Thiết bị điện LS

Hiển thị 
STT Sản phẩm Đơn giá
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1

Aptomat chống rò điện 2P -150A -30mA -65kA

Mã sản phẩm: EBN202150A

Thương hiệu: LS

3,690,000
Có sẵn
2

Aptomat chống rò điện 2P -15A -30mA -1.5kA

Mã sản phẩm: 32GRC15A

Thương hiệu: LS

288,000
Có sẵn
3

Aptomat chống rò điện 2P -15A -30mA -2.5kA

Mã sản phẩm: 32GRHD15A

Thương hiệu: LS

263,000
Có sẵn
4

Aptomat chống rò điện 2P -15A -30mA -2.5kA(loại to)

Mã sản phẩm: 32KGRD15A

Thương hiệu: LS

288,000
Có sẵn
5

Aptomat chống rò điện 2P -175A -30mA -65kA

Mã sản phẩm: EBN202175A

Thương hiệu: LS

3,690,000
Có sẵn
6

Aptomat chống rò điện 2P -200A -30mA -65kA

Mã sản phẩm: EBN202200A

Thương hiệu: LS

3,690,000
Có sẵn
7

Aptomat chống rò điện 2P -20A -30mA -1.5kA

Mã sản phẩm: 32GRC20A

Thương hiệu: LS

288,000
Có sẵn
8

Aptomat chống rò điện 2P -20A -30mA -2.5kA

Mã sản phẩm: 32GRHD20A

Thương hiệu: LS

263,000
Có sẵn
9

Aptomat chống rò điện 2P -20A -30mA -2.5kA(loại to)

Mã sản phẩm: 32KGRD20A

Thương hiệu: LS

288,000
Có sẵn
10

Aptomat chống rò điện 2P -225A -30mA -65kA

Mã sản phẩm: EBN202255A

Thương hiệu: LS

3,690,000
Có sẵn
11

Aptomat chống rò điện 2P -250A -30mA -65kA

Mã sản phẩm: EBN202250A

Thương hiệu: LS

3,690,000
Có sẵn
12

Aptomat chống rò điện 2P -30A -30mA -1.5kA

Mã sản phẩm: 32GRC30A

Thương hiệu: LS

288,000
Có sẵn
13

Aptomat chống rò điện 2P -30A -30mA -2.5kA

Mã sản phẩm: 32GRHD30A

Thương hiệu: LS

263,000
Có sẵn
14

Aptomat chống rò điện 2P -30A -30mA -2.5kA(loại to)

