Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×150-5.5

Mã:: CS-AXV1x150-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×150-5.5

Thương hiệu: Cadisun

72,099
Có sẵn
2 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×185-2.5

Mã:: CS-AXV1x185-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×185-2.5

Thương hiệu: Cadisun

67,234
Có sẵn
3 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×185-3.5

Mã:: CS-AXV1x185-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×185-3.5

Thương hiệu: Cadisun

72,455
Có sẵn
4 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×185-4.3

Mã:: CS-AXV1x185-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×185-4.3

Thương hiệu: Cadisun

77,651
Có sẵn
5 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×185-5.5

Mã:: CS-AXV1x185-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×185-5.5

Thương hiệu: Cadisun

85,170
Có sẵn
6 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×240-2.5

Mã:: CS-AXV1x240-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×240-2.5

Thương hiệu: Cadisun

84,584
Có sẵn
7 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×240-3.5

Mã:: CS-AXV1x240-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×240-3.5

Thương hiệu: Cadisun

90,279
Có sẵn
8 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×240-4.3

Mã:: CS-AXV1x240-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×240-4.3

Thương hiệu: Cadisun

95,390
Có sẵn
9 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×240-5.5

Mã:: CS-AXV1x240-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×240-5.5

Thương hiệu: Cadisun

103,258
Có sẵn
10 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×300-2.5

Mã:: CS-AXV1x300-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×300-2.5

Thương hiệu: Cadisun

102,188
Có sẵn
11 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×300-3.5

Mã:: CS-AXV1x300-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×300-3.5

Thương hiệu: Cadisun

108,613
Có sẵn
12 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×300-4.3

Mã:: CS-AXV1x300-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×300-4.3

Thương hiệu: Cadisun

113,826
Có sẵn
13 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×300-5.5

Mã:: CS-AXV1x300-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×300-5.5

Thương hiệu: Cadisun

123,630
Có sẵn
14 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×35-2.5

Mã:: CS-AXV1x35-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×35-2.5

Thương hiệu: Cadisun

17,110
Có sẵn
15 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×35-3.5

Mã:: CS-AXV1x35-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×35-3.5

Thương hiệu: Cadisun

20,428
Có sẵn
16 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×35-4.3

Mã:: CS-AXV1x35-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×35-4.3

Thương hiệu: Cadisun

23,219
Có sẵn
17 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×35-5.5

Mã:: CS-AXV1x35-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×35-5.5

Thương hiệu: Cadisun

28,261
Có sẵn
18 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×400-2.5

Mã:: CS-AXV1x400-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×400-2.5

Thương hiệu: Cadisun

133,879
Có sẵn
19 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×400-3.5

Mã:: CS-AXV1x400-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×400-3.5

Thương hiệu: Cadisun

141,069
Có sẵn
20 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×400-4.3

Mã:: CS-AXV1x400-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×400-4.3

Thương hiệu: Cadisun

146,873
Có sẵn
21 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×400-5.5

Mã:: CS-AXV1x400-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×400-5.5

Thương hiệu: Cadisun

157,542
Có sẵn
22 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×50-2.5

Mã:: CS-AXV1x50-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×50-2.5

Thương hiệu: Cadisun

21,754
Có sẵn
23 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×50-3.5

Mã:: CS-AXV1x50-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×50-3.5

Thương hiệu: Cadisun

25,092
Có sẵn
24 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×50-4.3

Mã:: CS-AXV1x50-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×50-4.3

Thương hiệu: Cadisun

28,418
Có sẵn
25 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×50-5.5

Mã:: CS-AXV1x50-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×50-5.5

Thương hiệu: Cadisun

33,561
Có sẵn
26 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×70-2.5

Mã:: CS-AXV1x70-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×70-2.5

Thương hiệu: Cadisun

29,511
Có sẵn
27 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×70-3.5

Mã:: CS-AXV1x70-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×70-3.5

Thương hiệu: Cadisun

33,555
Có sẵn
28 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×70-4.3

Mã:: CS-AXV1x70-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×70-4.3

Thương hiệu: Cadisun

36,983
Có sẵn
29 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×70-5.5

Mã:: CS-AXV1x70-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×70-5.5

Thương hiệu: Cadisun

43,044
Có sẵn
30 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×95-2.5

Mã:: CS-AXV1x95-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×95-2.5

Thương hiệu: Cadisun

38,041
Có sẵn
31 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×95-3.5

Mã:: CS-AXV1x95-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×95-3.5

Thương hiệu: Cadisun

42,270
Có sẵn
32 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×95-4.3

Mã:: CS-AXV1x95-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×95-4.3

Thương hiệu: Cadisun

45,912
Có sẵn
33 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×95-5.5

Mã:: CS-AXV1x95-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV 1×95-5.5

Thương hiệu: Cadisun

52,599
Có sẵn
34 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×120-24kV

Mã:: CS-AXVCT1x120-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

105,868
Có sẵn
35 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×120-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT1x120-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×120-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

139,088
Có sẵn
36 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×150-24kV

Mã:: CS-AXVCT1x150-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

119,238
Có sẵn
37 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×150-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT1x150-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×150-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

155,143
Có sẵn
38 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×185-24kV

Mã:: CS-AXVCT1x185-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×185-24kV

Thương hiệu: Cadisun

135,547
Có sẵn
39 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×185-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT1x185-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×185-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

172,740
Có sẵn
40 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×240-24kV

Mã:: CS-AXVCT1x240-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×240-24kV

Thương hiệu: Cadisun

160,996
Có sẵn
41 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×240-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT1x240-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×240-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

200,517
Có sẵn
42 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×300-24kV

Mã:: CS-AXVCT1x300-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×300-24kV

Thương hiệu: Cadisun

187,003
Có sẵn
43 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×300-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT1x300-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×300-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

226,676
Có sẵn
44 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×35-24kV

Mã:: CS-AXVCT1x35-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

64,337
Có sẵn
45 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×400-24kV

Mã:: CS-AXVCT1x400-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

222,899
Có sẵn
46 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×400-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT1x400-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×400-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

266,614
Có sẵn
47 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×50-24kV

Mã:: CS-AXVCT1x50-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

70,474
Có sẵn
48 Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×50-40.5kV

Mã:: CS-AXVCT1x50-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AXV/CTS-W 1×50-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

98,699
Có sẵn