Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×500-24kV

Mã:: CS-AXVCT1x500-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×500-24kV

Thương hiệu: Cadisun

269,068
Có sẵn
2 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×500-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT1x500-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×500-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

314,853
Có sẵn
3 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×630-24kV

Mã:: CS-AXVCT1x630-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×630-24kV

Thương hiệu: Cadisun

318,822
Có sẵn
4 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×630-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT1x630-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×630-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

371,764
Có sẵn
5 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×70-24kV

Mã:: CS-AXVCT1x70-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

81,891
Có sẵn
6 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×70-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT1x70-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×70-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

111,609
Có sẵn
7 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×800-24kV

Mã:: CS-AXVCT1x800-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×800-24kV

Thương hiệu: Cadisun

388,525
Có sẵn
8 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×800-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT1x800-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×800-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

442,037
Có sẵn
9 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×95-24kV

Mã:: CS-AXVCT1x95-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

95,069
Có sẵn
10 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×95-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT1x95-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×95-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

126,975
Có sẵn
11 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×120-24kV

Mã:: CS-AXVCT3x120-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

357,098
Có sẵn
12 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×120-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT3x120-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×120-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

477,658
Có sẵn
13 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×150-24kV

Mã:: CS-AXVCT3x150-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

400,022
Có sẵn
14 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×150-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT3x150-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×150-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

525,825
Có sẵn
15 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×185-24kV

Mã:: CS-AXVCT3x185-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×185-24kV

Thương hiệu: Cadisun

455,427
Có sẵn
16 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×185-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT3x185-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×185-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

588,990
Có sẵn
17 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×240-24kV

Mã:: CS-AXVCT3x240-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×240-24kV

Thương hiệu: Cadisun

543,924
Có sẵn
18 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×240-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT3x240-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×240-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

679,403
Có sẵn
19 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×300-24kV

Mã:: CS-AXVCT3x300-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×300-24kV

Thương hiệu: Cadisun

621,463
Có sẵn
20 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×300-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT3x300-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×300-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

766,976
Có sẵn
21 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×35-24kV

Mã:: CS-AXVCT3x35-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

217,817
Có sẵn
22 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×400-24kV

Mã:: CS-AXVCT3x400-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

741,404
Có sẵn
23 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×400-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT3x400-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×400-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

895,404
Có sẵn
24 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×50-24kV

Mã:: CS-AXVCT3x50-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

239,411
Có sẵn
25 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×50-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT3x50-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×50-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

338,188
Có sẵn
26 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×70-24kV

Mã:: CS-AXVCT3x70-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

277,025
Có sẵn
27 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×70-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT3x70-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×70-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

383,289
Có sẵn
28 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×95-24kV

Mã:: CS-AXVCT3x95-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

318,745
Có sẵn
29 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×95-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT3x95-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 3×95-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

431,881
Có sẵn
30 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×120-24kV

Mã:: CS-AXVCW1x120-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

141,558
Có sẵn
31 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×120-40.5kV

Mã:: CS-AXVCW1x120-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×120-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

173,281
Có sẵn
32 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×150-24kV

Mã:: CS-AXVCW1x150-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

179,321
Có sẵn
33 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×150-40.5kV

Mã:: CS-AXVCW1x150-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×150-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

211,647
Có sẵn
34 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×185-24kV

Mã:: CS-AXVCW1x185-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×185-24kV

Thương hiệu: Cadisun

194,977
Có sẵn
35 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×185-40.5kV

Mã:: CS-AXVCW1x185-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×185-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

229,508
Có sẵn
36 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×240-24kV

Mã:: CS-AXVCW1x240-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×240-24kV

Thương hiệu: Cadisun

220,322
Có sẵn
37 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×240-40.5kV

Mã:: CS-AXVCW1x240-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×240-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

256,198
Có sẵn
38 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×300-24kV

Mã:: CS-AXVCW1x300-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×300-24kV

Thương hiệu: Cadisun

243,571
Có sẵn
39 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×300-40.5kV

Mã:: CS-AXVCW1x300-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×300-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

281,725
Có sẵn
40 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×35-24kV

Mã:: CS-AXVCW1x35-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

102,340
Có sẵn
41 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×400-24kV

Mã:: CS-AXVCW1x400-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

306,979
Có sẵn
42 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×400-40.5kV

Mã:: CS-AXVCW1x400-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×400-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

346,859
Có sẵn
43 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×50-24kV

Mã:: CS-AXVCW1x50-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

108,034
Có sẵn
44 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×50-40.5kV

Mã:: CS-AXVCW1x50-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×50-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

133,927
Có sẵn
45 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×500-24kV

Mã:: CS-AXVCW1x500-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×500-24kV

Thương hiệu: Cadisun

350,387
Có sẵn
46 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×500-40.5kV

Mã:: CS-AXVCW1x500-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×500-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

395,905
Có sẵn
47 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×630-24kV

Mã:: CS-AXVCW1x630-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×630-24kV

Thương hiệu: Cadisun

440,592
Có sẵn
48 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×630-40.5kV

Mã:: CS-AXVCW1x630-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CWS-W 1×630-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

489,085
Có sẵn