ABC3x50

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×50

Thương hiệu: Cadisun

50,161
Có sẵn
25 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×70

Mã:: CS-ABC3x70

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×70

Thương hiệu: Cadisun

69,843
Có sẵn
26 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×95

Mã:: CS-ABC3x95

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 3×95

Thương hiệu: Cadisun

93,724
Có sẵn
27 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×120

Mã:: CS-ABC4x120

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×120

Thương hiệu: Cadisun

153,470
Có sẵn
28 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×150

Mã:: CS-ABC4x150

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×150

Thương hiệu: Cadisun

188,382
Có sẵn
29 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×16

Mã:: CS-ABC4x16

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×16

Thương hiệu: Cadisun

26,245
Có sẵn
30 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×185

Mã:: CS-ABC4x185

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×185

Thương hiệu: Cadisun

237,500
Có sẵn
31 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×240

Mã:: CS-ABC4x240

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×240

Thương hiệu: Cadisun

299,119
Có sẵn
32 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×25

Mã:: CS-ABC4x25

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×25

Thương hiệu: Cadisun

37,939
Có sẵn
33 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×35

Mã:: CS-ABC4x35

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×35

Thương hiệu: Cadisun

48,602
Có sẵn
34 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×50

Mã:: CS-ABC4x50

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×50

Thương hiệu: Cadisun

67,045
Có sẵn
35 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×70

Mã:: CS-ABC4x70

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×70

Thương hiệu: Cadisun

93,111
Có sẵn
36 Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×95

Mã:: CS-ABC4x95

Cadisun Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4×95

Thương hiệu: Cadisun

125,008
Có sẵn
37 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×10-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT1x10-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×10-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

51,306
Có sẵn
38 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×120-12kV

Mã:: CS-CXVCT1x120-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×120-12kV

Thương hiệu: Cadisun

344,222
Có sẵn
39 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×120-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x120-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×120-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

351,829
Có sẵn
40 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×120-24kV

Mã:: CS-CXVCT1x120-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

360,771
Có sẵn
41 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×120-36kV

Mã:: CS-CXVCT1x120-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×120-36kV

Thương hiệu: Cadisun

384,892
Có sẵn
42 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×120-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x120-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×120-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

393,042
Có sẵn
43 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×120-7.2kV

Mã:: CS-CXVCT1x120-7.2kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×120-7.2kV

Thương hiệu: Cadisun

337,629
Có sẵn
44 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×150-12kV

Mã:: CS-CXVCT1x150-12kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×150-12kV

Thương hiệu: Cadisun

415,894
Có sẵn
45 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×150-17.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x150-17.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×150-17.5kV

Thương hiệu: Cadisun

424,558
Có sẵn
46 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×150-24kV

Mã:: CS-CXVCT1x150-24kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

434,596
Có sẵn
47 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×150-36kV

Mã:: CS-CXVCT1x150-36kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×150-36kV

Thương hiệu: Cadisun

458,538
Có sẵn
48 Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×150-40.5kV

Mã:: CS-CXVCT1x150-40.5kV

Cadisun Cáp trung thế CXV/CTS-W 1×150-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

469,475
Có sẵn