Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×120-40.5kV

Mã:: CS-ADCT3x120-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×120-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

644,691
Có sẵn
2 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×150-24kV

Mã:: CS-ADCT3x150-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

507,703
Có sẵn
3 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×150-40.5kV

Mã:: CS-ADCT3x150-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×150-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

703,019
Có sẵn
4 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×185-24kV

Mã:: CS-ADCT3x185-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×185-24kV

Thương hiệu: Cadisun

567,322
Có sẵn
5 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×185-40.5kV

Mã:: CS-ADCT3x185-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×185-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

768,941
Có sẵn
6 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×240-24kV

Mã:: CS-ADCT3x240-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×240-24kV

Thương hiệu: Cadisun

706,502
Có sẵn
7 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×240-40.5kV

Mã:: CS-ADCT3x240-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×240-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

876,766
Có sẵn
8 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×300-24kV

Mã:: CS-ADCT3x300-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×300-24kV

Thương hiệu: Cadisun

798,231
Có sẵn
9 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×300-40.5kV

Mã:: CS-ADCT3x300-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×300-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

970,169
Có sẵn
10 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×35-24kV

Mã:: CS-ADCT3x35-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

294,144
Có sẵn
11 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×400-24kV

Mã:: CS-ADCT3x400-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

933,174
Có sẵn
12 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×400-40.5kV

Mã:: CS-ADCT3x400-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×400-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,120,298
Có sẵn
13 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×50-24kV

Mã:: CS-ADCT3x50-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

318,428
Có sẵn
14 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×50-40.5kV

Mã:: CS-ADCT3x50-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×50-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

439,941
Có sẵn
15 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×70-24kV

Mã:: CS-ADCT3x70-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

361,563
Có sẵn
16 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×70-40.5kV

Mã:: CS-ADCT3x70-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×70-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

492,627
Có sẵn
17 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×95-24kV

Mã:: CS-ADCT3x95-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

408,593
Có sẵn
18 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×95-40.5kV

Mã:: CS-ADCT3x95-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×95-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

593,917
Có sẵn
19 Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×120-24kV

Mã:: CS-ASCT3x120-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

586,768
Có sẵn
20 Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×120-40.5kV

Mã:: CS-ASCT3x120-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×120-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

754,300
Có sẵn
21 Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×150-24kV

Mã:: CS-ASCT3x150-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

645,560
Có sẵn
22 Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×150-40.5kV

Mã:: CS-ASCT3x150-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×150-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

815,277
Có sẵn
23 Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×185-24kV

Mã:: CS-ASCT3x185-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×185-24kV

Thương hiệu: Cadisun

709,128
Có sẵn
24 Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×185-40.5kV

Mã:: CS-ASCT3x185-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×185-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

887,611
Có sẵn
25 Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×240-24kV

Mã:: CS-ASCT3x240-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×240-24kV

Thương hiệu: Cadisun

813,828
Có sẵn
26 Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×240-40.5kV

Mã:: CS-ASCT3x240-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×240-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,006,299
Có sẵn
27 Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×300-24kV

Mã:: CS-ASCT3x300-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×300-24kV

Thương hiệu: Cadisun

909,790
Có sẵn
28 Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×300-40.5kV

Mã:: CS-ASCT3x300-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×300-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,108,275
Có sẵn
29 Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×35-24kV

Mã:: CS-ASCT3x35-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

365,033
Có sẵn
30 Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×400-24kV

Mã:: CS-ASCT3x400-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

1,057,158
Có sẵn
31 Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×400-40.5kV

Mã:: CS-ASCT3x400-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×400-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

1,257,841
Có sẵn
32 Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×50-24kV

Mã:: CS-ASCT3x50-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

394,129
Có sẵn
33 Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×50-40.5kV

Mã:: CS-ASCT3x50-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×50-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

581,073
Có sẵn
34 Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×70-24kV

Mã:: CS-ASCT3x70-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

441,817
Có sẵn
35 Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×70-40.5kV

Mã:: CS-ASCT3x70-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×70-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

637,374
Có sẵn
36 Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×95-24kV

Mã:: CS-ASCT3x95-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

494,976
Có sẵn
37 Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×95-40.5kV

Mã:: CS-ASCT3x95-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ASWA/CTS-W 3×95-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

702,788
Có sẵn
38 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/19-2.5

Mã:: CS-ASX120/19-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/19-2.5

Thương hiệu: Cadisun

55,398
Có sẵn
39 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/19-3.5

Mã:: CS-ASX120/19-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/19-3.5

Thương hiệu: Cadisun

60,396
Có sẵn
40 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/19-4.3

Mã:: CS-ASX120/19-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/19-4.3

Thương hiệu: Cadisun

65,238
Có sẵn
41 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/19-5.5

Mã:: CS-ASX120/19-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/19-5.5

Thương hiệu: Cadisun

72,284
Có sẵn
42 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/27-2.5

Mã:: CS-ASX120/27-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/27-2.5

Thương hiệu: Cadisun

57,678
Có sẵn
43 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/27-3.5

Mã:: CS-ASX120/27-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/27-3.5

Thương hiệu: Cadisun

62,934
Có sẵn
44 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/27-4.3

Mã:: CS-ASX120/27-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/27-4.3

Thương hiệu: Cadisun

67,439
Có sẵn
45 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/27-5.5

Mã:: CS-ASX120/27-5.5-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 120/27-5.5

Thương hiệu: Cadisun

74,409
Có sẵn
46 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/19-2.5

Mã:: CS-ASX150/19-2.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/19-2.5

Thương hiệu: Cadisun

65,954
Có sẵn
47 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/19-3.5

Mã:: CS-ASX150/19-3.5-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/19-3.5

Thương hiệu: Cadisun

71,331
Có sẵn
48 Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/19-4.3

Mã:: CS-ASX150/19-4.3-35kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế AsX 150/19-4.3

Thương hiệu: Cadisun

75,932
Có sẵn