Mã sản phẩm: 32KGRD30A

Thương hiệu: LS

288,000
Có sẵn
15

Aptomat chống rò điện 2P -30A -30mA -30kA

Mã sản phẩm: EBN5230A

Thương hiệu: LS

1,260,000
Có sẵn
16

Aptomat chống rò điện 2P -40A -30mA -2.5kA

Mã sản phẩm: EBS5240A

Thương hiệu: LS

510,000
Có sẵn
17

Aptomat chống rò điện 2P -40A -30mA -30kA

Mã sản phẩm: EBN5240A

Thương hiệu: LS

1,260,000
Có sẵn
18

Aptomat chống rò điện 2P -50A -30mA -2.5kA

Mã sản phẩm: EBS5250A

Thương hiệu: LS

510,000
Có sẵn
19

Aptomat chống rò điện 2P -50A -30mA -30kA

Mã sản phẩm: EBN5250A

Thương hiệu: LS

1,260,000
Có sẵn
20

Aptomat chống rò điện 2P -60A -30mA -35kA

Mã sản phẩm: EBN10260A

Thương hiệu: LS

1,680,000
Có sẵn
21

Aptomat chống rò điện 2P -60A -30mA -5kA

Mã sản phẩm: EBE10260A

Thương hiệu: LS

905,000
Có sẵn
22

Aptomat chống rò điện 2P -75A -30mA -35kA

Mã sản phẩm: EBN10275A

Thương hiệu: LS

1,680,000
Có sẵn
23

Aptomat chống rò điện 2P -75A -30mA -5kA

Mã sản phẩm: EBE10275A

Thương hiệu: LS

905,000
Có sẵn
24

Aptomat chống rò điện 3P – 100A -30mA

Mã sản phẩm: RKNB3PN100A

Thương hiệu: LS

1,280,000
Có sẵn
25

Aptomat chống rò điện 3P – 25A -30mA

Mã sản phẩm: RKNB3PN25A

Thương hiệu: LS

980,000
Có sẵn
26

Aptomat chống rò điện 3P – 32A -30mA

Mã sản phẩm: RKNB3PN32A

Thương hiệu: LS

980,000
Có sẵn
27

Aptomat chống rò điện 3P – 40A -30mA

Mã sản phẩm: RKNB3PN40A

Thương hiệu: LS

980,000
Có sẵn
28

Aptomat chống rò điện 3P – 63A -30mA

Mã sản phẩm: RKNB3PN63A

Thương hiệu: LS

1,090,000
Có sẵn
29

Aptomat chống rò điện 3P – 80A -30mA

Mã sản phẩm: RKNB3PN80A

Thương hiệu: LS

1,280,000
Có sẵn
30

Aptomat chống rò điện 3P -40A -30mA

Mã sản phẩm: RKN3PN40A

Thương hiệu: LS

750,000
Có sẵn
31

Aptomat chống rò điện 4P -100A -30/100mA -37kA

Mã sản phẩm: EBS104100A

Thương hiệu: LS

3,260,000
Có sẵn
32

Aptomat chống rò điện 4P -100A -30mA -18kA

Mã sản phẩm: EBN104100A

Thương hiệu: LS

2,850,000
Có sẵn
33

Aptomat chống rò điện 4P -125A -30/100/500mA -37kA

Mã sản phẩm: EBS204125A

Thương hiệu: LS

6,280,000
Có sẵn
34

Aptomat chống rò điện 4P -125A -30/100mA -37kA

Mã sản phẩm: EBS104125A

Thương hiệu: LS

3,260,000
Có sẵn
35

Aptomat chống rò điện 4P -150A -30/100/500mA -37kA

Mã sản phẩm: EBS204150A

Thương hiệu: LS

6,280,000
Có sẵn
36

Aptomat chống rò điện 4P -15A -30/100mA -37kA

Mã sản phẩm: EBS10415A

Thương hiệu: LS

3,260,000
Có sẵn
37

Aptomat chống rò điện 4P -15A -30mA -18kA

Mã sản phẩm: EBN10415A

Thương hiệu: LS

2,850,000
Có sẵn
38

Aptomat chống rò điện 4P -175A -30/100/500mA -37kA

Mã sản phẩm: EBS204175A

Thương hiệu: LS

6,280,000
Có sẵn
39

Aptomat chống rò điện 4P -200A -30/100/500mA -37kA

Mã sản phẩm: EBS204200A

Thương hiệu: LS

6,280,000
Có sẵn
40

Aptomat chống rò điện 4P -20A -30/100mA -37kA

Mã sản phẩm: EBS10420A

Thương hiệu: LS

3,260,000
Có sẵn
41

Aptomat chống rò điện 4P -20A -30mA -18kA

Mã sản phẩm: EBN10420A

Thương hiệu: LS

2,850,000
Có sẵn
42

Aptomat chống rò điện 4P -225A -30/100/500mA -37kA

Mã sản phẩm: EBS204225A

Thương hiệu: LS

6,280,000
Có sẵn
43

Aptomat chống rò điện 4P -250A -30/100/500mA -37kA

Mã sản phẩm: EBS204250A

Thương hiệu: LS

6,280,000
Có sẵn
44

Aptomat chống rò điện 4P -250A -30/100/500mA -37kA(EBN)

Mã sản phẩm: EBN404250A

Thương hiệu: LS

11,500,000
Có sẵn
45

Aptomat chống rò điện 4P -25A -30mA

Mã sản phẩm: RKN3PN25A

Thương hiệu: LS

750,000
Có sẵn
46

Aptomat chống rò điện 4P -300A -30/100/500mA -37kA

Mã sản phẩm: EBN404300A

Thương hiệu: LS

11,500,000
Có sẵn
47

Aptomat chống rò điện 4P -30A -30mA -18kA

Mã sản phẩm: EBN10430A

Thương hiệu: LS

2,850,000
Có sẵn
48

Aptomat chống rò điện 4P -32A -30mA

Mã sản phẩm: RKN3PN32A

Thương hiệu: LS

750,000
Có sẵn