Thiết bị điện LS

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Aptomat 3P 125A-50kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS160NATU125A

Thương hiệu: LS

2,940,000
Có sẵn
2

Aptomat 3P 125A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TD160NFMU125A

Thương hiệu: LS

2,630,000
Có sẵn
3

Aptomat 3P 125A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Mã sản phẩm: TS160NFMU125A

Thương hiệu: LS

2,780,000
Có sẵn
4

Aptomat 3P 1600A -150kA- chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS1600L1600A

Thương hiệu: LS

55,000,000
Có sẵn
5

Aptomat 3P 1600A -50kA- chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS1600N1600A

Thương hiệu: LS

51,000,000
Có sẵn
6

Aptomat 3P 1600A -70kA- chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS1600H1600A

Thương hiệu: LS

52,000,000
Có sẵn
7

Aptomat 3P 160A – 37kA chỉnh dòng 203

Mã sản phẩm: ABS203FMU160A

Thương hiệu: LS

2,480,000
Có sẵn
8

Aptomat 3P 160A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Mã sản phẩm: TS160NETS160A

Thương hiệu: LS

4,730,000
Có sẵn
9

Aptomat 3P 160A -50kA-không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TD160N FTU160 3P

Thương hiệu: LS

3,250,000
Có sẵn
10

Aptomat 3P 160A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã sản phẩm: TS160NFTU1603P

Thương hiệu: LS

3,470,000
Có sẵn
11

Aptomat 3P 160A -65kA-không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS400NFTU3003P

Thương hiệu: LS

5,930,000
Có sẵn
12

Aptomat 3P 160A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TS250NFMU160A

Thương hiệu: LS

4,310,000
Có sẵn
13

Aptomat 3P 160A-50kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS160NATU160A

Thương hiệu: LS

3,830,000
Có sẵn
14

Aptomat 3P 160A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TD160NFMU160A

Thương hiệu: LS

3,360,000
Có sẵn
15

Aptomat 3P 160A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Mã sản phẩm: TS160NFMU160A

Thương hiệu: LS

3,620,000
Có sẵn
16

Aptomat 3P 16A -50kA -không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TD100NFTU16A

Thương hiệu: LS

1,840,000
Có sẵn
17

Aptomat 3P 16A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TD100NFMU16A

Thương hiệu: LS

1,950,000
Có sẵn
18

Aptomat 3P 200A – 37kA chỉnh dòng 203

Mã sản phẩm: ABS203FMU200A

Thương hiệu: LS

2,480,000
Có sẵn
19

Aptomat 3P 200A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã sản phẩm: N/A

Thương hiệu: Đang cập nhật

Liên hệ
Có sẵn
20

Aptomat 3P 200A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã sản phẩm: TS250NFTU2003P

Thương hiệu: LS

4,100,000
Có sẵn
21

Aptomat 3P 200A-25kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: ABS203200G

Thương hiệu: LS

2,220,000
Có sẵn
22

Aptomat 3P 200A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TS250NFMU200A

Thương hiệu: LS

4,310,000
Có sẵn
23

Aptomat 3P 200A-50kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS250NATU200A

Thương hiệu: LS

4,620,000
Có sẵn
24

Aptomat 3P 20A – 37kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: ABS103FMU20A

Thương hiệu: LS

1,750,000
Có sẵn
25

Aptomat 3P 20A -50kA-không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TD100NFTU20A

Thương hiệu: LS

1,840,000
Có sẵn
26

Aptomat 3P 20A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TD100NFMU20A

Thương hiệu: LS

1,950,000
Có sẵn
27

Aptomat 3P 250A – 37kA chỉnh dòng 203

Mã sản phẩm: ABS203FMU250A

Thương hiệu: LS

2,480,000
Có sẵn
28

Aptomat 3P 250A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Mã sản phẩm: TS250NETS250A

Thương hiệu: LS

6,720,000
Có sẵn
29

Aptomat 3P 250A -50kA-không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS250NFTU250A

Thương hiệu: LS

5,360,000
Có sẵn
30

Aptomat 3P 250A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TS250NFMU250A

Thương hiệu: LS

5,670,000
Có sẵn
31

Aptomat 3P 250A-50kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS250NATU250A

Thương hiệu: LS

6,090,000
Có sẵn
32

Aptomat 3P 25A – 37kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: ABS103FMU25A

Thương hiệu: LS

1,750,000
Có sẵn
33

Aptomat 3P 25A -50kA-không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TD100NFTU25A

Thương hiệu: LS

2,780,000
Có sẵn
34

Aptomat 3P 25A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TD100NFMU25A

Thương hiệu: LS

1,950,000
Có sẵn
35

Aptomat 3P 300A-65kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TS400NFMU300A

Thương hiệu: LS

6,290,000
Có sẵn
36

Aptomat 3P 32A – 37kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: ABS103FMU32A

Thương hiệu: LS

1,750,000
Có sẵn
37

Aptomat 3P 32A -50kA-không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TD100NFTU32A

Thương hiệu: LS

1,840,000
Có sẵn
38

Aptomat 3P 32A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TD100NFMU32A

Thương hiệu: LS

1,950,000
Có sẵn
39

Aptomat 3P 400A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Mã sản phẩm: TS400NETS400A

Thương hiệu: LS

7,560,000
Có sẵn
40

Aptomat 3P 400A -65kA-không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS400NFTU4003P

Thương hiệu: LS

5,930,000
Có sẵn
41

Aptomat 3P 400A-65kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TS400NFMU400A

Thương hiệu: LS

6,290,000
Có sẵn
42

Aptomat 3P 400A-65kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS400NATU400A

Thương hiệu: LS

6,720,000
Có sẵn
43

Aptomat 3P 40A – 37kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: ABS103FMU40A

Thương hiệu: LS

1,750,000
Có sẵn
44

Aptomat 3P 40A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Mã sản phẩm: TS160NETS40A

Thương hiệu: LS

4,730,000
Có sẵn
45

Aptomat 3P 40A -50kA-không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TD100NFTU40A

Thương hiệu: LS

1,840,000
Có sẵn
46

Aptomat 3P 40A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã sản phẩm: TS100NFTU403P

Thương hiệu: LS

2,020,000
Có sẵn
47

Aptomat 3P 40A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TD100NFMU40A

Thương hiệu: LS

1,950,000
Có sẵn
48

Aptomat 3P 500A -65kA-không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS630NFTU5003P

Thương hiệu: LS

11,130,000
Có sẵn