Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×150-40.5kV

Mã:: CS-ADCT1x150-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×150-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

202,909
Có sẵn
2 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×185-24kV

Mã:: CS-ADCT1x185-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×185-24kV

Thương hiệu: Cadisun

180,314
Có sẵn
3 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×185-40.5kV

Mã:: CS-ADCT1x185-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×185-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

225,151
Có sẵn
4 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×240-24kV

Mã:: CS-ADCT1x240-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×240-24kV

Thương hiệu: Cadisun

207,886
Có sẵn
5 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×240-40.5kV

Mã:: CS-ADCT1x240-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×240-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

256,211
Có sẵn
6 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×300-24kV

Mã:: CS-ADCT1x300-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×300-24kV

Thương hiệu: Cadisun

234,738
Có sẵn
7 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×300-40.5kV

Mã:: CS-ADCT1x300-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×300-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

285,214
Có sẵn
8 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×35-24kV

Mã:: CS-ADCT1x35-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

95,412
Có sẵn
9 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×400-24kV

Mã:: CS-ADCT1x400-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

276,906
Có sẵn
10 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×400-40.5kV

Mã:: CS-ADCT1x400-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×400-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

330,217
Có sẵn
11 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×50-24kV

Mã:: CS-ADCT1x50-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

102,401
Có sẵn
12 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×50-40.5kV

Mã:: CS-ADCT1x50-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×50-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

139,171
Có sẵn
13 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×500-24kV

Mã:: CS-ADCT1x500-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×500-24kV

Thương hiệu: Cadisun

326,909
Có sẵn
14 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×500-40.5kV

Mã:: CS-ADCT1x500-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×500-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

385,096
Có sẵn
15 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×630-24kV

Mã:: CS-ADCT1x630-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×630-24kV

Thương hiệu: Cadisun

384,268
Có sẵn
16 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×630-40.5kV

Mã:: CS-ADCT1x630-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×630-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

442,948
Có sẵn
17 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×70-24kV

Mã:: CS-ADCT1x70-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

116,184
Có sẵn
18 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×70-40.5kV

Mã:: CS-ADCT1x70-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×70-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

154,843
Có sẵn
19 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×800-24kV

Mã:: CS-ADCT1x800-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×800-24kV

Thương hiệu: Cadisun

458,510
Có sẵn
20 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×800-40.5kV

Mã:: CS-ADCT1x800-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×800-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

521,061
Có sẵn
21 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×95-24kV

Mã:: CS-ADCT1x95-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

131,935
Có sẵn
22 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×95-40.5kV

Mã:: CS-ADCT1x95-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CTS-W 1×95-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

172,256
Có sẵn
23 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×120-24kV

Mã:: CS-ADCW1x120-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

187,861
Có sẵn
24 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×120-40.5kV

Mã:: CS-ADCW1x120-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×120-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

227,976
Có sẵn
25 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×150-24kV

Mã:: CS-ADCW1x150-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×150-24kV

Thương hiệu: Cadisun

226,651
Có sẵn
26 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×150-40.5kV

Mã:: CS-ADCW1x150-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×150-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

268,761
Có sẵn
27 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×185-24kV

Mã:: CS-ADCW1x185-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×185-24kV

Thương hiệu: Cadisun

244,826
Có sẵn
28 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×185-40.5kV

Mã:: CS-ADCW1x185-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×185-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

288,160
Có sẵn
29 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×240-24kV

Mã:: CS-ADCW1x240-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×240-24kV

Thương hiệu: Cadisun

272,477
Có sẵn
30 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×240-40.5kV

Mã:: CS-ADCW1x240-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×240-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

318,152
Có sẵn
31 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×300-24kV

Mã:: CS-ADCW1x300-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×300-24kV

Thương hiệu: Cadisun

300,013
Có sẵn
32 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×300-40.5kV

Mã:: CS-ADCW1x300-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×300-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

346,157
Có sẵn
33 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×35-24kV

Mã:: CS-ADCW1x35-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×35-24kV

Thương hiệu: Cadisun

137,648
Có sẵn
34 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×400-24kV

Mã:: CS-ADCW1x400-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×400-24kV

Thương hiệu: Cadisun

365,400
Có sẵn
35 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×400-40.5kV

Mã:: CS-ADCW1x400-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×400-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

418,149
Có sẵn
36 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×50-24kV

Mã:: CS-ADCW1x50-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×50-24kV

Thương hiệu: Cadisun

145,306
Có sẵn
37 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×50-40.5kV

Mã:: CS-ADCW1x50-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×50-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

181,132
Có sẵn
38 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×500-24kV

Mã:: CS-ADCW1x500-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×500-24kV

Thương hiệu: Cadisun

416,910
Có sẵn
39 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×500-40.5kV

Mã:: CS-ADCW1x500-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×500-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

470,342
Có sẵn
40 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×630-24kV

Mã:: CS-ADCW1x630-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×630-24kV

Thương hiệu: Cadisun

514,081
Có sẵn
41 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×630-40.5kV

Mã:: CS-ADCW1x630-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×630-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

568,953
Có sẵn
42 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×70-24kV

Mã:: CS-ADCW1x70-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×70-24kV

Thương hiệu: Cadisun

160,433
Có sẵn
43 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×70-40.5kV

Mã:: CS-ADCW1x70-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×70-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

196,034
Có sẵn
44 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×800-24kV

Mã:: CS-ADCW1x800-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×800-24kV

Thương hiệu: Cadisun

585,918
Có sẵn
45 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×800-40.5kV

Mã:: CS-ADCW1x800-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×800-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

646,114
Có sẵn
46 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×95-24kV

Mã:: CS-ADCW1x95-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×95-24kV

Thương hiệu: Cadisun

173,959
Có sẵn
47 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×95-40.5kV

Mã:: CS-ADCW1x95-40.5kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADATA/CWS-W 1×95-40.5kV

Thương hiệu: Cadisun

211,354
Có sẵn
48 Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×120-24kV

Mã:: CS-ADCT3x120-24kV

Cadisun Cáp nhôm trung thế ADSTA/CTS-W 3×120-24kV

Thương hiệu: Cadisun

451,001
Có sẵn